Doanh nghiệp bạn đã sử dụng Phần mềm Quản lý Ngân sách?

 Phần mềm quản lý ngân sách hệ thống hóa dữ liệu nguồn lực và sử dụng ngân sách, giúp Doanh nghiệp dự báo, quản lý, phân tích tình hình thu, chi ngân sách một cách hiệu quả, trực quan và kịp thời.

Đảm bảo an toàn dòng tiền cho các hoạt động vận hành doanh nghiệp

Lên kế hoạch và dự báo thu chi ngân sách hiệu quả để ra quyết định chính xác

Cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách, luôn luôn đo lường thực tế so với kế hoạch đã đề ra.

Lập kế hoạch Ngân sách dễ dàng với phần mềm quản lý Ngân sách Viindoo Budget

  Lập kế hoạch kết quả tài chính mong muốn theo từng chu kỳ, kế hoạch doanh thu, chi phí theo phòng ban, dự án, v.v
  Phân bổ và quản lý ngân sách theo tỷ lệ bằng cách thiết lập tương ứng với thẻ tài khoản kế toán quản trị cho một đầu mục doanh thu hoặc chi phí.
  Lựa chọn tổng hợp ngân sách thực tế dựa trên các ghi nhận bút toán phát sinh thực hiện theo tài khoản kế toán tài chính hoặc tài khoản kế toán quản trị.

Viindoo Budget dễ dàng lên kế hoạch ngân sách

Quản lý Ngân sách và đo lường hiệu quả thực hiện Ngân sách 

​ Viindoo Budget đo lường hiệu quả chi ngân sách thực tế của Doanh nghiệp, so với kế hoạch đã phê duyệt

Quản lý ngân sách và theo dõi biến động ngân sách tại bất kỳ thời điểm nào, cập nhật giá trị ngân sách thực tế ngay khi phát sinh các bút toán kế toán liên quan. 

Có thể thiết lập các quy tắc cảnh báo cho người có thẩm quyền khi đến các mốc ngân sách mong muốn (gần tới mức, tới mức, quá mức ngân sách v.v.), một hoặc nhiều lần.

Đo lường hiệu suất đạt được bằng cách tự động tính toán tỷ lệ thực hiện dựa trên số liệu tính toán kế hoạch.

Dễ dàng tra cứu, truy vết, dẫn chiếu trực tiếp tới phát sinh kế toán đã thực hiện trong khoản ngân sách. 

 
 

Báo cáo, phân tích Ngân sách đa tiêu chí

Hệ thống báo cáo quản lý ngân sách được thể hiện với dạng phân tích (pivot), danh sách (list), biểu đồ (dạng cột, bánh, đường) v.v. giúp người dùng có đầy đủ thông tin đa chiều và trực quan với các số liệu phát sinh theo thời gian thực.

    Lựa chọn so sánh số liệu phân tích theo đa tiêu chí: Kiểu ngân sách, Tài khoản quản lý ngân sách, v.v. cho phép người dùng so sánh tỷ lệ biến động theo khung thời gian cùng kỳ, dễ dàng theo dõi mặc định hoặc lưu tại bảng thông tin cá nhân.

Viindoo Budget cung cấp báo cáo đa tiêu chí

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

ung-dung-tao-website

Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác bằng cách tích hợp đơn đặt hàng và hóa đơn mua hàng.
 

ung-dung-tro-chuyen-truc-tuyen

Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng.

ung-dung-blogs

Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng.

Khám phá Ứng dụng Mua hàng
ung-dung-blogs

Dự án

Cập nhật tiến trình dự án, so sánh với thời gian thực tế, tính toán chi phí, lợi nhuận.

Bắt đầu với Viindoo để tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp