Gia tăng hiệu quả công việc cùng Viindoo Calendar

Quản lý thời gian hợp lý 

Sắp xếp lịch hẹn khoa học

Kiểm soát toàn bộ lịch trình

Đồng bộ Lịch với Google Calendar, Outlook, Zoom

Thuận tiện hơn trong việc quản lý lịch hẹn, cung cấp các tiện ích làm việc linh hoạt.

Đồng bộ Lịch với Google Calendar - Phần mềm Lịch làm việc Viindoo

Tích hợp với Google Calendar, Outlook

 Tự động đồng bộ trực tiếp mọi cuộc hẹn đã lên lịch với Google Calendar, Outlook.

 Receive appointment or meeting notifications without logging in.

Tích hợp với Zoom

 Tự động tạo link cuộc họp trực tuyến trên Zoom và đồng bộ với cuộc họp được lưu trong hệ thống Viindoo.

 Gửi email chứa đường dẫn tham gia cuộc họp trực tuyến trên Zoom đến những người tham dự.

Đồng bộ Lịch với Zoom - Phần mềm Lịch làm việc Viindoo

Thiết lập nhanh chóng, kiểm soát mọi Lịch hẹn​

 Thêm người tham dự dễ dàng, cảnh báo khung giờ bận của những người tham gia

 Cho phép thiết lập thời gian, thời lượng và địa điểm, v.v. giúp những người tham dự có thể chủ động theo dõi và nắm được thông tin chi tiết về cuộc gặp đã được lên lịch.

 Cài đặt thông báo nhắc nhở trong hệ thống hoặc qua email tới tất cả những người tham dự để đảm bảo không bỏ lỡ các cuộc hẹn đã được lên lịch.
 Theo dõi toàn bộ cuộc hẹn đã lên lịch theo các kiểu giao diện: Ngày, Tháng, Năm.

Thiết lập nhanh chóng, kiểm soát mọi lịch hẹn - Phần mềm Lịch làm việc Viindoo Calendar

Truy cập Lịch ngay trên điện thoại

Support a flexible and diverse working style. Quickly check on  schedules  on mobile devices anytime and anywhere.  


Tùy chỉnh dễ dàng, thao tác với Lịch đơn giản

Điều chỉnh thời gian của lịch hẹn một cách nhanh chóng chỉ bằng thao tác kéo - thả. Mọi thay đổi đều được hệ thống lưu lại và gửi thông báo cho những người liên quan nắm bắt. 

​Giảm tải thao tác tạo lịch thủ công với tính năng thiết lập lặp lại, cho phép tự động ghi nhận một lịch trình diễn ra định kỳ chỉ bằng thao tác click chuột đơn giản.

 
 

Kiểm soát toàn bộ Lịch của Doanh nghiệp

Increase efficiency, support collaborative work and enable managers to have an overview of each employee's schedule.

Đồng bộ với các phân hệ khác trong phần mềm để tự động ghi nhận hoạt động vào Lịch như ứng dụng Quản lý Sự kiện, ứng dụng Quản lý Nghỉ, v.v.   

 Mọi nhân viên đều có thể theo dõi, nắm bắt toàn bộ lịch trình của đồng nghiệp ngay trên một giao diện chung, trực quan hóa thông tin lịch biểu của từng người dùng dưới dạng màu sắc khác nhau.

Control and grasp the whole calendar of the enterprise with Viindoo Calendar

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

Viindoo project icon

Quản lý dự án

Dễ dàng phân tích nhiệm vụ và quản lý đội ngũ thực hiện, giai đoạn của dự án.

Viindoo Employee icon

Nhân sự

Giám sát danh bạ nhân viên. Lưu trữ thông tin quan trọng về nhóm của bạn.                

Viindoo Time off icon

Nghỉ 

Quản lý ngày nghỉ của nhân viên, cập nhập và hiển thị trên lịch làm việc chung.        

Viindoo payroll icon

Tính lương 

Thiết lập bảng lương và quy tắc tính lương theo chuẩn mực Việt Nam.

Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Calendar hoàn toàn miễn phí!

Quản lý lịch trình chi tiết và hiệu quả nhất với Viindoo Calendar