Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Kiểm soát số liệu xuyên suốt theo thời gian thực.

Tuân thủ nguyên lý và chuẩn mực kế toán đa quốc gia. 

Dự báo dòng tiền, hoạch định tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Viindoo Accounting cung cấp bức tranh tổng thể về tài chính doanh nghiệp

Giao diện thông minh, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết về nghiệp vụ kế toán như: Sổ cái, công nợ, hóa đơn, các giao dịch ngân hàng v.v ngay khi vừa truy cập.

Tính năng tự động hóa hoạt động Kế toán trong doanh nghiệp

Phần mềm thiết lập các quy tắc định khoản tự động theo từng quy trình, giảm thiểu sai sót do dữ liệu nhập nhiều khâu, nhiều người, hỗ trợ tăng tốc cho quá trình xử lý dữ liệu và chính xác tuyệt đối.

Phần mềm kế toán tốt nhất giúp kế toán viên làm việc cộng tác, dữ liệu được nhập một lần duy nhất từ khi phát sinh nghiệp vụ, xuyên suốt quy trình hạch toán, đảm bảo tính chính xác và dễ dàng truy xuất nguồn gốc dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào.

Hệ thống tự động nhận diện, đối chiếu và đề xuất các khoản đối soát.

Công cụ lọc, tìm kiếm thông minh trong Viindoo Accounting giúp nhanh chóng tìm kiếm thông tin kế toán theo đa tiêu chí

Hệ thống báo cáo tự động, tức thời giúp Nhà Quản trị nắm bắt số liệu chính xác mà không phụ thuộc vào nhân viên.

Viindoo Accounting - Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp


Dễ dàng giải quyết các nghiệp vụ Kế toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam

 
Giao diện thông minh, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết về nghiệp vụ kế toán như: Sổ cái, công nợ, hóa đơn, các giao dịch ngân hàng v.v ngay khi vừa truy cập.


Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Quản lý, đối chiếu và theo dõi biến động các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tích hợp với các hoạt động thanh toán.

Tập hợp chi phí sản xuất dựa trên dữ liệu của Ứng dụng Quản lý sản xuất (BoM, Hoạt động sản xuất, Quy trình sản xuất…), các bút toán kế toán sản xuất phát sinh tại các thời điểm xuất nguyên vật liệu vào sản xuất, ghi nhận tiêu hao và nhập kho thành phẩm.

Bút toán lương và các khoản trích theo lương được tích hợp ghi nhận từ Ứng dụng Lương, giúp số liệu lương chính xác, kịp thời và định kỳ theo thời điểm tính toán và chi trả thực tế. 

Hệ thống kế toán quản trị tích hợp: giúp doanh nghiệp có công cụ xây dựng và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị song song với hệ thống kế toán tài chính, với các mục đích khác nhau

Tập hợp doanh thu, chi phí theo dự án.

 Phân bổ, tập hợp chi phí theo mục đích chi trả: theo bộ phận, theo công việc thực hiện v.v.

Viindoo Accounting Handle accounting tasks following Vietnamese accounting standards - Viindoo

Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Quản lý khấu hao tài sản.

Theo dõi, quản lý, truy vết và phân bổ khấu hao tài sản của doanh nghiệp, theo đó tự động phát sinh bút toán kế toán tương ứng với mỗi kỳ khấu hao.

Thiết lập phương pháp khấu hao linh hoạt tùy vào nhu cầu người dùng bao gồm: đường thẳng, lũy thoái, khấu hao nhanh.

 Cho phép lựa chọn phương pháp khấu hao nhiều kỳ theo số lần khấu hao, ngày kết thúc phân bổ khấu hao và số lần khấu hao hàng tháng. 

Hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan khác: Thanh lý tài sản, tiêu hủy tài sản, nhập tài sản vào kho, đánh giá lại tài sản, bổ sung chi phí về kho

Kế toán công nợ được thực hiện tự động thông qua quy trình theo dõi hóa đơn, thanh toán, công nợ giúp bộ phận kế toán:

 Giảm thời gian thao tác, chỉ cần đối chiếu, kiểm tra thông tin từ các bộ phận khác đưa sang.

Truy xuất nguồn rõ ràng, mọi lúc, mọi nơi.
Số liệu công nợ của mọi đối tác cập nhật liên tục, theo thời gian thực.

Viindoo Accounting Handle accounting tasks following Vietnamese accounting standards - Viindoo

Kế toán bản địa cho nhiều quốc gia trên thế giới

Hệ thống kế toán đa dạng với chuẩn mực nhiều quốc gia trên thế giới.

Viindoo Accounting Keep control of your global finances

Báo cáo đa chiều, cập nhật tức thời với Viindoo Accounting

Báo cáo số liệu tức thì, đa chiều, xây dựng báo cáo theo cấp bậc người dùng.
Viindoo Accounting giúp lựa chọn so sánh số liệu theo chu kỳ tài chính, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt xu hướng biến động tài chính qua các tháng, các kỳ, các năm v.v.

 
 

 Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác


Viindoo-Sales
Bán hàng
  
                

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng.

 
viindoo-poin-of-sale
Điểm bán lẻ

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch tại các Điểm bán hàng tới Viindoo Kế toán.


viindoo-inventory
Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho vận, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Tìm hiểu Inventory
viindoo-expense
Chi tiêu
 

Quản lý chi phí, cải thiện quy trình phê duyệt & theo dõi chi tiêu của công ty.

Tìm hiểu   Ứng dụng Chi tiêu

Tài liệu hướng dẫn Viindoo Accounting

Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Accounting hoàn toàn miễn phí! 

Quản lý Kế toán - Tài chính trên một nền tảng duy nhất.​