TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

LOGO

Logo không có slogan

Logo Viindoo without Slogan

Tải xuống SVG I PNG

Logo Viindoo without Slogan

Tải xuống SVG I PNG

Logo Viindoo without Slogan

Tải xuống SVG I PNG

Logo có Slogan

Logo with Slogan

Tải xuống SVG | PNG

Logo with Slogan

Tải xuống SVG | PNG

Logo with Slogan

Tải xuống SVG | PNG

Biểu trưng

Viindoo favicon

Viindoo App

Tải xuống  PNG | ICO

Viindoo favicon

Viindoo App

Tải xuống  PNG | ICO

Tải xuống  PNG | ICO


MÀU SẮC

Màu thương hiệuMàu chính 
#00BBCEMàu thứ cấp
#7f4282Xám
#8F8F8F

Màu nềnXám trắng
#F2F2F2Trắng
#FFFFFF

Màu chữTiêu đề
#21272BNội dung
#282F33Ẩn
#6B6D70

Nút

Màu chính

#00bbce

Màu thứ cấp​

#7f4282

Màu nguy hiểm​

#CC5252

Màu thành công​

#00B365

Màu cảnh báo

#FFCC32

Màu thông tin

#0099E6


THƯ VIỆN MẪU

Viindoo Profile

Giới thiệu Viindoo 
Cập nhật 2024

Phần mềm Viindoo 
Cập nhật 2024


ICON ỨNG DỤNG

thao-luan-viindoo

Discuss

Tải xuống SVG I PNG

ke-toan-tai-chinh-viindoo

Accounting & Finance

Tải xuống SVG I PNG 

mua-viindoo

Purchase

Tải xuống SVG I PNG 

thuong-mai-dien-tu-viindoo

Ecommerce

Tải xuống SVG I PNG 

tam-ung-nhan-vien-viindoo

Employee Advance

Tải xuống SVG I PNG 

chu-ky-dien-tu-viindoo

Esignature

Tải xuống SVG I PNG 

phe-duyet-phuong-tien-viindoo

Fleet Approvals

Tải xuống SVG I PNG 

dien-dan-viindoo

Forum

Tải xuống SVG I PNG 

trung-tam-ho-tro-viindoo

Helpdesk

Tải xuống SVG I PNG 

giay-phep-san-pham-viindoo

Product Licenses

Tải xuống SVG I PNG 

bao-tri-viindoo

Maintenance

Tải xuống SVG I PNG 

ghi-chu-viindoo

Notes

Tải xuống SVG I PNG 

okr-viindoo

OKRs 

Tải xuống  SVG I PNG 

quan-ly-chat-luong-viindoo

Quality

Tải xuống SVG I PNG 

thue-cho-thue-viindoo

Rental

Tải xuống SVG I PNG 

muc-tieu-doanh-so-viindoo

Sales Target

Tải xuống SVG I PNG

quan-ly-may-chu-viindoo

Server

Tải xuống SVG I PNG 

cau-hinh-viindoo

S​etting

Tải xuống SVG I PNG 

vang-mat-viindoo

Time-off

Tải xuống SVG I PNG 

website-viindoo

Website 

Tải xuống SVG I PNG

ung-dung-viindoo

App 

Tải xuống SVG I PNG 

bang-thong-tin-viindoo

Dashboard

Tải xuống SVG I PNG 

bao-hanh-viindoo

Warranty Management

Tải xuống SVG I PNG 

blogs-viindoo

Blogs

Tải xuống SVG I PNG 

viindoo-api

Viindoo API 

Tải xuống SVG I PNG 

bua-trua-viindoo

Lunch

Tải xuống SVG I PNG 

vay-cho-vay-viindoo

Loan management

Tải xuống SVG I PNG 

xuat-nhap-khau-viindoo

Foreign trade

Tải xuống SVG I PNG 

stock-barcode-viindoo

Stock Barcode

Download SVG I PNG 

quan-ly-nhap-hoc-viindoo

Admission Management

Tải xuống SVG I PNG 

de-xuat-phe-duyet-viindoo

Approval Request

Download SVG I PNG 

tong-dai-asterisk-viindoo

Asterisk

Download SVG I PNG 

dich-vu-amazon-web-viindoo

Amazon Web Services

Tải xuống SVG I PNG

Thiet-bi-viindoo

Equipment

Tải xuống SVG I PNG

google-drive-viindoo

Google Drive

Tải xuống SVG I PNG

payment-alipay-viindoo

Payment Alipay

Tải xuống SVG I PNG

payment-ingenico-viindoo

Payment Ingenico

Tải xuống SVG I PNG

payment-payulatam-viindoo

Payment Payulatam

Tải xuống SVG I PNG

payment-stripe-viindoo

Payment Stripe

Tải xuống SVG I PNG

tc-motor-viindoo

TC Motor

Tải xuống SVG I PNG

viin-appraisal-viindoo

Viin Appraisal

Tải xuống SVG I PNG

viindoo-apps-marketplace-viindoo

Viindoo Apps Marketplace

Tải xuống SVG I PNG

zoom-viindoo

Zoom

Tải xuống SVG I PNG

ke-toan-thong-tu-200

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC

Tải xuống SVG I PNG 

lich-viindoo

Calendar

Tải xuống SVG I PNG

kho-van-viindoo

Inventory

Tải xuống SVG I PNG 

chat-truc-tuyen-viindoo

Live-chat

Tải xuống SVG I PNG 

hoc-truc-tuyen-viindoo

Elearning

Tải xuống SVG I PNG 

su-kien-viindoo

Events

Tải xuống SVG I PNG 

chi-tieu-viindoo

Expenses

Tải xuống SVG I PNG 

dich-vu-tai-cho-viindoo

Field Service

Tải xuống SVG I PNG 

git-viindoo

Git

Tải xuống SVG I PNG 

hoa-don-thanh-toan-viindoo

Invoicing

Tải xuống  SVG I PNG 

khach-hang-than-thiet-viindoo

Loyalty Program

Tải xuống SVG I PNG 

san-xuat-viindoo

MRP 

Tải xuống SVG I PNG 

odoo-saas-viindoo

Odoo SaaS 

Tải xuống SVG I PNG 

bang-luong-viindoo

Payroll

Tải xuống SVG I PNG 

tuyen-dung-viindoo

Recruitment

Tải xuống SVG I PNG 

sua-chua-viindoo

Repair

Tải xuống SVG I PNG 

saas-token-viindoo

SaaS Token

Tải xuống SVG I PNG 

sms-marketing-viindoo

SMS Marketing

Tải xuống SVG I PNG 

quan-ly-thue-bao-viindoo

Subscriptions

Tải xuống SVG I PNG 

danh-gia-nhan-vien-viindoo

Appraisal

Tải xuống SVG I PNG 

danh-ba-viindoo

Contact

Tải xuống SVG I PNG 

quan-ly-tai-san-viindoo

Assets

Tải xuống SVG I PNG 

viindoo-saas

Viindoo SaaS

Tải xuống SVG I PNG 

cuoc-hen-viindoo

Appointment

Tải xuống SVG I PNG 

cong-tac-vien-viindoo

Affiliate Management

Tải xuống SVG I PNG 

tuyen-dung-truc-tuyen-viindoo

Online Jobs 

Tải xuống SVG I PNG 

Attendances

Tải xuống SVG I PNG 

khuyen-mai-qua-tang-viindoo

Promotion/Gift Voucher

Tải xuống SVG I PNG 

ngan-sach-viindoo

Account Budget

Tải xuống SVG I PNG 

thanh-vien-viindoo

Membership

Tải xuống SVG I PNG 

dao-tao-viindoo

Education

Tải xuống SVG I PNG 

cuoc-hen-viindoo

Appointment 

Tải xuống SVG I PNG

gamification-viindoo

Gamification

Tải xuống SVG I PNG

google-site-kit-viindoo

Google site kit

Tải xuống SVG I PNG

link-crwaler-viindoo

Link Crawler

Tải xuống SVG I PNG

keywords-planner-viindoo

Keywords Planner

Tải xuống SVG I PNG

payment-authoize-viindoo

Payment Authorize

Tải xuống SVG I PNG

payment-odoo-by-adyen-viindoo

Payment Odoo by Adyen

Tải xuống SVG I PNG

payment-payumoney-viindoo

Payment Payumoney

Tải xuống SVG I PNG

payment-sips-viindoo

Payment SIPS

Tải xuống SVG I PNG

time-keeping-viindoo

Time Keeping

Tải xuống SVG I PNG

viin-iot-viindoo

Viin IOT

Tải xuống SVG I PNG

website-documentation-viindoo

Website Documentation

Tải xuống SVG I PNG

work-entry-viindoo

Work Entry

Tải xuống SVG I PNG

ke-toan-thong-tu-133

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 133/2016/TT-BTC

Tải xuống SVG I PNG 

crm-viindoo

CRM

Tải xuống SVG I PNG 

du-an-viindoo

Project

Tải xuống SVG I PNG 

tai-lieu-truc-tuyen-viindoo

Documents

Tải xuống SVG I PNG 

email-marketing-viindoo

Email Marketing 

Tải xuống SVG I PNG 

nhan-vien-viindoo

Employee

Tải xuống SVG I PNG 

phuong-tien-viindoo

Fleet

Tải xuống SVG I PNG 

hoach-dinh-phuong-tien-viindoo

Fleet Planning

Tải xuống SVG I PNG 

github-viindoo

Github

Tải xuống SVG I PNG 

suat-an-viindoo

Meal Orders

Tải xuống SVG I PNG 

theo-vet-link

Link Tracker

Tải xuống SVG I PNG

bao-tri-san-xuat

Maintenance - MRP

Tải xuống SVG I PNG 

vong-doi-san-pham-viindoo

Product Life cycle

Tải xuống SVG I PNG 

diem-ban-le-viindoo

Point of Sales

Download SVG I PNG 

gioi-thieu-viindoo

Referral

Tải xuống SVG I PNG 

tai-cung-ung-viindoo

Replenishment

Tải xuống SVG I PNG 

ban-viindoo

Sales

Tải xuống SVG I PNG 

social-marketing-viindoo

Social Marketing

Tải xuống SVG I PNG 

khao-sat-viindoo

Survey

Tải xuống SVG I PNG 

nhat-ky-cong-viec-viindoo

Timesheet

Tải xuống SVG I PNG 

kho-ung-dung-viindoo

App Store

Tải xuống SVG I PNG 

viindoo-studio

Viindoo Studio

Tải xuống SVG I PNG 

phan-tich-ke-toan-viindoo

Accounting Analysis

Tải xuống SVG I PNG 

website-su-kien-viindoo

Website Event

Tải xuống SVG I PNG 

nguoi-dung-viindoo

User

Tải xuống SVG I PNG

tang-ca-viindoo

Overtime

Tải xuống SVG I PNG 

phe-duyet-viindoo

Approvals

Tải xuống SVG I PNG

vi-dien-tu-viindoo

E-wallet

Tải xuống SVG I PNG

khung-ky-nang-viindoo

Skills Framework

Download SVG I PNG

du-bao-dong-tien-viindoo

Cash Flow Forecast

Tải xuống SVG I PNG

hoc-phi-viindoo

Education Fees

Tải xuống SVG I PNG

bao-cao-ke-toan-viindoo

Audit

Tải xuống SVG I PNG

tu-dong-hoa-viindoo

Automation

Tải xuống SVG I PNG

google-ads-mcc-viindoo

Google Ads MCC

Tải xuống SVG I PNG

hop-dong-nha-su-viindoo

HR Contract

Tải xuống SVG I PNG

project-scrum-viindoo

Project Scrum

Tải xuống SVG I PNG

payment-adyen-viindoo

Payment Adyen

Tải xuống SVG I PNG

payment-buckeroo-viindoo

Payment Buckeroo

Tải xuống SVG I PNG

payment-paypal-viindoo

Payment Paypal

Tải xuống SVG I PNG

product-viindoo

Product

Tải xuống SVG I PNG

viin-open-ai-viindoo

Viin Open AI

Tải xuống SVG I PNG

viin-iot-pos-viindoo

Viin IOT POS 

Tải xuống SVG I PNG

website-sankey-viindoo

Website Sankey

Tải xuống SVG I PNG

tich-hop-may-cham-cong-viindoo

Biometric Attendance Device

Tải xuống SVG I PNG