Viindoo Overtime Tracker - Employee Overtime Management System

  Lập kế hoạch tăng ca - Đề xuất - Phê duyệt - Ghi nhận 

  Tính lương tự động trên cơ sở thời gian tăng ca.

  • Miễn phí trọn đời phần mềm Quản lý tăng ca nhân viên
  • Không giới hạn số người sử dụng

Viindoo Overtime - Lập kế hoạch tăng ca

  • Kế hoạch tăng ca được xây dựng dựa trên đề xuất của quản lý cấp phòng ban, đội nhóm cho nhân viên của mình.

  • Thông tin toàn bộ đề xuất tăng ca, tiến trình phê duyệt và lịch sử trao đổi được ghi nhận, tổng hợp theo nhiều tiêu chí: khung giờ, số giờ tăng ca, nhân sự, phòng ban, dự án… giúp Lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ tình trạng và chi phí tăng ca phát sinh.

  • ​Với tính năng Lập kế hoạch Tăng ca hàng loạt, người quản lý có thể lên kế hoạch tăng ca cho cả nhóm hoặc phòng ban trong nhiều ngày một cách nhanh chóng.

Viindoo Overtime đề xuất
  • Provide all related information such as employee, time, reason, related project, etc. in Overtime request view, helping managers to approve or refuse requests, reduce reporting and explaining tasks.

  • Mọi trao đổi giữa quản lý, nhân viên đều được lưu lại và hiển thị ngay trên Đề nghị Tăng ca. 

Phê duyệt đề xuất - Viindoo Overtime

Ghi nhận và tính Chi phí Tăng ca

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca

Dữ liệu được liên kết với ứng dụng Tính lương, kết hợp với Quy tắc tăng ca để tính chi phí Lương tăng ca dựa trên quy tắc tính lương. Đảm bảo chính xác và thống nhất số liệu xuyên suốt hệ thống.

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca

Tự động ghi nhận thời gian tăng ca theo kế hoạch hoặc theo thời gian chấm công thực tế của nhân viên tại Chấm Công hoặc Quản lý Vào/Ra theo chế độ Khớp thời gian được thiết lập.

Kiểm tra thông tin Tăng ca 

Nhân viên hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin Tăng ca của mình hoặc đội nhóm theo phân quyền được thiết lập để chủ động quản lý công việc.

Số liệu chi phí lương Tăng ca

Giúp Lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định chiến lược và cân đối nguồn lực (tài chính, nhân sự…) cho các công việc, lĩnh vực cụ thể theo nhu cầu.

Automatically compute overtime pay - Viindoo Overtime

Báo cáo phân tích Quản lý tăng ca

  • Dữ liệu được tự động tổng hợp tại Báo cáo, giúp quản lý đối chiếu thời gian, chi phí tăng ca giữa kế hoạch và thực tế của nhân viên; phân tích lịch sử tăng ca để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, điều phối nhân sự phù hợp.

  • Báo cáo động dạng Lịch, Bảng, Biểu đồ tròn, biểu đồ cột giúp trực quan dữ liệu hiệu quả

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Viindoo-Payroll

Tính lương

Thiết lập bảng lương và quy tắc tính lương riêng cho từng nhân viên.

Viindoo-Employees

Nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động với ứng dụng Nhân viên. 

Viindoo-Timesheets

Chấm công

Kiểm soát thời gian làm việc của nhân sự. Theo dõi tiến độ công việc, dự án.

Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Overtime hoàn toàn miễn phí!

Lập kế hoạch tăng ca và tính lương tăng ca nhanh chóng, thuận lợi