Phần mềm Quản lý Bảo hành toàn diện - kịp thời - hiệu quả

Bảo hành là một trong những hoạt động giúp doanh nghiệp xây dựng các dịch vụ hậu mãi, mang lại tệp khách hàng bền vững, trung thành. 
Phần mềm Quản lý Bảo hành Viindoo Warranty mang đến công cụ Quản lý Bảo hành cho phép nắm bắt toàn bộ quy trình.

1.

Create new warranty claim.

2.

Đánh giá tình trạng.

3.

Xác nhận/Từ chối.

4.

Hoàn thành bảo hành.

Thiết lập linh động các chính sách bảo hành

Thiết lập chính sách bảo hành cho từng sản phẩm và tự động tính toán ngày hết hạn bảo hành trên phần mềm quản lý bảo hành.

Bảo hành theo thời gian - Viindoo Warranty

Bảo hành theo thời gian (12 tháng, 24 tháng, v.v.) với phần mềm quản lý bảo hành Viindoo Warranty

 • Cho phép theo dõi thời gian bảo hành giữa doanh nghiệp với nhà sản xuất hoặc giữa doanh nghiệp với khách hàng.

 • Cập nhật thủ công thời hạn bảo hành khi có sự thỏa thuận khác với khách hàng như: do thời gian vận chuyển dài mới giao thiết bị, máy móc tới kho của khách hàng v.v.

Bảo hành theo mốc hoạt động - Viindoo Warranty

Bảo hành theo mốc hoạt động của sản phẩm (số giờ máy hoạt động, số Km)

 • Cho phép theo dõi các mốc thời gian bảo hành theo số giờ máy hoạt động hoặc theo số km đi được, áp dụng cho cả phía nhà sản xuất và khách hàng.

 • Theo dõi chỉ số ban đầu, chỉ số cuối, chỉ số hiện hành.

Nắm bắt, kiểm soát mọi thông tin liên quan đến Yêu cầu Bảo hành

Quản lý thông tin về đối tác/khách hàng: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại v.v.

Quản lý thời hạn bảo hành của sản phẩm, theo dõi lịch sử bảo hành và chính sách bảo hành của sản phẩm (còn trong phạm vi bảo hành hay ngoài phạm vi bảo hành).
Quản lý thông tin bảo hành theo Lô/sê-ri: Cho phép quản lý bảo hành cho từng thiết bị thông qua số lô/sê-ri. Yêu cầu bảo hành cũng có thể được thiết lập ngay trên giao diện quản lý số sê-ri.

Yêu cầu bảo hành - Viindoo Warranty

          Cụm tính năng tích hợp giúp quản lý bảo hành đồng bộ, bao quát

          Tích hợp không giới hạn với các Ứng dụng như: Bảo trì, Sửa chữa, Purchase, Mua hàng, Kho, v.v mang lại cụm tính năng quản lý toàn diện, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

          Tạo yêu cầu sửa chữa từ phiếu bảo hành: Quản lý việc thay thế các vật tư, linh kiện phát sinh trong quá trình bảo hành.

          Liên kết với đơn bán/đơn mua: Theo dõi các chính sách bảo hành áp dụng cho từng sản phẩm.
          Khi xác nhận đơn hàng, phần mềm sẽ tự động đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào dòng đơn hàng.
          Ngược lại, khi tạo yêu cầu bảo hành, hệ thống sẽ tự động lấy chính sách bảo hành áp dụng cho đơn hàng này sang yêu cầu bảo hành.

          Quản lý bảo hành toàn diện - Viindoo Warranty

          Dữ liệu báo cáo linh hoạt

          Dữ liệu bảo hành được ghi nhận và thể hiện trên báo cáo dạng bảng tính trên phần mềm quản lý bảo hành, cho phép tùy biến theo nhu cầu quản lý dựa trên bộ lọc thông minh, dễ dàng thêm vào Bảng thông tin để theo dõi.

          Báo cáo bảo hành - Viindoo Wanrranty

          ​Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụngViindoo khác

          ung-dung-quan-ly-mua-hang

          Mua hàng

          Tự động tạo báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu, đơn bán liên quan.

          ung-dung-quan-ly-hoa-don

          Hóa đơn

          Tạo hóa đơn bằng 1 cú click chuột và nhận được thanh toán nhanh hơn.   

          ung-dung-quan-ly-bao-tri

          Bảo trì

          Quản lý thiết bị, cấp phát người dùng, lên lịch bảo trì thiết bị khi cần thiết.

          ung-dung-quan-ly-sua-chua

          Sửa chữa

          Theo dõi tổng quát các hoạt động, thiết bị đã - đang sửa chữa.​

          Dùng thử ngay Phần mềm quản lý bảo hành 15 ngày MIỄN PHÍ!

          Quản lý chính sách & quy trình bảo hành bài bản, nhanh gọn với Viindoo Warranty