Quản lý tổng thể và tính lương chính xác cùng Viindoo Payroll

Viindoo Payroll thuộc một trong các phần mềm quản lý nhân sự thuộc bộ giải pháp của Viindoo HRM. Là một trong các giải pháp toàn diện giúp đáp ứng mọi nhu cầu về nghiệp vụ quản lý nhân sự tiền lương, chấm công và tính lương. Ứng dụng phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp và quy mô công ty.

Phần mềm Viindoo Payroll tự động hóa công tác tiền lương cho từng nhân viên, phòng ban và toàn bộ doanh nghiệp.

Viindoo Payroll 

Các tính năng nổi bật của Viindoo Payroll

Phần mềm lương Viindoo Payroll bao gồm đầy đủ các tính năng xử lý công tác tiền lương chính xác, nhanh chóng và theo thời gian thực, giúp cán bộ tiền lương lược bỏ phần lớn các công việc thủ công.

Tính lương tự động

No more waiting for collecting data

Không còn phải chờ đợi số liệu từ các bộ phận, tất cả dữ liệu liên quan được ghi nhận và tổng hợp hàng ngày cho cán bộ tiền lương.

Generate Payslips

Người làm lương chỉ cần vài thao tác đơn giản để có Bảng lương cho toàn bộ nhân viên dựa trên công thức được thiết lập sẵn.

Flexibly select

Có thể lựa chọn danh sách nhân viên để tạo phiếu lương: toàn công ty, từng phòng ban hay một nhóm,... theo các tiêu chí lựa chọn.

Chuẩn hóa quy tắc tính lương

Quy tắc tính lương dựa trên các khoản lương, thưởng, phụ cấp phổ biến, được chuẩn hóa theo nhu cầu phổ biến của doanh nghiệp. Người dùng có thể thêm, bớt theo quy chế tính lương tùy ý.

Build up and Manage the Salary Structure

Cấu trúc lương linh hoạt, đa dạng  

 • Xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, vì vậy cấu trúc lương trong Ứng dụng được xây dựng linh hoạt phục vụ cho nhiều đối tượng.

 • Tận dụng những quy tắc chung giúp việc bổ sung một cấu trúc mới hay thay đổi một quy tắc khi có nhu cầu nhanh chóng, chính xác và đồng nhất.

 • Áp dụng các cấu trúc lương được thiết lập làm cơ sở tính lương tự động hàng tháng cho từng nhân viên.

Flexible and multiple salary structures
Multisource Data Report

Phân quyền bảo mật thông tin lương

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin lương cho từng người lao động có tài khoản sử dụng phần mềm hoặc có thể gửi email kèm phiếu lương cho từng cá nhân.

 • Phân quyền phạm vi thông tin lương theo các cấp độ.

  • Người lao động: Chỉ thấy thông tin lương của mình.

  • Người dùng: thường sử dụng cho cán bộ nhân sự, phục vụ làm lương trong phạm vi công việc. 

  • Người quản lý: Sử dụng toàn bộ tính năng của Ứng dụng bao gồm việc tạo mới, điều chỉnh các quy tắc, cấu trúc lương.

Tích hợp với ứng dụng Kế toán

Phần mềm được tích hợp với Viindoo Accounting , thực hiện nghiệp vụ kế toán lương tự động

Ghi nhận bút toán chi phí lương, các khoản trích theo lương theo quy tắc định sẵn và chuẩn mực kế toán.

Ghi nhận các bút toán công nợ với nhân viên và các bên thứ ba (bảo hiểm, công đoàn…)

Tự động chuyển toàn bộ bút toán kế toán lương sang Viindoo Accounting để thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo. 

Báo cáo, phân tích đa chiều theo thời gian thực

 • Số liệu lương được ghi nhận theo thời gian thực, giúp cán bộ nhân sự và Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được sự biến động của chi phí lương của từng cá nhân, phòng ban và toàn bộ doanh nghiệp. 

 • Các tiêu chí báo cáo có thể tùy chỉnh theo nguyên tắc cá nhân hóa, giúp biến đổi linh hoạt theo nhu cầu của từng người dùng.

 • Báo cáo lương được thể hiện dưới dạng phân tích (pivot), đồ thị dạng đường, cột, bánh… giúp người dùng có thể nắm bắt thông tin trực quan, dự đoán xu hướng biến động, phục vụ cho công tác Lập kế hoạch và điều phối nguồn lực.

Tích hợp với các ứng dụng Viindoo khác

Viindoo Attendance icon

Quản lý Chấm công

Tích hợp với cách tính lương dựa trên số liệu vào/ ra của nhân viên.

Viindoo Overtime icon

Quản lý Tăng ca

Đề xuất - Phê duyệt - Ghi nhận tăng ca của nhân viên. Lấy cơ sở thời gian tăng ca tính lương tự động.

Viindoo Time-off icon

Quản lý Nghỉ 

Thiết lập quy tắc lương cho các kiểu nghỉ khác nhau, tự động tính toán theo dữ liệu từ ứng dụng Time Off.

Viindoo Expenses icon

Quản lý Chi tiêu   

Quản lý Chi tiêu Nhân sự, số hóa dữ liệu tài liệu, chứng từ liên quan để làm báo cáo tài chính.

Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Payroll hoàn toàn miễn phí!

Tối ưu công tác tính lương chính xác, khoa học và tiết kiệm thời gian