Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể

Nền tảng Quản trị Doanh nghiệp hiện đại, tinh gọn và tích hợp, đáp ứng được mọi nhu cầu của Doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.

Giao diện phần mềm quản trị doanh nghiệp Viindoo

Ứng dụng linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu

Nền tảng bao gồm tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn cần. Mỗi ứng dụng, tính năng đều mạnh mẽ khi đứng độc lập, nhưng sự đột phá sẽ xảy ra khi bạn sử dụng chúng cùng nhau.

Xây dựng Website

Website

Xây dựng Website

eCommerce

Thương mại Điện tử

Blogs

Blogs

Forum

Cộng đồng của bạn

eLearning

Học trực tuyến

Livechat

Trò chuyện Trực tuyến

Bán hàng

Sales

Quản lý Bán hàng

CRM

Quản lý Quan hệ KH

Invoicing

Quản lý Hóa đơn

Point of Sale

Quản lý Điểm bán hàng 

Expenses

Quản lý Chi phí

Employee Advance

Tạm ứng Nhân viên

Fleet

Quản lý Đội xe 

OKRs

Quản trị Mục tiêu và Kết quả then chốt

Vận hành

Accounting

Kế toán và Tài chính

Employees

Quản lý Nhân sự

Recruitment

Tuyển dụng

Payroll

Tính và Quản lý Lương

Project

Quản lý Dự án, Công việc

Purchase

Quản lý Mua sắm

Manufacturing

Lập kế hoạch Sản xuất

Inventory

Quản lý Kho vận

Bộ công cụ

Discuss

Thông tin Liên lạc Tích hợp  

Contact

Quản lý Danh bạ

Notes

Ghi chú Cá nhân

Dashboard

Bảng thông tin

Social Marketing

Mạng xã hội Tích hợp

Email Marketing

Chiến dịch Email

Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp

Hình thức cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng web, giúp Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng, phù hợp với mọi doanh nghiệp.

Quản lý toàn diện

Tích hợp, đồng bộ dữ liệu tất cả các bộ phận theo một quy trình chuẩn hóa, xuyên suốt.


Khả năng mở rộng linh hoạt

  Dễ dàng mở rộng, cài đặt thêm để thích ứng với mọi thay đổi của Doanh nghiệp.

Chi phí phù hợp
với mọi quy mô

  Giải pháp phù hợp với ngân sách của mọi Doanh nghiệp.


Đa nền tảng

  Nắm bắt mọi thông tin của Doanh nghiệp và Khách hàng ngay cả khi đang di chuyển.

840+

Ứng dụng có sẵn

600+

Hệ thống đang hoạt động

3000+

Người sử dụng phần mềm

97%

Khách hàng hài lòng


Hệ thống được tin dùng bởi nhiều doanh nghiệp lớn

Những doanh nghiệp tăng trưởng lựa chọn Viindoo để quản lý hiệu quả hơn.


Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Bắt đầu ngay với những tính năng cơ bản. Mở rộng cài đặt thêm bất cứ khi nào

Ứng dụng Viindoo dành cho iOS và Android