Tạo và Quản lý diễn đàn

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và quản lý diễn đàn trên phần mềm Viindoo.

Cách tạo và thiết lập tùy chọn một diễn đàn

Để tạo diễn đàn trên website, bạn cần cài đặt mô-đun Diễn đàn, sau đó truy cập Website > Cấu hình > Diễn đàn > Diễn đàn, nhấn Tạo.

Tạo diễn đàn

Thiết lập thông tin chung cho diễn đàn

 • Tên diễn đàn: Đặt tên cho diễn đàn.

 • Chế độ:

  • Câu hỏi (1 câu trả lời): Một câu hỏi chỉ cho phép có một câu trả lời.

  • Thảo luận (nhiều câu trả lời): Một câu hỏi cho phép nhiều câu trả lời.

Tạo diễn đàn

Thiết lập thứ tự và hiển thị các chủ đề trên diễn đàn

Để ưu tiên hiển thị các chủ đề trên diễn đàn, truy cập Diễn đàn > Tùy chọn > Thứ tự và hiển thị > Phân loại mặc định và nhấn chọn:

Thiết lập thứ tự và hiển thị
 • Mới nhất: Các chủ đề mới được tạo sẽ được ưu tiên hiển thị trước.

 • Cập nhật Lần cuối: Các chủ đề mới được cập nhật sẽ được ưu tiên hiển thị trước.

 • Bầu chọn nhiều nhất: Các chủ đề được bình chọn tích cực nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước.

 • Thích đáng: Các chủ đề được gắn sao sẽ được ưu tiên hiển thị trước.

 • Đã trả lời: Các chủ đề đã được trả lời sẽ được ưu tiên hiển thị trước.

Để thiết lập phân quyền sử dụng diễn đàn, tại Tab Tùy chọn > Thứ tự và hiển thị > Tính riêng tư, ấn chọn:

Thiết lập thứ tự và hiển thị
 • Công cộng: Bất kỳ ai truy cập website đều có thể sử dụng diễn đàn này.

 • Đã đăng nhập: Người dùng cần đăng nhập tài khoản mới có thể sử dụng diễn đàn này.

 • Một số người dùng: Chỉ một số người dùng được phân quyền mới có thể sử dụng diễn đàn.

Thiết lập điểm Karma cho các tương tác trên diễn đàn

Bạn có thể thiết lập số Karma đạt được khi người dùng sử dụng các tính năng của diễn đàn. Ví dụ như khi đặt câu hỏi, người dùng sẽ nhận được 2 Karma.

Số điểm Karma này sử dụng để tích lũy lên cấp và sử dụng các tính năng được thiết lập.

Điểm Karma đạt được

Ghi chú

Điểm Karma là điểm thưởng bạn có được sau mỗi lần tương tác trên website. Bạn có thể nhận được điểm thưởng bẳng cách trả lời các câu hỏi đóng góp cho cộng đồng. Với một số hành động trên website sẽ yêu cầu sử dụng 1 số điểm thưởng nhất định.

Cách quản lý diễn đàn trong phần mềm Viindoo

Người quản trị diễn đàn có thể thiết lập lại các tùy chọn của diễn đàn bằng cách nhấn Sửa.

Để xem toàn bộ các bài đăng thuộc diễn đàn, nhấn vào Bài đăng.

Để xem các bài đăng được gắn dấu sao, nhấn vào Yêu thích.

Để đi đến diễn đàn trên giao diện website nhấn Đi tới Website.

Quản lý diễn đàn