Quy trình tạm ứng không giấy tờ

 • Thực hiện tất cả các bước trong hệ thống phần mềm - giảm bớt thủ tục giấy tờ.
 • Quản lý có thể phê duyệt Tạm ứng bất cứ lúc nào chỉ cần có kết nối internet.
 • Số liệu luôn chính xác, thống nhất xuyên suốt hệ thống.
Quy trình kế toán tạm ứng không giấy tờ

Theo dõi tất cả các yêu cầu tạm ứng của nhân viên 

 • Quản lý toàn bộ các Đề nghị Tạm ứng tại một giao diện.

 • Bộ lọc có sẵn và có thể tùy chỉnh, giúp phân loại các Tạm ứng theo Phòng ban, Nhân viên hay Tình trạng, … dễ dàng kiểm soát chi tiêu, thực hiện thanh toán, đối soát.

Quản lý Tạm ứng nhân viên

Hạch toán tự động và chính xác 

 • Không còn ghi chép giấy tờ hay nhập bảng excel thủ công. 

 • Các bút toán phát sinh trong việc Thanh toán, Đối soát và Hoàn ứng được tự động vào sổ, nhanh chóng và chính xác. 

Hạch toán tạm ứng tự động và chính xác - Phần mềm kế toán tạm ứng Viindoo

Dễ dàng Đối soát 

 • Giao diện Đối soát tạm ứng tự động hiển thị tất cả các bút toán phát sinh liên quan đến người đề nghị. 

 • Kế toán viên dễ dàng lựa chọn đúng các bút toán để thực hiện đối soát và hoàn ứng.


Tìm hiểu thêm

Đối soát tạm ứng - Phần mềm kế toán tạm ứng Viindoo

Báo cáo thống kê Tạm ứng 

 • Tự động tổng hợp số liệu theo dõi công nợ Nhân viên và kết xuất báo cáo ra bản excel.

 • Báo cáo được tổng hợp với nhiều tiêu chí (thước đo) có sẵn và được thể hiện trực quan, sinh động dưới dạng: bảng pivot động, đồ thị đường, biểu đồ hình tròn, cột.

Thống kê tạm ứng - Phần mềm kế toán tạm ứng Viindoo

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác


ung-dung-ke-toan

Quản lý chi phí

Hạch toán tự động, theo dõi sát sao doanh thu - chi phí - lợi nhuận và lên Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam với ứng dụng Kế toán & Tài chính.

Tìm hiểu Ứng dụng Kế toán  

ung-dung-quan-ly-nhan-suQuản lý Nhân viên


Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng nhân viên bằng ứng dụng Nhân viên.


 

ung-dung-quan-ly-chi-tieu

Expenses

Quản lý và theo dõi chi phí phát sinh hàng ngày với ứng dụng Chi tiêu.


Khám phá ​ Phần mềm điều hành doanh nghiệp Viindoo   

Trải nghiệm ngay ONE APPViindoo Employee Advance hoàn toàn miễn phí!  

Quản lý tạm ứng tự động và chính xác, không giấy tờ