Chuẩn hóa quy trình Chấm công Vào/Ra trong Doanh nghiệp


Cho phép đăng nhập/đăng xuất thủ công ngay trên Phần mềm Viindoo: Sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống để thực hiện chấm công.


Tích hợp với Máy chấm công Sinh trắc học:   Ghi nhận chấm công tự động theo nhiều phương thức (Vân tay, Khuôn mặt, Mã số, Thẻ từ).


Ứng dụng với các doanh nghiệp lớn, sản xuất, kiểm soát nhiều công nhân viên: Sử dụng Máy quẹt thẻ, nhập mã PIN để ghi nhận thời gian chấm công vào/ra của nhân viên.

Đồng bộ dữ liệu Chấm công nhân viên

Đồng bộ lưu trữ trên một hệ thống, đảm bảo tính chính xác và minh bạch dữ liệu. Hỗ trợ tải lên dữ liệu chấm công vào/ra bằng file excel (.csv, .xlm). 
Cho phép định nghĩa hệ thống ca làm việc linh hoạt theo đặc thù doanh nghiệp (ca kíp, ca hành chính).
Nhân viên chủ động theo dõi, tra cứu thông tin chấm công vào/ra của mình.

dong-bo-du-lieu-cham-cong-viindoo-attendance

Tự động hóa công tác quản lý dữ liệu Chấm công Vào/Ra 

Tiết kiệm thời gian xử lý thủ công cho bộ phận nhân sự, kế toán, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và ứng dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp.

Tự động tính toán thời gian đi muộn, về sớm, tổng số giờ có mặt hợp lệ, v.v. của nhân viên căn cứ theo số giờ làm việc được thiết lập trong Hợp đồng nhân viên.
Dữ liệu chấm công vào/ra được đồng bộ với Ứng dụng Tính và Quản lý Lương, là cơ sở để tính lương nhân viên.
Khớp các đăng ký Tăng ca với dữ liệu chấm công vào/ra của nhân viên để tính toán thời gian tăng ca thực tế, hoặc tự động nhận diện thời gian làm việc thực tế đối với các trường hợp làm việc theo ca linh động, v.v.

tu-dong-cong-tac-quan-ly-du-lieu-cham-cong-vao-ra-viindoo-attendance