Quản lý chi phí về kho

Thiết lập Chi phí về kho

Chi phí về kho là tập hợp các chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình thu mua hàng hóa (không bao gồm trị giá ban đầu của sản phẩm). Tùy theo từng doanh nghiệp, những chi phí này có thể bao gồm lệ phí hải quan, bảo hiểm, chi phí vận chuyển, kho bãi,...

Phần mềm quản lý kho hàng của hệ thống Viindoo cho phép thiết lập Chi phí về kho, thêm các chi phí này vào giá thành của sản phẩm.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Kích hoạt tính năng Chi phí về kho

Để sử dụng tính năng Chi phí về kho, bạn truy cập vào Kho vận > Cấu hình > Thiết lập > Định giá, kích hoạt tính năng Chi phí về kho và nhấn Lưu.

Kích hoạt tính năng chi phí về kho

Ghi chú

Chi phí về kho chỉ được áp dụng cho các sản phẩm thuộc Nhóm sản phẩm được cấu hình Định giá tồn kho theo phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO), phương pháp Bình quân gia quyền (AVCO) hoặc phương pháp Thực tế đích danh.

Thiết lập sản phẩm dịch vụ là Chi phí về kho

Bạn có thể tạo một sản phẩm Chi phí về kho với Kiểu sản phẩm là Dịch vụ. Trên giao diện sản phẩm, di chuyển đến tab Mua hàng > Chi phí về kho, tích chọn Là một Chi phí về kho và nhấn Lưu.

Thiết lập Chi phí về kho

Ghi chú

Hệ thống phần mềm Viindoo cho phép phân bổ theo chi phí về kho theo phương thức: Bằng, Theo số lượng, Theo giá vốn hiện tại, Theo khối lượng và theo thể tích. Để tìm hiểu thêm các phương thức này, bạn có thể xem thêm bài viết Kế toán Chi phí về kho.

Phân bổ chi phí về kho

Phân bổ chi phí về kho từ hóa đơn nhà cung cấp

Tạo một đơn mua có nội dung như sau:

  • Sản phẩm: Giày dép A.

  • Số lượng: 100 sản phẩm.

  • Đơn giá: 100.000 VNĐ một đôi.

  • Thuế VAT: 10%.

Hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm Giày dép A.

  • Trường hợp 1: Hóa đơn Chi phí gộp chung trên cùng hóa đơn mua hàng

Hóa đơn nhà cung cấp được tạo từ đơn mua, bạn nhấn Xác nhận và Tạo chi phí về kho. Tham khảo bài viết Quản lý Hóa đơn Nhà cung cấp.

Hóa đơn sản phẩm

Hệ thống sẽ tạo một phiếu Chi phí về kho, chọn Sửa, điền phiếu giao nhận của lô hàng vừa nhập và nhấn Xác nhận.

Sửa phiếu Chi phí về kho Phiếu Chi phí về kho

Nhấn vào Định giá để kiểm tra, Chi phí về kho sẽ thêm 1.000.000 vào Giá trị tồn kho của sản phẩm Giày dép A.

Thay đổi tồn kho
  • Trường hợp 2: Hóa đơn chi phí tách riêng hóa đơn mua hàng

Trong trường hợp Hóa đơn Chi phí về kho được nhận sau khi sản phẩm đã được nhập kho, hóa đơn mua hàng đã được thanh toán, hãy tạo một hóa đơn mới, thêm thông tin về nhà cung cấp và sản phẩm Chi phí về kho. Nhấn vào Tạo Phí về kho, hệ thống sẽ tạo ra Chi phí về kho tương ứng gắn với hóa đơn nhà cung cấp đó.

Chi phí về kho trên hóa đơn nhà cung cấp

Tương tự trường hợp 1, bấm Sửa, chọn phiếu giao nhận cho lô hàng đã được nhập kho trước đó và nhấn Xác nhận.

Phiếu xác nhận điều chỉnh tồn kho theo Chi phí về kho

Hệ thống sẽ điều chỉnh lại Giá trị tồn kho của lô hàng đó. Bạn truy cập Kho vận > Báo cáo > Định giá tồn kho và lọc theo sản phẩm để xem phần chi phí được cập nhật.

Xem phần chi phí được cập nhật thêm

Phân bổ chi phí về kho từ phân hệ Kho vận

Đối với những chi phí bạn không thực hiện từ menu Hóa đơn nhà cung cấp, bạn truy cập Kho vận > Giao nhận > Chi phí về kho > Tạo.

Quản lý chi phí về kho

Tương tự các trường hợp Hóa đơn chi phí tách riêng hóa đơn mua hàng, bạn chọn phiếu giao nhận của sản phẩm cần phân bổ chi phí, chọn phương thức phân bổ và bấm Xác nhận. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại giá trị cho sản phẩm đó.