Tạo Biên lai Mua hàng

Biên lai mua hàng là chứng từ xác nhận việc hoàn thành thanh toán và chuyển giao sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp. Tại Việt Nam, theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định, với những sản phẩm/dịch vụ có giá trị thanh toán nhỏ hơn 200.000 VNĐ, bạn vẫn có thể tính chi phí đó vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp nếu đủ điều kiện.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Cấu hình tính năng Biên lai mua hàng

Để sử dụng tính năng này trên phần mềm Kế toán Viindoo, bạn sẽ cần thực hiện cài đặt mô-đun Biên lai mua hàng bằng cách truy cập Ứng dụng sau đó sử dụng bộ lọc để tìm kiếm mô đun Biên lai mua hàng (to_purchase_receipt). Ấn Cài đặt để cài đặt mô-đun.

Mô đun Biên lai mua hàng Viindoo

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn cần thiết lập phân quyền nâng cao cho kế toán viên bằng cách truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng, kích hoạt chế độ nhà phát triển và lựa chọn Biên lai mua hàng:

Phân quyền nâng cao cho kế toán viên

Từ đó, sau khi xác nhận Đơn mua, bạn sẽ nhìn thấy nút Tạo biên lai bên cạnh nút Tạo hóa đơn:

Tính năng Biên lai mua hàng trên Đơn mua Viindoo

Ghi chú

  • Với những Đơn mua đã được tạo Hóa đơn, bạn sẽ không thể tạo Biên lai mua hàng trên giao diện Đơn mua.

  • Tương tự với Hóa đơn Nhà cung cấp, bạn có thể tạo Biên lai mua hàng trực tiếp và kế thừa thông tin từ Đơn mua.

Sử dụng Biên lai mua hàng

Để ghi nhận Biên lai mua hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Biên lai:

Tạo Biên lai mua hàng từ Kế toán Viindoo

Ấn nút Tạo và điền các thông tin vào giao diện tương tự cách tạo hóa đơn nhà cung cấp:

Giao diện Biên lai mua hàng Viindoo

Mẹo

Biên lai mua hàng không ghi nhận thuế nên trên giao diện của Biên lai bạn có thể bỏ chọn giá trị ở trường Thuế. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi Tài khoản kế toán khi xác nhận Biên lai mua hàng bằng cách chọn lại tài khoản kế toán tại trường Tài khoản hoặc cũng có thể cấu hình tài khoản mặc định trên Nhóm sản phẩm của sản phẩm này.