Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số Doanh nghiệp

Chuyển đổi số để bứt phá và phát triển bền vững

Kết nối ngay

Chuyển đổi số và Khai phá Tiềm năng Kinh doanh của bạn

Giải đáp cho doanh nghiệp câu hỏi Cái gì, Tại sao và Làm thế nào trong hành trình chuyển đổi số của mình.

 

Chuyên môn sâu rộng

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cả công nghệ và kinh doanh, các Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số được chứng nhận của chúng tôi xây dựng các chiến lược phù hợp với nhu cầu thực sự của doanh nghiệp.


Tối ưu Chi phí và Tối đa Giá trị

Lộ trình triển khai chi tiết giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, chuyển đổi thông minh, giảm thiểu rủi ro, xử lý thách thức, và không cần phải có nguồn lực nội bộ chuyên dụng, tốn kém.

Giá trị bền vững lâu dài

Những tư vấn chiến lược của chúng tôi nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tối đa hóa hiệu quả, tận dụng hết tiềm năng của chuyển đổi số cho thành công trong tương lai.

Phương pháp tiếp cận

Cách chúng tôi thúc đẩy doanh nghiệp bạn chuyển đổi số thành công​

Understand Your Business

1. Khảo sát tổng thể mục tiêu chiến lược và hoạt động kinh doanh

2. Báo cáo phân tích khả năng đáp ứng chuyển đổi số và các vấn đề trọng tâm của 07 trụ cột:

 • Định hướng, mục tiêu, ưu tiên chiến lược
 • Hoạt động kinh doanh
 • Chuỗi cung ứng
 • Hoạt động quản lý nội bộ
 • Tổ chức nhân sự và kinh doanh
 • Hệ thống thông tin và dữ liệu
 • Quản lý rủi ro và an ninh mạng

 • Đề xuất các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo các trụ cột ưu tiên của doanh nghiệp;
 • Đề xuất Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) cho Phần mềm quản lý doanh nghiệp, sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hồ sơ mời thầu;
 • Lập ngân sách & Phân tích lợi tức đầu tư vào chuyển đổi số (RoI Analysis);
 • Đề xuất phạm vi công việc phát triển và triển khai Phần mềm quản trị doanh nghiệp;
 • Phân giai đoạn và lập kế hoạch dự án;
 • Lập hồ sơ mời thầu phát triển và triển khai Phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số Doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số Doanh nghiệp

Kết quả đạt được

Những gì bạn nhận được​ từ Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Chuyển đổi số của Viindoo

 Kế hoạch triển khai và phân đoạn dự án.

Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) mô tả tính năng cho Phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 Phân tích Lợi tức đầu tư (RoI) (xem mẫu).

 Nếu bạn yêu thích và lựa chọn Viindoo để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, bước tiếp theo hãy chuyển sang Dịch vụ Tư vấn và Triển khai Viindoo .

 Nếu không, với những tài liệu trên, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể triển khai giải pháp cho doanh nghiệp của bạn.

Sẵn sàng chuyển đổi doanh nghiệp của bạn?

Kết nối với Chuyên gia của chúng tôi để được Tư vấn

Lựa chọn Loại hình Doanh nghiệp 

Khách hàng của chúng tôi


Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer
Viindoo Customer

Câu hỏi thường gặp

Tư vấn chiến lược chuyển đổi số là dịch vụ chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp đánh giá, hoạch định và thực hiện các chiến lược tận dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị mới.

Cần bao nhiêu thời gian và nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số với dịch vụ của bạn?

Thời gian và nguồn lực cần thiết phụ thuộc vào phạm vi và quy mô của dự án chuyển đổi số của bạn. Sau khi hoàn thành khảo sát và báo cáo phân tích, chúng tôi sẽ cung cấp một kế hoạch chi tiết bao gồm phân chia giai đoạn, lịch trình triển khai và ước tính nguồn lực. Chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp của bạn để đảm bảo kế hoạch này phù hợp với mục tiêu và nguồn lực hiện có.

Chúng tôi tiến hành phân tích Lợi tức đầu tư (RoI) bằng cách đánh giá các lợi ích tiềm năng như tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng trưởng doanh thu so với các chi phí đầu tư vào công nghệ, đào tạo nhân viên và thay đổi quy trình. 

Phân tích RoI này sẽ giúp bạn hiểu rõ giá trị kinh tế của dự án chuyển đổi số và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn.​

Chúng tôi sẽ đưa ra ước tính chi tiết sau khi hoàn thành báo cáo khảo sát và phân tích ban đầu.

Chi phí có thể bao gồm chi phí phát triển và triển khai được đề xuất, tài liệu yêu cầu phần mềm, và các chi phí khác như đào tạo nhân viên và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để đảm bảo rằng các chi phí này phù hợp với ngân sách và kế hoạch của doanh nghiệp bạn.

Kết nối ngay