Viindoo E-Office - Hệ thống văn phòng điện tử


  Số hóa toàn bộ hoạt động Quản lý và Vận hành doanh nghiệp.

 Xây dựng tác phong chuyên nghiệp trước mặt khách hàng và đối tác.

  Hình thành văn hóa doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tạo thói quen làm việc hợp tác và gắn kết cho mỗi nhân viên.Đăng ký NGAY!

viindoo-e-office-illustration

Vì sao doanh nghiệp cần chuyển sang Văn phòng điện tử?

viindoo-e-office-stress

Các nguồn lực của doanh nghiệp như phương tiện, trang thiết bị, phòng họp,… không được hoạch định một cách hiệu quả.

Các chi phí văn phòng (In ấn, văn phòng phẩm, lưu trữ hồ sơ...) tăng nhưng doanh thu không tăng.

Mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, tổng hợp thông tin.

Các quy định, thông báo nội bộ thiếu nhất quán, đứt đoạn thông tin do rải rác ở nhiều kênh.

Trễ nải các công việc chờ phê duyệt, chậm tiến độ khi lãnh đạo vắng mặt tại văn phòng.

Không bắt kịp xu thế Chuyển đổi số.

Hệ thống văn phòng điện tử 4.0
Vận hành doanh nghiệp "không giấy tờ"


Dùng thử ngay

Social Media management in Viindoo E-Office

Mạng xã hội Doanh nghiệp

Viindoo Discuss 

Ghi nhận, lưu trữ, quản lý email, thông báo, tin nhắn công việc... trên nền tảng riêng của Doanh nghiệp.

Contact management in Viindoo E-Office

Quản lý
Danh bạ

Viindoo Contact

Lưu trữ và phân loại danh bạ đối tác, khách hàng, nhà cung cấp khoa học, đồng bộ, quân quyền chặt chẽ.

Xem thêm

Manage personal notes with Viindoo E-Office

Ứng dụng
Ghi chú

Viindoo Notes

Sổ tay ghi chú online giúp dễ dàng tạo ghi chú cá nhân, nhắc nhở công việc và làm việc cộng tác.

Xem thêm

Documents Management with Viindoo E-Office

Quản lý
Tài liệu

Viindoo Documents

Không gian lưu trữ, quy hoạch tài liệu tập trung dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Schedule management with Viindoo E-Office

Phần mềm Lịch làm việc

Viindoo Calendar 

Tích hợp với Google Calendar, Outlook, Zoom gửi thông báo cuộc hẹn trên điện thoại ngay cả khi không đăng nhập trên hệ thống.

Dashboard management in Viindoo E-Office

Bảng thông tin

Viindoo Dashboard

Sắp xếp, hiển thị trực quan các báo cáo trên một giao diện duy nhất. Dữ liệu tập trung và cập nhật tức thời theo thời gian thực.

Employee management with Viindoo E-Office

Phần mềm Quản lý Hồ sơ Nhân sự

Viindoo Employees  

Quản lý toàn bộ dữ liệu nhân sự: hợp đồng lao động, thời gian làm việc, kỹ năng, chuyên môn... trên 1 nền tảng tập trung.

Project management with Viindoo E-Office

Quản lý Công việc


Viindoo Project

Lập kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ chính xác, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn.

Viindoo E-Office là mảnh ghép quan trọng trong
Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo

Tinh gọn quy trình và tối ưu hiệu suất trong mọi khâu nghiệp vụ, kết nối các bộ phận vào một hệ thống duy nhất.

Được tin dùng bởi nhiều doanh nghiệp lớn 

 

Viindoo E-Office
Viindoo E-Office
Viindoo E-Office
Viindoo E-Office
Viindoo E-Office
Viindoo E-Office

Trải nghiệm ngay Hệ thống văn phòng điện tử 15 ngày MIỄN PHÍ!

Vận hành doanh nghiệp "không giấy tờ" trên nền tảng duy nhất