Quản lý Tăng ca - Viindoo Overtime 


   Lập kế hoạch tăng ca: Đề xuất - Phê duyệt - Ghi nhận 

  Tính lương tự động trên cơ sở thời gian tăng ca.Dùng thử ngay!

Lập kế hoạch tăng ca

  • Kế hoạch tăng ca được xây dựng dựa trên đề xuất của quản lý cấp phòng ban, đội nhóm cho nhân viên của mình.

  • Thông tin toàn bộ đề xuất tăng ca, tiến trình phê duyệt và lịch sử trao đổi được ghi nhận, tổng hợp theo nhiều tiêu chí: khung giờ, số giờ tăng ca, nhân sự, phòng ban, dự án… giúp Lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ tình trạng và chi phí tăng ca phát sinh.

  • ​Với tính năng Lập kế hoạch Tăng ca hàng loạt, người quản lý có thể lên kế hoạch tăng ca cho cả nhóm hoặc phòng ban trong nhiều ngày một cách nhanh chóng.

Viindoo Overtime requests
  • Tại Đề nghị Tăng ca, người quản lý có đầy đủ thông tin để quyết định Phê duyệt hay Từ chối như: nhân viên, thời gian, lý do, dự án liên quan… giúp giảm tải việc báo cáo, trình bày.

  • Mọi trao đổi giữa quản lý, nhân viên đều được lưu lại và hiển thị ngay trên Đề nghị Tăng ca. 

Approve overtime request

Ghi nhận và Tính chi phí Tăng ca 

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca  

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca theo kế hoạch hoặc theo thời gian chấm công thực tế của nhân viên tại  Chấm công hoặc Quản lý Vào/Ra theo chế độ Khớp thời gian được thiết lập.

Tính chi phí lương tăng ca  

Dữ liệu được liên kết với ứng dụng Tính lương, kết hợp với Quy tắc tăng ca để tính chi phí Lương tăng ca dựa trên quy tắc tính lương. Đảm bảo chính xác và thống nhất số liệu xuyên suốt hệ thống.

Kiểm tra thông tin Tăng ca 

Nhân viên hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin Tăng ca của mình hoặc đội nhóm theo phân quyền được thiết lập để chủ động quản lý công việc.

Số liệu chi phí lương Tăng ca

Giúp Lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định chiến lược và cân đối nguồn lực (tài chính, nhân sự…) cho các công việc, lĩnh vực cụ thể theo nhu cầu.

Automatically compute overtime pay

Báo cáo phân tích Quản lý tăng ca

  • Dữ liệu được tự động tổng hợp tại Báo cáo, giúp quản lý đối chiếu thời gian, chi phí tăng ca giữa kế hoạch và thực tế của nhân viên; phân tích lịch sử tăng ca để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, điều phối nhân sự phù hợp.

  • Báo cáo hiển thị trực quan dưới dạng Lịch, Bảng Pivot động hoặc biểu đồ cột/hình tròn giúp trình bày thông tin khoa học, theo mong muốn của người xem.

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

Viindoo-Payroll

Tính lương

Quản lý cấu trúc lương và tự động tính lương với ứng dụng: Tính lương.

Viindoo-Employees

Nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động với ứng dụng Nhân viên. 

Viindoo-Timesheets

Chấm công

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca theo thời gian chấm công thực tế.

Quản lý tăng ca với Viindoo Overtime -  MIỄN PHÍ 15 ngày

Lập kế hoạch tăng ca và tính lương tăng ca nhanh chóng, thuận lợi