Phần mềm chấm công Viindoo Attendance chuẩn hóa quy trình Chấm công trong Doanh nghiệp


Cho phép đăng nhập/đăng xuất thủ công ngay trên Phần mềm Viindoo: Sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống để thực hiện chấm công.


Phần mềm chấm công tích hợp với Máy chấm công Sinh trắc học: Ghi nhận chấm công tự động theo nhiều phương thức (Vân tay, Khuôn mặt, Mã số, Thẻ từ).


Ứng dụng với các doanh nghiệp lớn, sản xuất, kiểm soát nhiều công nhân viên: Sử dụng Máy quẹt thẻ, nhập mã PIN để ghi nhận thời gian chấm công vào/ra của nhân viên.

Đồng bộ dữ liệu Chấm công nhân viên

 Đồng bộ lưu trữ chấm công trên một hệ thống, đảm bảo tính chính xác và minh bạch dữ liệu. Hỗ trợ tải lên dữ liệu chấm công vào/ra bằng file excel (.csv, .xlm).
 Cho phép định nghĩa hệ thống ca làm việc linh hoạt theo đặc thù doanh nghiệp (ca kíp, ca hành chính).
  Nhân viên chủ động theo dõi, tra cứu thông tin chấm công vào/ra của mình.

Đồng bộ dữ liệu chấm công nhân viên - Viindoo Attendance

Phần mềm chấm công tự động hóa quản lý dữ liệu Chấm công

Tiết kiệm thời gian xử lý thủ công cho bộ phận nhân sự, kế toán, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và ứng dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp.

  Tự động tính toán thời gian đi muộn, về sớm, tổng số giờ có mặt hợp lệ, v.v. của nhân viên căn cứ theo số giờ làm việc được thiết lập trong Hợp đồng nhân viên.
   Dữ liệu chấm công vào/ra được đồng bộ với Phần mềm lương Viindoo Payroll tạo cơ sở để tính lương nhân viên
 Khớp các đăng ký Quản lý Tăng ca với dữ liệu chấm công vào/ra của nhân viên để tính toán thời gian tăng ca thực tế, hoặc tự động nhận diện thời gian làm việc thực tế đối với các trường hợp làm việc theo ca linh động, v.v.

Tự động hóa dữ liệu chấm công  - Viindoo Attendance

Tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu Chấm công Vào/Ra đa tiêu chí

Hệ thống báo cáo tự động tổng hợp, cập nhật theo các tiêu chí: theo Nhân viên; theo thời gian (Ngày/Tháng/Quý/Năm vào, ra); theo Số giờ làm việc hợp lệ, Số giờ về sớm, Số giờ đã làm, v.v.

Phần mềm chấm công giúp Nhà quản lý có cơ sở để đánh giá hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên.
Phần mềm quản lý vào ra giúp các bộ phận Hành chính, Kế toán có căn cứ để dễ dàng thực thi các quy định, nội quy của doanh nghiệp, hỗ trợ cho việc tính lương, thưởng cho nhân viên.

 
 

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng​ Viindoo khác

Viindoo-overtime

Tăng ca

Lập kế hoạch tăng ca. Đồng bộ tính lương tự động trên cơ sở thời gian tăng ca.

ung-dung-quan-ly-nhan-su

Quản lý Nhân viên

Giám sát danh bạ nhân viên. Dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm thông tin nhân viên.

ung-dung-quan-ly-nghi-phep

Quản lý Nghỉ

Quản lý ngày nghỉ của nhân viên, cập nhập và hiển thị trên lịch làm việc chung.

Viindoo-payroll

Tính lương

Thiết lập bảng lương và quy tắc tính lương theo chuẩn mực Việt Nam.

Trải nghiệm ngay Phần mềm chấm công 15 ngày MIỄN PHÍ!

Quản lý tự động chấm công vào/ra của nhân viên với Viindoo Attendance