Quản lý thông tin hoạt động sửa chữa

 • Quản lý thông tin liên quan đến khách hàng/người yêu cầu sửa chữa (Tên, địa chỉ, email, điện thoại...).

 • Quản lý tông tin về thiết bị sửa chữa và vật tư, phụ kiện, linh kiện cần thay thế, thu hồi để sửa chữa (số lượng, đơn giá, số lô/seri, v.v.).

 • Quản lý các hoạt động/dịch vụ khác đi kèm theo yêu cầu sửa chữa gốc.

Phần mềm quản lý sửa chữa - Viindoo Repair

Lập kế hoạch và kiếm soát hoạt động sửa chữa

Dựa trên nguồn dữ liệu hợp nhất, Viindoo Repairs linh hoạt áp dụng công tác bảo hành, bảo trì hoặc dịch vụ sửa chữa, tùy theo chính sách với từng khách hàng, từng sản phẩm, thiết bị.                             Viindoo Repairs tích hợp với hệ thống Quản lý Bảo hành và Bảo trì

                             Tạo thành một hệ thống đồng bộ giúp cho việc tiếp nhận và hỗ trợ các yêu cầu nội bộ, hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.

                             Tích hợp với Bảo trì và Bảo hành - Viindoo Repair
                             • Nhanh chóng tạo các yêu cầu sửa chữa ngay trên giao diện bảo trì và bảo hành.

                             • Easily search for the repair history of maintenance and warranty products. 

                             • Thống kê danh sách lệnh sửa chữa liên quan đến yêu cầu bảo trì và bảo hành.


                              Quản lý chi phí sửa chữa

                              Không chỉ quản lý chi phí trong nội bộ doanh nghiệp, Viindoo Repair - Ứng dụng Quản lý yêu cầu Sửa chữa còn được tích hợp với ứng dụng Kế toán - Tài chính giúp quản lý hóa đơn, công nợ.

                             • Tổng hợp toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa và đưa vào chi phí của doanh nghiệp.

                             • Tạo báo giá và gửi báo giá thông báo về chi phí sửa chữa cùng các loại chi phí phát sinh khác cho khách hàng nếu cần.

                             • Quản lý Hóa đơn và Thanh toán cùng công nợ với khách hàng theo nguyên tắc kế toán, tài chính của doanh nghiệp.

                             • Cho phép tùy chọn các phương thức xuất hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn trước hoặc sau sửa chữa.

                             Quản lý chi phí sửa chữa - Repair Viindoo

                             Hệ thống dữ liệu và báo cáo đa chiều

                             ​Viindoo Repairs cung cấp một hệ thống báo cáo theo thời gian thực, phân tích thống kê hoạt động sửa chữa theo nhiều tiêu chí (Sản phẩm, đối tác, ngày sửa chữa, v.v.).

                             Dữ liệu và Báo cáo - Viindoo Repair

                                Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

                             Viindoo Purchase

                             Mua hàng

                             Tự động tạo báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu, đơn bán liên quan.

                             Viindoo Invoicing

                             Invoicing                

                             Tạo hóa đơn bằng 1 cú click chuột và nhận được thanh toán nhanh hơn.​

                             Viindoo Maintenance

                             Bảo trì 

                             Quản lý thiết bị, cấp phát người dùng, lên lịch bảo trì thiết bị khi cần thiết.

                             Viindoo Warranty

                             Bảo hành

                             Quản lý tất cả yêu cầu và hóa đơn bảo hành thiết bị tài sản của bạn.

                             Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Repairs hoàn toàn miễn phí!

                             Quản lý thông tin và lập kế hoạch sửa chữa khoa học, chi tiết nhất