Số hóa dữ liệu và quy trình phê duyệt các khoản chi tiêu của nhân viên với Viindoo Expense


Loại bỏ quy trình phê duyệt giấy rườm rà,
khó kiểm soát.


Quản lý tất cả chi tiêu liên quan đến nhân viên như: công tác phí, chi phí mua sắm nhỏ trong văn phòng…


Giảm tải quy trình quản lý thủ công, giúp thời gian xử lý công việc nhanh chóng, chính xác.


Tự động thông báo thông tin qua từng bước, giúp mỗi người dùng với vai trò, trách nhiệm của mình nhận được thông tin tức thời, chính xác.


Lưu lại toàn bộ quá trình thay đổi thông tin, trao đổi, phê duyệt của từng cấp quản lý.


Số liệu tổng hợp giúp người quản lý có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc điều phối nguồn lực tài chính.

expense-viindoo Viindoo Expense Management with Kanban - Viindoo

Tính năng nổi bật của Viindoo Expenses

Quản lý Chi tiêu không giấy tờ

Tự động hạch toán chi tiêu, dễ dàng đối soát

  • Liên kết trực tiếp với ứng dụng Kế toán, tự động tạo bút toán gắn với chi tiêu. Bộ phận Kế toán có thể truy xuất chính xác nguồn gốc các bút toán chi tiêu, xem được chi tiêu đó gắn với nhân viên nào, đơn vị nào xuất hóa đơn...

  • Liên kết với ứng dụng Bán hàng, hỗ trợ trực tiếp tái xuất hóa đơn chi tiêu vào đơn mua cho khách hàng tương ứng.

  • Liên kết với ứng dụng Tạm ứng, hỗ trợ đối soát khoản tạm ứng với chi tiêu của cùng nhân viên.

Expense Report - Viindoo Expense

Báo cáo Quản lý Chi tiêu chính xác, tức thời, đa chiều

  • Tự động tổng hợp số liệu chi tiêu của bản thân, nhân viên dưới quyền với nhiều tiêu chí, mang tới cái nhìn toàn diện về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp.

  • Hiển thị báo cáo trực quan, sinh động dưới Bảng Pivot động hoặc biểu đồ cột/ tròn/ đường.

Viindoo expense report

Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Viindoo khác

Viindoo Invoicing

Hóa đơn

Từ bảng kê chi phí đến hóa đơn trên hệ thống kế toán chỉ với vài thao tác.

Viindoo Employees

Nhân viên

Phân quyền phê duyệt chi tiêu nhân viên trước khi chuyển sang hồ sơ kế toán.

Tìm hiểu
ứng dụng Tạm ứng

Tạm ứng

Đề nghị Tạm ứng và phê duyệt, thanh toán nhanh chóng.

ứng dụng Kế toán

Kế toán

Ghi lại chi phí của công ty và nhân viên, tự động hạch toán và thanh toán hóa đơn.

Bắt đầu với Viindoo để tăng sức cạnh tranh của Doanh nghiệp