Mạng-xã-hội-Doanh-nghiệp-Viindoo-Discuss

Doanh nghiệp bạn có gặp vấn đề
vì thiếu công cụ giao tiếp tập trung?


75% nhân viên cho rằng họ tốn nhiều thời gian để theo kịp các tin nhắn.

42% nhân viên bỏ lỡ thông tin công việc quan trọng vì công cụ giao tiếp không hiệu quả.

66% nhân viên mất đến 30-60 phút/ngày chỉ để theo kịp các tin nhắn, gây thiệt hại chi phí cho Doanh nghiệp tới hơn 3 tỷ đô-la mỗi năm. (Theo khảo sát của Dynamic Signal)