Tại sao nên chọn Phần mềm Quản lý Cho thuê Viindoo Rental

Phần mềm quản lý cho thuê

 Quy trình quản lý xuyên suốt trên một nền tảng duy nhất.

 Tập hợp tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê, đơn hàng giao và đơn hàng được trả về.

 Dễ dàng theo dõi tình trạng còn hàng của sản phẩm từ biểu đồ Gantt.

 Tích hợp chặt chẽ với Quản lý Mua hàng, Kho vận, Kế toán Tài chính.

Tính năng nổi bật của Viindoo Rental

Quản lý và kiểm soát đơn hàng cho thuê


Cấu hình sản phẩm cho thuê và cho phép tìm kiếm sản phẩm cho thuê trên danh sách sản phẩm.

Xây dựng chính sách giá linh hoạt cho từng sản phẩm cho thuê.

 Cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến ngay khi xác nhận và thanh toán ngay trên email báo giá.

Quản lý và kiểm soát đơn hàng cho thuê

Theo dõi tình trạng đơn hàng cho thuê theo thời gian thực

Quản lý sản phẩm cho thuê.

Quản lý và theo dõi được tình trạng đơn cho thuê.

 Quản lý kho hàng cho thuê.

 Quản lý và theo dõi được việc giao hàng và trả hàng.

Theo dõi tình trạng đơn hàng cho thuê theo thời gian thực

  Tự động tính toán chi phí và nhắc nhở thu hồi đơn hàng cho thuê

 Quản lý hóa đơn và thanh toán cho các đơn cho thuê.

 Tích hợp đầy đủ với Phần mềm Kế toán và Phần mềm Kho vận nhằm hỗ trợ doanh nghiệp:

  • Tự động tính phụ phí trong trường hợp trả hàng trễ.
  • Tự động ấn định hoạt động để nhắc nhở đến hạn cần phải thu hồi các sản phẩm cho thuê.
Ấn định hoạt động đên shanj thu hồi đơn hàng cho thuê

Báo cáo đa chiều, cung cấp thông tin toàn cảnh về các hoạt động cho thuê 

Hệ thống báo cáo tự động, cập nhật, phân tích tức thời, được trực quan hóa với báo cáo dạng Pivot, biểu đồ.

Báo cáo nhập, xuất, tồn kho đối với các sản phẩm cho thuê.

 Thống kê doanh số và Đánh giá kế hoạch cho thuê.

Báo cáo theo nhiều tiêu chí. Hỗ trợ lọc và nhóm thông tin một cách dễ dàng.

Báo cáo Phần mềm Quản lý cho thuê
Báo cáo Phần mềm Quản lý cho thuê

Tích hợp không giới hạn với các Ứng dụng Viindoo khác


Viindoo Purchase icon

Quản lý Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng.


Viindoo Invoice

Quản lý Hóa đơn

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.


Inventory

​Quản lý Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho vận, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Tìm hiểu Phần mềm Quản lý Kho  

Bắt đầu với Viindoo để tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp