Phần mềm Quản lý Bảo hành Viindoo Warranty toàn diện - kịp thời - hiệu quả

Bảo hành là hoạt động thiết yếu trong quy trình dịch vụ chăm sóc sau bán của doanh nghiệp, giúp giữ chân khách hàng hiệu quả. 
Viindoo Warranty giúp hoạt động quản lý bảo hành của Doanh nghiệp luôn chủ động, kịp thời

1.  Create new warranty claim.

2.  Investigate.

3.  Confirm or reject claim.

4.  Finish warranty.

Thiết lập linh động các chính sách bảo hành

Thiết lập chính sách bảo hành cho từng sản phẩm và tự động tính toán ngày hết hạn bảo hành trên phần mềm quản lý bảo hành.

Warranty by period - Viindoo Warranty

Bảo hành theo thời gian (12 tháng, 24 tháng, v.v.) với phần mềm quản lý bảo hành Viindoo Warranty

 • Cho phép theo dõi thời gian bảo hành giữa doanh nghiệp với nhà sản xuất hoặc giữa doanh nghiệp với khách hàng.

 • Cập nhật thủ công thời hạn bảo hành khi có sự thỏa thuận khác với khách hàng như: do thời gian vận chuyển dài mới giao thiết bị, máy móc tới kho của khách hàng v.v.

Warranty by products’ operation milestones - Viindoo Warranty

Bảo hành theo mốc hoạt động của sản phẩm (số giờ máy hoạt động, số Km)

 • Cho phép theo dõi các mốc thời gian bảo hành theo số giờ máy hoạt động hoặc theo số km đi được, áp dụng cho cả phía nhà sản xuất và khách hàng.

 • Keep track of the operation start, operation end and current measurement. 

Nắm bắt, kiểm soát mọi thông tin liên quan đến Yêu cầu Bảo hành

 Quản lý thông tin về đối tác/khách hàng: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại v.v.

Quản lý thời hạn bảo hành của sản phẩm, theo dõi lịch sử bảo hành và chính sách bảo hành của sản phẩm (còn trong phạm vi bảo hành hay ngoài phạm vi bảo hành).
Quản lý thông tin bảo hành theo Lô/sê-ri: Cho phép quản lý bảo hành cho từng thiết bị thông qua số lô/sê-ri. Yêu cầu bảo hành cũng có thể được thiết lập ngay trên giao diện quản lý số sê-ri.

Viindoo Warranty quản lý các yêu cầu bảo hành

          Cụm tính năng tích hợp giúp quản lý bảo hành đồng bộ, bao quát

          Viindoo Warranty tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng khác như Bảo trì, Sửa chữa, Purchase, Mua hàng, Kho, v.v mang lại cụm tính năng quản lý toàn diện, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.

            Tạo yêu cầu sửa chữa từ thẻ bảo hành: Theo dõi tình trạng thay đổi của nguyên vật liệu, phụ kiện cho từng thành phần thiết bị trong quá trình bảo hành.

           Tích hợp với đơn mua, đơn bán: Theo dõi chính sách bảo hành gắn với từng sản phẩm.
          Khi xác nhận đơn hàng, phần mềm sẽ tự động đưa các chính sách bảo hành áp dụng cho sản phẩm vào dòng đơn hàng.
          Ngược lại, khi tạo yêu cầu bảo hành, hệ thống sẽ tự động lấy chính sách bảo hành áp dụng cho đơn hàng này sang yêu cầu bảo hành.

          Viindoo Warranty quản lý bảo hành toàn diện

          Dữ liệu báo cáo linh hoạt

          Dữ liệu bảo hành được ghi nhận và báo cáo trên phần mềm quản lý bảo hành Viindoo Warranty, cho phép tùy biến theo nhu cầu quản lý dựa trên bộ lọc thông minh, dễ dàng thêm vào Bảng thông tin để theo dõi.

          Báo cáo bảo hành - Viindoo Wanrranty

          ​Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụngViindoo khác

          Viindoo Purchase

          Mua hàng

          Tự động tạo báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu, đơn bán liên quan.

          Viindoo Invoicing

          Hóa đơn

          Tạo hóa đơn bằng 1 cú click chuột và nhận được thanh toán nhanh hơn.   

          Viindoo Manintenance

          Bảo trì

          Manage appliances, allocate appliances to user, and arrange the maintenance schedule when necessary.

          Viindoo Repair

          Sửa chữa

          Theo dõi tổng quát các hoạt động, thiết bị đã - đang sửa chữa.​

          Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo Warranty hoàn toàn miễn phí!

          Quản lý chính sách & quy trình bảo hành bài bản, nhanh gọn với Viindoo Warranty