Tự động hóa công tác tiền lương cho từng nhân viên, phòng ban và toàn bộ doanh nghiệp với phần mềm lương


Phần mềm lương Viindoo Payroll giúp giảm thời gian tổng hợp số liệu, tự động tính toán dựa vào các công thức, cấu trúc định sẵn cho nhiều nhóm đối tượng người lao động trong doanh nghiệp.


Phần mềm tính lương tự động giúp công tác tiền lương chính xác, nhanh chóng và theo thời gian thực, giúp cán bộ tiền lương lược bỏ phần lớn các công việc thủ công.


Tích hợp với Viindoo HRM, Viindoo Payroll giúp Lãnh đạo DN có đầy đủ thông tin mọi góc cạnh của nguồn nhân lực để xây dựng kế hoạch, chiến lược nhân sự khả thi để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển đội ngũ.


Với doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn, công tác tiền lương càng phức tạp, nặng nề… việc ứng dụng công nghệ là lựa chọn tất yếu giúp doanh nghiệp tinh gọn, giảm tải công việc thủ công để tập trung vào công tác hoạch định chiến lược.

Tính năng nổi bật của phần mềm lương Viindoo Payroll


Viindoo Payroll 

Tính lương tự động giúp bộ phận tiền lương tính toán và ghi nhận lương hàng tháng trong vài thao tác

No more waiting for collecting data

Không còn phải chờ đợi số liệu từ các bộ phận, tất cả dữ liệu liên quan được ghi nhận và tổng hợp hàng ngày cho cán bộ tiền lương.

Generate Payslips

Người làm lương chỉ cần vài thao tác đơn giản để có Bảng lương cho toàn bộ nhân viên dựa trên công thức được thiết lập sẵn.

Flexibly select

Có thể lựa chọn danh sách nhân viên để tạo phiếu lương: toàn công ty, từng phòng ban hay một nhóm,... theo các tiêu chí lựa chọn.

Quy tắc tính lương được chuẩn hóa theo nhu cầu phổ biến của doanh nghiệp 

Là công thức tính toán dựa trên các khoản lương, thưởng, phụ cấp phổ biến của doanh nghiệp, giúp người dùng có thể thêm, bớt theo quy chế mà mình áp dụng. 

Build up and Manage the Salary Structure

Phần mềm lương Viindoo Payroll có cấu trúc tính lương linh hoạt, đa dạng 

 • Xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, vì vậy cấu trúc lương trong Ứng dụng được xây dựng linh hoạt phục vụ cho nhiều đối tượng.

 • Tận dụng những quy tắc chung giúp việc bổ sung một cấu trúc mới hay thay đổi một quy tắc khi có nhu cầu nhanh chóng, chính xác và đồng nhất.

 • Áp dụng các cấu trúc lương được thiết lập làm cơ sở tính lương tự động hàng tháng cho từng nhân viên.

The Salary Sheet for Accountants
Multisource Data Report

Phần mềm lương với phân quyền bảo mật thông tin lương

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin lương cho từng người lao động có tài khoản sử dụng phần mềm hoặc có thể gửi email kèm phiếu lương cho từng cá nhân.

 • Phân quyền phạm vi thông tin lương theo các cấp độ.

  • Người lao động: Chỉ thấy thông tin lương của mình.

  • Người dùng: thường sử dụng cho cán bộ nhân sự, phục vụ làm lương trong phạm vi công việc. 

  • Người quản lý: Sử dụng toàn bộ tính năng của Ứng dụng bao gồm việc tạo mới, điều chỉnh các quy tắc, cấu trúc lương.

Tích hợp liên kết với Ứng dụng Kế toán Viindoo thực hiện nghiệp vụ kế toán lương tự động

Ghi nhận bút toán chi phí lương, các khoản trích theo lương theo quy tắc định sẵn và chuẩn mực kế toán.

Ghi nhận các bút toán công nợ với nhân viên và các bên thứ ba (bảo hiểm, công đoàn…)

Tự động chuyển toàn bộ bút toán kế toán lương sang Viindoo Accounting để thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo. 

Hệ thống báo cáo, phân tích đa chiều theo thời gian thực

 • Số liệu lương được ghi nhận theo thời gian thực, giúp cán bộ nhân sự và Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được sự biến động của chi phí lương của từng cá nhân, phòng ban và toàn bộ doanh nghiệp. 

 • Các tiêu chí báo cáo có thể tùy chỉnh theo nguyên tắc cá nhân hóa, giúp biến đổi linh hoạt theo nhu cầu của từng người dùng.

 • Báo cáo lương được thể hiện dưới dạng phân tích (pivot), đồ thị dạng đường, cột, bánh… giúp người dùng có thể nắm bắt thông tin trực quan, dự đoán xu hướng biến động, phục vụ cho công tác Lập kế hoạch và điều phối nguồn lực.

Tích hợp linh hoạt với các Ứng dụng Viindoo khác

ung-dung-ke-toan
Quản lý vào/ra

Tích hợp với cách tính lương dựa trên số liệu vào/ra của nhân viên.

ung-dung-quan-ly-nhan-su
Chấm công

Lựa chọn cách thức tính lương theo thời gian phân bổ cho từng công việc được ghi nhận trên từng nhiệm vụ mà nhân viên đó thực hiện.

ung-dung-quan-ly-nghi-phep
Quản lý nghỉ

Thiết lập quy tắc tính lương đối với các loại nghỉ khác nhau, tự động tính toán cho từng nhân viên theo số liệu được ghi nhận.

ung-dung-quan-ly-suat-an
Quản lý dự án

Tính toán được chi phí nhân lực phục vụ một công việc cụ thể hay các nhiệm vụ của dự án trong Ứng dụng Quản lý dự án của Viindoo.

Dùng thử ngay phần mềm lương 15 ngày MIỄN PHÍ với Viindoo!

Tối ưu công tác tính lương chính xác, khoa học và tiết kiệm thời gian