LỰA CHỌN ỨNG DỤNG

Bắt đầu với MỘT ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ và nâng cấp khi nhu cầu của bạn gia tăng!

 Nếu bạn chọn ứng dụng phụ thuộc vào các ứng dụng khác (ví dụ: Thương mại điện tử phụ thuộc vào Website & Hóa đơn), bạn cũng nhận được các ứng dụng này miễn phí!

Phiên bản Viindoo

Chọn Ngành Dọc

Chọn Ứng dụng

Các công cụ chung

Bán hàng

Kho & Chuỗi cung ứng

Kế toán

Dịch vụ

Website

Nhân sự & Tiền lương

Sản xuất

Marketing

Ứng dụng khác

0 Ứng dụng 0 $
Miễn phí, không giới hạn người dùng, vĩnh viễn.
Bạn có thể chọn tối đa 9 ứng dụng để bắt đầu. Bạn có thể cài đặt thêm ứng dụng sau.
15 ngày miễn phí dùng thử
Bạn có thể chọn tối đa 9 ứng dụng để bắt đầu. Bạn có thể cài đặt thêm ứng dụng sau.