Cài đặt và Cấu hình ứng dụng Quản lý Chất lượng Viindoo

Ứng dụng Quản lý Chất lượng trong giải pháp phần mềm Viindoo giúp doanh nghiệp tổ chức công tác kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh.

Tùy vào nhu cầu hoặc tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng tại mỗi doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện công tác kiểm soát chất lượng tại các khâu trong quy trình như: Mua hàng, xuất nhập kho trước và sau khi sản xuất hoặc xuất bán,... theo các tiêu chí, cách thức đánh giá khác nhau.

Hệ thống phần mềm Viindoo cung cấp ứng dụng Quản lý Chất lượng với các tính năng sau:

 • Thiết lập các đội quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chất lượng các hạng mục khác nhau. Tiếp nhận các cảnh báo chất lượng khi có phản hồi từ khách hàng, đối tác, v.v.

 • Tạo các tiêu chí kiểm soát chất lượng với các kiểu và phương thức đa dạng như: Kiểm soát đo lường, kiểm soát ngẫu nhiên, kiểm soát định kỳ, v.v.

 • Tạo các phiếu kiểm soát chất lượng từ các tiêu chí kiểm soát chất lượng.

 • Thực hiện các hành động ngăn chặn và giải quyết các vấn đề phát sinh khi không đạt tiêu chí chất lượng.

 • Tích hợp với các phân hệ Kho, Sản xuất để tự động tạo các phiếu kiểm soát chất lượng.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Cài đặt và phân quyền ứng dụng Quản lý Chất lượng

Cài đặt ứng dụng

Để cài đặt ứng dụng Quản lý chất lượng, bạn thực hiện các bước sau đây:

 1. Truy cập vào kho Ứng dụng.

 2. Nhập tên ứng dụng Quản lý chất lượng vào thanh tìm kiếm.

 3. Chọn ứng dụng Quản lý chất lượng và nhấn Cài đặt.

Cài đặt ứng dụng

Phân quyền ứng dụng

Ứng dụng Quản lý chất lượng cung cấp 03 cách phân quyền sau:

 • Để trống: Người dùng có thể truy cập được ứng dụng Chất lượng và theo dõi được các phiếu kiểm tra chất lượng do mình chịu trách nhiệm.

 • Người dùng: Có thể nhìn thấy, chỉnh sửa, và thao tác với toàn bộ các phiếu kiểm soát chất lượng được tạo ra. Cho phép tạo các hành động cảnh báo.

 • Quản trị viên: Kiểm soát toàn bộ các phiếu chất lượng, tạo tiêu chí kiểm soát chất lượng. Thiết lập các tùy chỉnh của ứng dụng Quản lý Chất lượng.

Phân quyền ứng dụng

Giao diện tổng quan của Ứng dụng Quản lý chất lượng

Truy cập Danh sách ứng dụng > Chất lượng, giao diện Quản lý Chất lượng hiển thị như sau:

 • Bảng thông tin:

  • Hiển thị danh sách các đội kiểm soát chất lượng.

  • Hiển thị số lượng các Phiếu kiểm soát chất lượng đang thực hiện, các cảnh báo chất lượng phát sinh khi kiểm soát chất lượng được phân bổ theo các đội kiểm soát chất lượng.

Giao diện Bảng thông tin
 • Kiểm soát chất lượng:

  • Kiểm tra Chất lượng: Tạo và hiển thị toàn bộ các yêu cầu kiểm soát chất lượng.

  • Tiêu chí kiểm soát: Tạo và hiển thị toàn bộ các tiêu chí kiểm soát

  • Kiểm tra Chất lượng: Tạo và hiển thị toàn bộ các yêu cầu kiểm soát chất lượng.

  • Hành động khắc phục: Tạo và hiển thị các hành động khắc phục theo các cảnh báo chất lượng.

  • Hành động phòng ngừa: Tạo và hiển thị các hành động phòng ngừa theo các cảnh báo chất lượng.

Giao diện Kiểm soát chất lượng
 • Báo cáo:

  • Kiểm tra chất lượng: Xem báo cáo các Phiếu kiểm soát chất lượng được tạo ra với các tiêu chí khác nhau.

  • Cảnh báo chất lượng: Xem báo cáo các Cảnh báo chất lượng được tạo ra với các tiêu chí khác nhau.

  • Phân tích hành động cảnh báo: Xem báo cáo các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa được tạo ra với các tiêu chí khác nhau.

Giao diện Báo cáo

Cấu hình Quản lý chất lượng

Tạo Đội kiểm soát Chất lượng

Để tạo Đội kiểm soát chất lượng hãy tiến hành làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Chất lượng > Cấu hình > Đội kiểm soát chất lượng nhấn Tạo.

 2. Nhập tên kiểu hành động.

 3. Nhập địa chỉ bí danh email cho đội kiểm soát chất lượng.

 4. Kích hoạt chế độ nhà phát triển và thiết lập địa chỉ email có thể gửi tới bí danh email:

  • Mọi người: Tất cả các email đều có thể gửi cho địa chỉ này.

  • Đối tác đã xác thực: Chỉ các địa chỉ email có trong liên hệ đã được xác thực trên hệ thống.

  • Chỉ những người dõi theo: Chỉ các địa chỉ email theo dõi đội kiểm soát chất lượng này.

Tạo đội Kiểm soát chất lượng

Giai đoạn Cảnh báo Chất lượng

Giai đoạn chất lượng hiển thị quy trình xử lý các cảnh báo chất lượng từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa một giai đoạn cảnh báo chất lượng bằng cách tiến hành theo các bước sau:

 1. Truy cập Chất lượng > Cấu hình > Giai đoạn Cảnh báo chất lượng nhấn Tạo.

 2. Nhập tên giai đoạn.

 3. Chọn trình tự của giai đoạn này, 0 là đầu tiên các giai đoạn sau là các số kế tiếp.

 4. Tích chọn Đóng để đóng giai đoạn này trên giao diện Kanban.

 5. Tích chọn Cảnh báo Đã xử lý để đánh dấu giai đoạn này là giai đoạn kết thúc, khi cảnh báo chất lượng được kéo đến giai đoạn này sẽ ghi nhận thời điểm hiện tại là Ngày Đóng.

 6. Nhấn Lưu để tạo giai đoạn này.

Giai đoạn cảnh báo chất lượng

Tag Chất lượng

Chúng ta sử dụng thẻ tag để đánh dấu phân loại và quản lý các cảnh báo chất lượng. Để tạo các Tag này bằng cách truy cập Chất lượng > Cấu hình > Tag chất lượng. Nhấn Tạo, chọn tên cho thẻ Tag và nhấn Lưu để hoàn thành quy trình tạo Tag chất lượng.

Tag chất lượng

Cảnh báo

Để có thể thiết lập các Tag chất lượng bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển.

Hành động Chất lượng

Thiết lập các kiểu hành động khắc phục hoặc hành động phòng ngừa để xử lý các cảnh báo chất lượng. Để tạo một hành động Chất lượng hãy tiến hành các bước sau đây:

 1. Truy cập Chất lượng > Cấu hình > Hành động Chất lượng nhấn Tạo.

 2. Nhập tên kiểu hành động.

 3. Nhập tên người phụ trách, khi hành động này được tạo hệ thống sẽ tự gắn người dùng này là người phụ trách hành động khắc phục/phòng ngừa.

 4. Nhập miêu tả về hành động này, ví dụ: báo cáo với cấp trên về tình trạng sản phẩm sau đó đưa ra nguyên nhân, phân tích và xử lý.

Hành động chất lượng

Khi có một cảnh báo Chất lượng được tạo ra, bạn có thể sử dụng các hành động này để xử lý.

Kiểu chất lượng

Khi tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ thống phần mềm Viindoo, kiểu chất lượng sẽ tự động được tạo ra, bổ sung thêm các tiêu chí và cách thức kiểm soát chất lượng phù hợp cho các nghiệp vụ của ứng dụng đó.

Bạn có thể truy cập các thiết lập Kiểu chất lượng bằng cách truy cập Chất lượng > Cấu hình > Kiểu chất lượng.

Kiểu chất lượng

Sau khi đã hoàn thành cấu hình, bạn có thể tạo các tiêu chí kiểm soát và phiếu kiểm tra chất lượng.