Nâng tầm tri thức

Bắt đầu Khóa học trực tuyến ngay hôm nay!

Trau dồi kỹ năng và thu thành quả! Con đường thành công của Bạn bắt đầu từ đây. Đã đến lúc hành động.


Thành tựu gần nhất

Vũ Văn Khởi
Vũ Văn Khởi achieved Kiến thức được chứng nhận
Vũ Văn Khởi
Vũ Văn Khởi achieved Python Junior
Vũ Văn Khởi
Vũ Văn Khởi achieved Bắt đầu
Vũ Văn Khởi
Vũ Văn Khởi achieved Power User
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh achieved Lập trình Odoo cơ bản
Xem tất cả
Bảng xếp hạng

Hiện chưa có Bảng thành tích nào 

No Course created yet.

Gặp gỡ những Anh hùng đã thay đổi Công ty của họ!

Đến gặp họ