Thiết lập và sử dụng hệ thống Tài khoản kế toán

Khi cài đặt Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp Viindoo, dựa trên tên quốc gia mà bạn chọn khi khởi tạo hệ thống, Viindoo sẽ tự động nhận diện và cài đặt Bản địa hóa tài chính tương ứng. Ví dụ nếu ở Việt Nam sẽ tự động cài đặt Hệ thống tài khoản theo chuẩn Việt Nam, nếu ở Trung Quốc sẽ tự động nhận diện và cài đặt hệ thống tài khoản kế toán của Trung Quốc, v.v..

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Lựa chọn Hệ thống tài khoản kế toán

Như đã nói ở trên, nếu người dùng đã khai báo thông tin công ty tại Việt Nam thì Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoosẽ tự động nhận diện và cài đặt bản địa hóa tài chính là hệ thống tài khoản theo luật Kế toán của Việt Nam. Trong đó, Viindoo hỗ trợ cả 2 hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC để bạn lựa chọn.

Truy cập Kế toán ‣ Cấu hình, tại mục Bản địa hóa Kế toán tài chính bạn lựa chọn:

Bản địa hóa tài chính kế toán - phần mềm kế toán Viindoo

Cảnh báo

Bạn sẽ không thể thay đổi hệ thống tài khoản cho một công ty nếu trong công ty đó đã tồn tại sẵn những bút toán kế toán.

Cấu hình tài khoản

Mặc định khi lựa chọn Hệ thống tài khoản kế toán, Viindoo đã có sẵn các tài khoản chính dựa trên bản địa hóa tài chính. Bạn truy cập Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Hệ thống tài khoản:

Tạo tài khoản kế toán - phần mềm kế toán Viindoo

Bạn có thể sử dụng tính năng Nhóm theo để nhóm các tài khoản theo Kiểu tài khoản/Nhóm tài khoản/v.v.. tùy mục đích sử dụng. Cách sử dụng tính năng bộ lọc hay nhóm theo, bạn xem thêm tại Cách sử dụng bộ lọc, nhóm và tìm kiếm.

Tài khoản kế toán - phần mềm kế toán Viindoo

Mỗi tài khoản sẽ có những thiết lập riêng. Bạn ấn Thiết lập tại cuối mỗi dòng để xem chi tiết thiết lập cho từng tài khoản.

Tạo tài khoản kế toán - phần mềm kế toán Viindoo

Trong đó:

 • Mã: Số tài khoản kế toán theo quy định.

 • Tên tài khoản kế toán: Tên tài khoản kế toán tương ứng với số tài khoản.

 • Kiểu: Lựa chọn kiểu phù hợp để sử dụng cho mục đích thông tin, tạo ra các báo cáo tài chính, thiết lập các quy tắc để kết thúc năm tài chính hay tạo ra một bút toán đầu kỳ.

  Kiểu tài khoản kế toán - phần mềm kế toán Viindoo
 • Nhóm tài khoản: Nhóm tài khoản kế toán tùy thuộc vào Kiểu tài khoản lựa chọn ở trên.
 • Cho phép đối soát: Nếu tích chọn, tài khoản này được phép đối soát. Trường này được hiển thị tùy theo kiểu tài khoản tương ứng.

 • Lỗi thời: Khi tích chọn thì tài khoản này sẽ không được sử dụng trong hệ thống.

 • Thuế mặc định: Thuế được chọn ở đây thì khi sử dụng tài khoản này sẽ được tự động hiển thị thuế đã chọn.

 • Bút toán được phép: Cho phép sử dụng tài khoản này trên một số bút toán đã chọn tại đây.

 • Thẻ: Lựa chọn các thẻ tùy ý để bạn có thể lọc báo cáo theo các thẻ này như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ , v.v.. Để cấu hình thẻ, truy cập Báo cáo thuế theo lưới thuế.

Bạn cũng có thể tự tạo ra những tài khoản mới theo mục đích sử dụng bằng cách ấn vào Tạo trên giao diện chính của hệ thống tài khoản và điền các thông tin như đã đề cập ở trên.

Tạo tài khoản kế toán mới trên Viindoo