Kích hoạt chế độ nhà phát triển (chế độ debug)

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần cài đặt hệ thống Viindoo

Chế độ nhà phát triển (Developer mode, hay Debug mode) là một chế độ hiển thị nâng cao cho người dùng phần mềm Viindoo. Kích hoạt chế độ này cho phép bạn tiếp cận một số menu, tính năng hoặc công cụ đặc biệt, không được hiển thị tại chế độ thông thường.

Kích hoạt thông qua Thiết lập

Truy cập Giao diện chính ‣ Thiết lập chung ‣ Công cụ nhà phát triển. Chọn tùy chọn Kích hoạt chế độ nhà phát triển để bật chế độ này lên.

Kích hoạt chế độ nhà phát triển Viindoo bằng thiết lập chung

Ghi chú

Bạn sẽ thấy hai tùy chọn khác: Kích hoạt chế độ nhà phát triển (có assets)(có kiểm thử assets). Đây là hai chế độ dành riêng cho người phát triển và kiểm thử phần mềm Viindoo.

Lúc này, bạn sẽ thấy biểu tượng con bọ ở bên cạnh biểu tượng thông báo ở góc trên bên phải màn hình.

Biểu tượng của chế độ debug phần mềm Viindoo

Ghi chú

Phiên bản 15.0 cung cấp tính năng Bật cấu hình, giúp các nhà phát triển đánh giá sự hoạt động của code, thời gian triển khai, tần suất hoạt động,...

Để tắt chế độ nhà phát triển, truy cập Thiết lập chung ‣ Công cụ nhà phát triển ‣ Tắt chế độ phát triển, hoặc bấm vào biểu tượng chế độ nhà phát triển và chọn Rời công cụ Nhà phát triển.

Tắt chế độ nhà phát triển bằng thiết lập Viindoo Tắt chế độ nhà phát triển bằng biểu tượng chế độ Debug

Kích hoạt thông qua đường dẫn

Tại thanh địa chỉ URL của phần mềm Viindoo, điền cụm ?debug=1 vào sau từ web và ấn Enter. Để tắt chế độ nhà phát triển, thay cụm ?debug=1 bằng ?debug=0.

Kich hoạt chế độ debug phần mềm Viindoo bằng URL