Tính năng của Phần mềm Bảo trì Thiết bị Viindoo

Số hóa toàn bộ thông tin Thiết bị

Tổ chức danh mục thiết bị khoa học theo nhóm, phòng ban, nhân viên, v.v…

Ghi nhận đầy đủ thông tin của từng thiết bị từ lúc mua nhập kho, giúp doanh nghiệp theo dõi và truy viết dễ dàng.

Thiết lập đội bảo trì, thuận tiện trong việc quản lý, phân công và lên kế hoạch bảo trì.

Số hóa thông tin thiết bị bảo trì

Kế hoạch bảo trì tự động, đảm bảo hoạt động của thiết bị liên tục, không gián đoạn

  • Cho phép thiết lập tần suất bảo trì, kiểm tra cho từng thiết bị, nhóm thiết bị.

  • Tự động tạo các yêu cầu bảo trì theo kế hoạch, phân công và tạo nhắc nhở cho nhân sự phụ trách.

Thông tin thiết bị Bảo trì

Quản lý các hoạt động bảo trì một cách khoa học và dễ dàng

  • Theo dõi toàn bộ hoạt động bảo trì với nhiều giao diện trực quan, khoa học như Kanban, Lịch, Pivot, v.v…

  • Theo dõi chi tiết từng giai đoạn của hoạt động bảo trì, dễ dàng trao đổi cũng như tra cứu thông tin trong từng hoạt động.

Quản lý hoạt động bảo trì thiết bị

Truy xuất thông tin Thiết bị nhanh chóng

Thông tin thiết bị được ghi nhận và có thể truy xuất thông tin ở bất cứ thời điểm nào: thời điểm mua, nhập kho, sử dụng, người sử dụng, phụ trách…

Trao đổi thông tin nội bộ ngay dưới hồ sơ thiết bị, các lệnh bảo trì…

Gửi các email thông báo tự động cho người dùng liên quan tại một số mốc thời gian, hành động quan trọng.

Truy xuất thông tin thiết bị
Viindoo-maintenance-app-on-mobile-devices

Sử dụng ứng dụng Viindoo trên thiết bị di động


Get-it-on-Google-Play                Get-it-on-App-Store

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

Viindoo-Manufacturing

Sản xuất

Thiết lập và quản lý sản xuất, theo dõi hiệu suất và chi phí sản xuất ngay lập tức.

Viindoo-Accounting

Kế toán

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.

Viindoo-Purchase

Mua hàng

Tự động tạo báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu, đơn bán liên quan.

viindoo-inventory

Kho

​Kiểm soát hoạt động kho, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Dùng thử ngay Phần mềm quản lý bảo trì 15 ngày MIỄN PHÍ!

Tự động hoá kế hoạch bảo trì, đảm bảo hoạt động liên tục của thiết bị