Lựa chọn quy trình nhập kho phù hợp

Trong quy trình quản lý kho của một số doanh nghiệp, khi hàng hóa được vận chuyển đến sẽ phải đi qua một số địa điểm kiểm đếm, tập kết, kiểm soát chất lượng ở phía trước nhà kho sau đó mới nhập hàng vào kho. Như vậy sẽ phải kiểm soát thêm một số địa điểm tập kết, kiếm soát chất lượng.

Do đó, Phần mềm quản lý kho Viindoo có các quy tắc để hỗ trợ bạn trong việc nhập hàng vào kho:

  • Một bước: Nhập hàng trực tiếp từ Nhà cung cấp vào kho;

  • Hai bước: Nhập hàng tại địa điểm tập kết sau đó lưu kho;

  • Ba bước: Sau khi tập kết sẽ có thêm bước kiểm soát chất lượng đầu vào của hàng hoá. Khi kiểm tra chất lượng không có vấn đề gì xảy ra sẽ tiến hành nhập kho.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Các bước kích hoạt tính năng nhận hàng nhiều bước

Với mặc định của phần mềm Viindoo thì kho đang sử dụng chế độ nhận hàng một bước.

Trong trường hợp bạn muốn kích hoạt chế độ nhận hàng nhiều bước, bạn truy cập vào Kho vận ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập, tích chọn chế độ Các Tuyến nhiều bước ‣ Lưu.

Kích hoạt chế độ nhận hàng nhiều bước trong phần mềm quản lý kho Viindoo chọn chế độ nhận hàng nhiều bước trong quản lý kho viindoo

Để thiết lập các bước nhận hàng của một kho cụ thể, bạn có thể chọn Thiết đặt định tuyến kho hàng khi đã kích hoạt chế độ nhận hàng nhiều bước. Sau đó chọn địa điểm kho bạn cần thiết lập, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về kho.

Tại mục Cấu hình Kho hàng, bạn tích chọn kiểu nhận hàng mong muốn và lưu thông tin.

chọn kiểu nhận hàng trong phần mềm quản lý kho viindoo