Viindoo Timesheets - Ứng dụng Quản lý Thời gian Làm việc

 

    Kiểm soát thời gian làm việc.
   Hỗ trợ phân tích tiến độ và hiệu quả dự án.

 

Sign up NOW!

Kiểm soát thời gian, năng suất làm việc 

  Quản lý thời gian làm việc, theo dõi tiến độ công việc của nhân viên một cách hiệu quả với Viindoo Timesheets - Ứng dụng Quản lý Chấm công.

 Kiểm soát thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ. 

Cho phép người dùng chủ động ghi nhật ký thời gian làm việc. 

 Chấm công chính xác thời gian thực hiện bằng đồng hồ tính giờ trên từng nhiệm vụ.
 Chấm công thủ công sau khi hoàn thành công việc để ghi lại tổng số giờ dành cho nhiệm vụ đó.

  Tích hợp với Ứng dụng Tăng ca.

Sử dụng dữ liệu chấm công để ghi nhận thời gian làm việc thực tế khớp với kế hoạch tăng ca, đồng thời tính toán thời gian làm việc ngoài giờ của nhân viên. 

  Tích hợp với Ứng dụng quản lý Sự kiện, Quản lý Sửa chữaTrung tâm hỗ trợ.

Ghi nhận chấm công trên từng nhiệm vụ, giúp quản lý thời gian làm việc có ích hay vì thời gian có mặt.

Timesheets log
Timesheets log

Hỗ trợ phân tích tiến độ và hiệu quả dự án 

Tích hợp với Ứng dụng quản lý Dự án - cho phép người dùng cập nhật thời gian thực hiện từng nhiệm vụ của từng dự án.

  • Dễ dàng nhìn thấy tiến độ hoàn thành và so sánh được thời gian dự kiến với thời gian thực tế thông qua bảng chấm công của nhân viên trên từng nhiệm vụ. 

  • Dựa trên thời gian chấm công thực tế, phần mềm hỗ trợ tính toán lợi nhuận đạt được và đánh giá hiệu quả hoạt động cho từng dự án.

Analyze the Statistics Data

Phân tích và Báo cáo tổng hợp về thời gian làm việc 

Viindoo Timesheets cung cấp dữ liệu tổng quan về thời gian làm việc, được phân tích dưới nhiều dạng báo cáo khác nhau.
Dễ dàng xuất bảng chấm công dưới dạng file .xlsx để gửi báo cáo quản lý, khách hàng v.v.

 
 

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụngViindoo khác


Ứng dụng quản lý dự án Quản lý Dự án

Cập nhật tiến trình dự án, so sánh với thời gian thực tế, tính toán chi phí, lợi nhuận.


Ứng dụng quản lý nhân sự Quản lý nhân sự

Điều chỉnh, sắp xếp nhân sự theo đầu công việc, phân bổ nguồn lực hợp lý.   


Ứng dụng kế toán Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.


Ứng dụng quản lý lương Lương

Kiểm soát thời gian, tự động tích hợp tính lương hiệu quả công việc cho nhân viên.

Thử ngay Phần mềm quản lý thời gian làm việc 15 ngày MIỄN PHÍ!

Kiểm soát thời gian - Bứt phá hiệu suất làm việc