TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

LOGO


Không bao gồm Slogan
(Logo nền trong suốt)
logo-viindoo

Tải xuống SVG I PNG 

logo-viindoo-mau

Tải xuống SVG I PNG

logo-viindoo-trang

Tải xuống SVG I PNG

Có bao gồm Slogan

(Logo nền trong suốt)

logo-viindoo-co-slogan

Tải xuống SVG | PNG

logo-viindoo-mau-slogan

Tải xuống SVG | PNG

logo-viindoo-trang-co-slogan

Tải xuống SVG | PNG

Biểu tượng của website
(Biểu tượng nền trong suốt)
favicon-viindoo

Tải xuống  PNG | ICO

MÀU SẮC


Màu thương hiệuPrimary color
#00BBCESecondary/Action
#7f4282Grey
#8F8F8F

Màu nềnLight grey
#F2F2F2White
#FFFFFF

Nút

BIỂU TƯỢNG ỨNG DỤNG


     thao-luan-viindoo

     Discuss

     Tải xuống SVG I PNG

     ke-toan-tai-chinh-viindoo

     Accounting and Finance

     Tải xuống SVG I PNG 

     mua-viindoo

     Purchase

     Tải xuống SVG I PNG 

     thuong-mai-dien-tu-viindoo

     Ecommerce

     Tải xuống SVG I PNG 

     tam-ung-nhan-vien-viindoo

     Employee Advance

     Tải xuống SVG I PNG 

     chu-ky-dien-tu-viindoo

     Esignature

     Tải xuống SVG I PNG 

     phe-duyet-phuong-tien-viindoo

     Fleet Approvals

     Tải xuống SVG I PNG 

     dien-dan-viindoo

     Forum

     Tải xuống SVG I PNG 

     trung-tam-ho-tro-viindoo

     Helpdesk

     Tải xuống SVG I PNG 

     giay-phep-san-pham-viindoo

     Product Licenses

     Tải xuống SVG I PNG 

     bao-tri-viindoo

     Maintenance

     Tải xuống SVG I PNG 

     ghi-chu-viindoo

     Notes

     Tải xuống SVG I PNG 

     okr-viindoo

     OKRs 

     Tải xuống  SVG I PNG 

     quan-ly-chat-luong-viindoo

     Quality

     Tải xuống SVG I PNG 

     thue-cho-thue-viindoo

     Rental

     Tải xuống SVG I PNG 

     muc-tieu-doanh-so-viindoo

     Sales Target

     Tải xuống SVG I PNG

     quan-ly-may-chu-viindoo

     Server

     Tải xuống SVG I PNG 

     cau-hinh-viindoo

     S​etting

     Tải xuống SVG I PNG 

     vang-mat-viindoo

     Time-off

     Tải xuống SVG I PNG 

     website-viindoo

     Website 

     Tải xuống SVG I PNG

     ung-dung-viindoo

     App 

     Tải xuống SVG I PNG 

     bang-thong-tin-viindoo

     Dashboard

     Tải xuống SVG I PNG 

     bao-hanh-viindoo

     Warranty Management

     Tải xuống SVG I PNG 

     blogs-viindoo

     Approvals

     Tải xuống SVG I PNG 

     viindoo-api

     Viindoo API 

     Tải xuống SVG I PNG 

     bua-trua-viindoo

     Lunch

     Tải xuống SVG I PNG 

     vay-cho-vay-viindoo

     Loan management

     Tải xuống SVG I PNG 

     xuat-nhap-khau-viindoo

     Foreign trade

     Tải xuống SVG I PNG 

     ke-toan-thong-tu-200

     Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC

     Tải xuống SVG I PNG 

     tich-hop-barcode-vao-kho

     Stock Barcode

     Download SVG I PNG 

     quan-ly-nhap-hoc-viindoo

     Admission Management

     Tải xuống SVG I PNG 

     de-xuat-phe-duyet-viindoo

     Approval Request

     Download SVG I PNG 

     tong-dai-asterisk-viindoo

     Asterisk

     Download SVG I PNG 

     lich-viindoo

     Calendar

     Tải xuống SVG I PNG

     kho-van-viindoo

     Inventory

     Tải xuống SVG I PNG 

     chat-truc-tuyen-viindoo

     Live-chat

     Tải xuống SVG I PNG 

     hoc-truc-tuyen-viindoo

     Elearning

     Tải xuống SVG I PNG 

     su-kien-viindoo

     Events

     Tải xuống SVG I PNG 

     chi-tieu-viindoo

     Expenses

     Tải xuống SVG I PNG 

     dich-vu-tai-cho-viindoo

     Field Service

     Tải xuống SVG I PNG 

     git-viindoo

     Git

     Tải xuống SVG I PNG 

     hoa-don-thanh-toan-viindoo

     Invoicing

     Tải xuống  SVG I PNG 

     khach-hang-than-thiet-viindoo

     Loyalty Program

     Tải xuống SVG I PNG 

     san-xuat-viindoo

     MRP 

     Tải xuống SVG I PNG 

     odoo-saas-viindoo

     Odoo SaaS 

     Tải xuống SVG I PNG 

     bang-luong-viindoo

     Payroll

     Tải xuống SVG I PNG 

     tuyen-dung-viindoo

     Recruitment

     Tải xuống SVG I PNG 

     sua-chua-viindoo

     Repair

     Tải xuống SVG I PNG 

     saas-token-viindoo

     SaaS Token

     Tải xuống SVG I PNG 

     sms-marketing-viindoo

     SMS Marketing

     Tải xuống SVG I PNG 

     quan-ly-thue-bao-viindoo

     Subscriptions

     Tải xuống SVG I PNG 

     danh-gia-nhan-vien-viindoo

     Appraisal

     Tải xuống SVG I PNG 

     danh-ba-viindoo

     Contact

     Tải xuống SVG I PNG 

     quan-ly-tai-san-viindoo

     Assets

     Tải xuống SVG I PNG 

     viindoo-saas

     Viindoo SaaS

     Tải xuống SVG I PNG 

     cuoc-hen-viindoo

     Appointment

     Tải xuống SVG I PNG 

     cong-tac-vien-viindoo

     Affiliate Management

     Tải xuống SVG I PNG 

     tuyen-dung-truc-tuyen-viindoo

     Online Jobs 

     Tải xuống SVG I PNG 

     quan-ly-vao-ra-viindoo

     Attendances

     Tải xuống SVG I PNG 

     khuyen-mai-qua-tang-viindoo

     Promotion/Gift Voucher

     Tải xuống SVG I PNG 

     ngan-sach-viindoo

     Account Budget

     Tải xuống SVG I PNG 

     ke-toan-thong-tu-133

     Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 133/2016/TT-BTC

     Tải xuống SVG I PNG 

     thanh-vien-viindoo

     Membership

     Tải xuống SVG I PNG 

     dao-tao-viindoo

     Education

     Tải xuống SVG I PNG 

     kho-du-lieu-dai-ly-viindoo

     Reseller Data Warehouse

     Download SVG I PNG 

     nhan-vien-dai-ly-viindoo

     Reseller's Employee

     Download SVG I PNG 

     crm-viindoo

     CRM

     Tải xuống SVG I PNG 

     du-an-viindoo

     Project

     Tải xuống SVG I PNG 

     tai-lieu-truc-tuyen-viindoo

     Documents

     Tải xuống SVG I PNG 

     email-marketing-viindoo

     Email Marketing 

     Tải xuống SVG I PNG 

     nhan-vien-viindoo

     Employee

     Tải xuống SVG I PNG 

     phuong-tien-viindoo

     Fleet

     Tải xuống SVG I PNG 

     hoach-dinh-phuong-tien-viindoo

     Fleet Planning

     Tải xuống SVG I PNG 

     github-viindoo

     Github

     Tải xuống SVG I PNG 

     suat-an-viindoo

     Meal Orders

     Tải xuống SVG I PNG 

     theo-vet-link

     Link Tracker

     Tải xuống SVG I PNG

     bao-tri-san-xuat

     Maintenance - MRP

     Tải xuống SVG I PNG 

     vong-doi-san-pham-viindoo

     Product Lifecycle

     Tải xuống SVG I PNG 

     diem-ban-le-viindoo

     Point of Sales

     Download SVG I PNG 

     gioi-thieu-viindoo

     Referral

     Tải xuống SVG I PNG 

     tai-cung-ung-viindoo

     Replenishment

     Tải xuống SVG I PNG 

     ban-viindoo

     Sales

     Tải xuống SVG I PNG 

     social-marketing-viindoo

     Social Marketing

     Tải xuống SVG I PNG 

     khao-sat-viindoo

     Survey

     Tải xuống SVG I PNG 

     nhat-ky-cong-viec-viindoo

     Timesheet

     Tải xuống SVG I PNG 

     kho-ung-dung-viindoo

     App Store

     Tải xuống SVG I PNG 

     Viindoo Studio

     Tải xuống SVG I PNG 

     phan-tich-ke-toan-viindoo

     Accounting Analysis

     Tải xuống SVG I PNG 

     website-su-kien-viindoo

     Website Event

     Tải xuống SVG I PNG 

     nguoi-dung-viindoo

     User

     Tải xuống SVG I PNG

     tang-ca-viindoo

     Overtime

     Tải xuống SVG I PNG 

     phe-duyet-viindoo

     Approvals

     Tải xuống SVG I PNG

     vi-dien-tu-viindoo

     E-wallet

     Tải xuống SVG I PNG

     khung-ky-nang-viindoo

     Skills Framework

     Download SVG I PNG

     tich-hop-may-cham-cong-viindoo

     Biometric Attendance Device

     Tải xuống SVG I PNG

     du-bao-dong-tien-viindoo

     Cash Flow Forecast

     Tải xuống SVG I PNG

     ke-hoach-ca-lam-viec-viindoo

     Working Shift Planning

     Download SVG I PNG

     hoc-phi-viindoo

     Education

     Tải xuống SVG I PNG

     bao-cao-ke-toan-viindoo

     Approval Request

     Tải xuống SVG I PNG