Số hóa hoạt động xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp

   Số hóa toàn bộ số liệu, chứng từ và các thông tin liên quan đến Nhà cung cấp/khách hàng, thông tin tờ khai, bộ hồ sơ xuất nhập khẩu, các loại thuế, ân hạn thuế…


   Set up the foreign trade process in stages, connecting the foreign trade procedures with the purchase/sale contracts, invoices, documents, foreign trade information, storage, and circulation points , all using trade management software.


   Quản lý toàn bộ chứng từ tài liệu của bộ hồ sơ xuất nhập khẩu giúp cho công tác quản lý, tra cứu dễ dàng.

   Ghi nhận các loại chi phí liên quan, phân bổ vào giá vốn hàng hóa giúp doanh nghiệp có đầy đủ số liệu phục vụ cho việc tính toán, hoạch định chính sách giá và chủ động trong chiến lược, kế hoạch điều phối chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp.


   Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý xuất nhập khẩu Viindoo Foreign Trade 

   Theo dõi thông tin các đối tác

   Viindoo Foreign Trade manage foreign trade partner’s information /intro/foreign-trade

   Quản lý hồ sơ thông quan với phần mềm quản lý xuất nhập khẩu 


   Tạo tờ khai và đính kèm bộ hồ sơ thông quan phục vụ cho việc tra cứu, tập hợp chứng từ thuận tiện.


   Ghi nhận giá trị hàng hóa bằng nguyên tệ và quy đổi theo tỷ giá trên tờ khai hải quan, là cơ sở tính toán nguyên giá và các loại thuế xuất nhập khẩu liên quan.


   Quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan giúp người phụ trách và Quản lý nắm bắt được tiến độ công việc ngay khi có thay đổi.


   Công cụ trao đổi thông tin ngay dưới tờ khai giúp làm việc cộng tác và báo cáo, kiểm soát công việc mọi nơi trên mọi thiết bị di động.

   Viindoo Foreign Trade manage Custom Clearance Documents

   Manage foreign trade taxes and tax payment deadline with trade management system


   Thiết lập trình tự tính toán, tỷ lệ thuế xuất và quy định khoản kế toán cho các loại thuế liên quan.


   Áp dụng từng loại thuế, từng mức thuế với các nhóm hoặc từng sản phẩm, giúp việc tính toán thuế nhanh gọn, chính xác và tự động.


   Quản lý thời gian nộp thuế cho từng tờ khai, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, tránh việc vi phạm thời gian nộp thuế.

   Viindoo Foreign Trade manage foreign trade taxes and tax payment deadline

   Hợp nhất quy trình từ Mua/Bán hàng, đến Xuất nhập khẩu, Kho, Kế toán

   Liên kết đơn mua/bán hàng hóa với hồ sơ thông quan tương ứng

   Liên kết với Kho vận, theo sát từng bước luân chuyển hàng hóa (Có thể lựa chọn nhiều hay ít các địa điểm hàng hóa cần quản lý)


   Nhập khẩu

   • Từ kho của Đối tác nhập khẩu ‣ Khu vực thông quan ‣ Kho dự trữ công ty.

   • Từ kho của Đối tác nhập khẩu ‣ Khu vực thông quan ‣ Địa điểm tập kết/kiểm đếm ‣ Kho dự trữ công ty.

   • Từ kho của Đối tác nhập khẩu ‣ Khu vực thông quan ‣ Địa điểm tập kết/kiểm đếm ‣ Khu vực kiểm soát chất lượng ‣ Kho dự trữ công ty.

   Xuất khẩu

   • Từ kho dự trữ công ty ‣ Khu vực thông quan ‣ Địa điểm của khách hàng.

   • Từ kho dự trữ công ty ‣ Địa điểm tập kết/kiểm đếm ‣ Khu vực thông quan ‣ Địa điểm của khách hàng.

   • Từ kho dự trữ công ty ‣ Địa điểm tập kết/kiểm đếm ‣ Địa điểm đóng gói ‣ Khu vực thông quan ‣ Địa điểm của khách hàng.

   Tích hợp với kế toán

   Tự động tạo các bút toán kế toán tương ứng cho các nghiệp vụ xuất/nhập khẩu, tính thuế và thanh toán thuế và phân bổ chi phí xuất/nhập khẩu khác vào giá vốn hàng hóa.

   Tích hợp linh hoạt với các Ứng dụng Viindoo khác

   Viindoo-CRM

   CRM 

   Quản lý thông tin đối tác ngoại thương, lịch sử giao dịch và các thông tin hàng hóa, thời gian giao hàng, các điều khoản thương mại quốc tế…

   Viindoo-Sales

   Quản lý Bán hàng

   Quản lý thông tin đối tác ngoại thương, lịch sử giao dịch và các thông tin hàng hóa, thời gian giao hàng, các điều khoản thương mại quốc tế…

   Viindoo-Purchase

   Quản lý Mua hàng

   Liên kết với đơn hàng bán giúp tạo hồ sơ xuất khẩu theo từng hợp đồng nhập khẩu.

   Viindoo-Inventory

   Quản lý Kho vận

   Theo sát từng bước luân chuyển hàng hóa. Phân bổ chi phí vào giá vốn hàng hóa.

   Tìm hiểu Phần mềm Kho
   Viindoo-Accounting

   Kế toán - Tài chính

   Ghi nhận giá trị hàng hóa. Quản lý công nợ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Quản lý nghĩa vụ thuế và thời gian nộp thuế. 

   Trải nghiệm ngay ONE APP Phần mềm xuất nhập khẩu hoàn toàn miễn phí!

   Một phần mềm quản lý xuất nhập khẩu tập trung hiệu quả dành cho Doanh nghiệp bạn