Ticket dịch vụ

Vấn đề bạn gặp phải có thể đã được xử lý trên diễn đàn Trợ giúp hoặc trong Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Nếu gặp phải vấn đề mới, vui lòng tạo Yêu cầu hỗ trợ cho Viindoo. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

~ Đội ngũ Viindoo

Các nhóm khả dụng

Marketplace
Marketplace

Kênh hỗ trợ các Nhà cung cấp (NCC) trên Marketplace và Khách hàng mua các Mô-đun/Ứng dụng được phát triển bởi các NCC.

Hiển thị chi tiết