Nâng tầm tri thức

Bắt đầu Khóa học trực tuyến ngay hôm nay!

Trau dồi kỹ năng và thu thành quả! Con đường thành công của Bạn bắt đầu từ đây. Đã đến lúc hành động.


Thành tựu gần nhất

Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn achieved Power User
Trịnh Anh Ngọc
Trịnh Anh Ngọc achieved Kiến thức được chứng nhận
Lã Đắc Hiếu
Lã Đắc Hiếu achieved Kiến thức được chứng nhận
Lã Đắc Hiếu
Lã Đắc Hiếu achieved Odoo kỹ thuật cơ bản
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng achieved Odoo kỹ thuật cơ bản
Xem tất cả
Bảng xếp hạng

Hiện chưa có Bảng thành tích nào 

No Course created yet.

Gặp gỡ những Anh hùng đã thay đổi Công ty của họ!

Đến gặp họ