Tiếp sức cho Doanh nghiệp của bạn

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới trên nền tảng điện toán đám mây

Phổ biến

15-Ngày Dùng Thử


Miễn phí
 • 1 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Băng thông
 • 500 Tài khoản
 • Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

Phổ biến

Tiny Biz


199,00
/ tháng
 • 10 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Băng thông
 • 10 Tài khoản
 • 2 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh
 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Hỗ trợ Triển khai
 • Hỗ trợ Tùy biến
 • Đào tạo Tính năng
 • Tư vấn Online

Phổ biến

Small Biz


499,00
/ tháng
 • 35 GB Không gian lưu trữ
 • 250 GB Băng thông
 • 25 Tài khoản
 • 3 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh
 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Điện thoại
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Hỗ trợ qua Skype
 • Hỗ trợ Triển khai
 • Hỗ trợ Tùy biến
 • Đào tạo Tính năng
 • Tư vấn Online

Phổ biến

Medium Biz


999,00
/ tháng
 • 75 GB Không gian lưu trữ
 • 750 GB Băng thông
 • 75 Tài khoản
 • 5 Bản sao lưu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh
 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Điện thoại
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Hỗ trợ qua Skype
 • Hỗ trợ Triển khai
 • Hỗ trợ Di chuyển Dữ liệu
 • Hỗ trợ Tùy biến
 • Đào tạo Tính năng
 • Tư vấn Online

Tài nguyên bổ sung


Tài nguyên bổ sung là các tài nguyên điện toán bổ sung vào một gói dịch vụ để tăng khả năng gói dịch vụ mà không cần nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn

Tài nguyên điện toán Giá thuê bao
Không gian lưu trữ 1 GB Không gian lưu trữ 1,29 / Tháng
Băng thông 10 GB Băng thông 1,72 / Tháng
Tài khoản 1 Tài khoản 5,15 / Tháng