Kế toán Chi phí về kho

Tổng quan

Việc quản lý và phân bổ các loại chi phí liên quan trong quá trình thu mua hàng hóa là cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm cũng như lợi nhuận của công ty. Để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý vấn đề này, Viindoo đã phát triển và cung cấp tính năng để theo dõi và phân bổ chi phí về kho.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Cài đặt

Để sử dụng được tính năng này, bạn cần thực hiện cài đặt mô-đun Chi phí về kho (stock_landed_costs). Bạn truy cập kho Ứng dụng, tắt bộ lọc mặc định, nhập từ khoá Chi phí về kho vào ô tìm kiếm và tiến hành cài đặt.

Cài đặt mô-đun Chi phí về kho - Kế toán Viindoo

Mẹo

Các phương thức phân bổ chi phí về kho được hỗ trợ

Tính năng phân bổ chi phí về kho trong Viindoo hỗ trợ bạn các phương thức phân bổ sau:

 • Bằng: Tổng chi phí đưa hàng về kho được chia đều cho các sản phẩm có trong các phiếu nhận hàng, không quan tâm đến số lượng của từng sản phẩm.

 • Theo số lượng: Chi phí phân bổ cho từng sản phẩm = Tổng chi phí về kho * (Số lượng mỗi sản phẩm / Tổng số lượng hàng mua).

 • Theo Giá vốn hiện tại (tính đến lúc phân bổ chi phí về kho): Chi phí phân bổ cho từng sản phẩm = Tổng chi phí về kho * (Tổng giá vốn hiện tại của mỗi sản phẩm / Tổng giá vốn hàng mua).

 • Theo thể tích: Chi phí phân bổ cho từng sản phẩm = Tổng chi phí về kho * (Tổng thể tích mỗi sản phẩm / Tổng thể tích hàng mua). Thể tích được thiết lập tại tab Kho vận của sản phẩm.

 • Theo khối lượng: Chi phí phân bổ cho từng sản phẩm = Tổng chi phí về kho * (Tổng khối lượng mỗi sản phẩm / Tổng khối lượng hàng mua). Khối lượng được thiết lập tại tab Kho vận của sản phẩm.

Kế toán chi phí về kho ngay khi nhận hàng

Chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ để hiểu rõ hơn về các phương thức phân bổ này như sau:

 • Đơn mua hàng gồm:

  • 100 sản phẩm Nippon (màu xanh), đơn giá 500.000 VNĐ;

  • 400 sản phẩm Nippon (màu bạc), đơn giá 550.000 VNĐ;

  • 100 sản phẩm Nippon (màu hồng), đơn giá 500.000 VNĐ.

 • Sản phẩm Nippon (màu xanh): Khối lượng 10kg, thể tích 15l.

 • Sản phẩm Nippon (màu bạc): Khối lượng 15kg, thể tích 20l.

 • Sản phẩm Nippon (màu hồng): Khối lượng 12kg, thể tích 18l.

 • Chi phí vận chuyển cho đơn hàng này là 60.000.000 VNĐ.

 • Trong kho hiện tại không có tồn kho của những sản phẩm này.

 • Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT.

Cách thực hiện như sau:

 1. Truy cập phân hệ Mua hàng ‣ Đơn mua để tạo và xác nhận đơn mua trên:

  Đơn mua hàng - Viindoo Accounting
  Sau đó xác nhận phiếu Nhận hàng liên kết với đơn mua này:
  Phiếu nhận hàng - Viindoo Accounting
  Trước khi tạo đơn mua, bạn cần truy cập Mua hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm để tạo mới các sản phẩm tương ứng. Để thiết lập thể tích, khối lượng của sản phẩm, bạn truy cập tab Kho vận trên sản phẩm và nhập thông tin:
  Cấu hình khối lượng/thể tích cho sản phẩm - Viindoo Accounting

  Mẹo

  • Với trường hợp phương thức phân bổ chi phí về kho bạn chọn khác Thể tích và Khối lượng thì bạn không cần cấu hình các thông tin này.

 2. Truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn NCC để ghi nhận hóa đơn chi phí vận chuyển:

  Hóa đơn ghi nhận Chi phí về kho - Viindoo Accounting
  Để thực hiện được việc ghi nhận chi phí này, bạn cần tạo một sản phẩm Chi phí về kho có:
  • Kiểu sản phẩm: Dịch vụ;

  • Nhóm sản phẩm: Chi phí;

  • Chính sách kiểm soát hóa đơn mua hàng: Theo số lượng mua;

  • Là chi phí về kho: Kích hoạt tính năng này;

  • Phương thức phân bổ mặc định: Lựa chọn phương thức phân bổ mặc định khi phân bổ chi phí về kho.

  Cấu hình sản phẩm Chi phí về kho - Viindoo Accounting
 3. Bấm nút Tạo Phí về kho ngay từ trên hoá đơn hoặc truy cập vào Kho vận ‣ Giao nhận ‣ Chi phí về kho để tạo một phiếu theo dõi và phân bổ khoản chi phí này:

  Phân bổ chi phí về kho - Viindoo Accounting
  Bạn cần nhập thông tin vào các trường sau:
  • Phiếu giao nhận: Lựa chọn phiếu giao nhận của đơn mua tương ứng.

  • Phương thức phân bổ: Hệ thống sẽ gợi ý ra phương thức phân bổ mặc định trên sản phẩm Chi phí về kho, tuy nhiên bạn có thể chọn lại các phương thức phân bổ khác.

  • Ấn Tính toán.

  • Sang tab Điều chỉnh giá trị phân bổ để xem kết quả phân bổ:

   • Phân bổ bằng

    Giá trị phân bổ cho từng sản phẩm = 60.000.000 VNĐ / 3 = 20.000.000 VNĐ.
    Phân bổ chi phí về kho theo phương thức phân bổ bằng - Viindoo Accounting
   • Phân Theo số lượng

    Giá trị phân bổ cho từng sản phẩm được tính bằng:
    • Nippon (màu xanh) = 60.000.000 * (100 / (100 + 400 + 100)) = 10.000.000 VNĐ

    • Nippon (màu bạc) = 60.000.000 * (400 / (100 + 400 + 100)) = 40.000.000 VNĐ

    • Nippon (màu hồng) = 60.000.000 * (100 / (100 + 400 + 100)) = 10.000.000 VNĐ

    Phân bổ chi phí về kho theo số lượng - Viindoo Accounting
   • Phân bổ theo Giá vốn hiện tại (tính đến lúc phân bổ chi phí về kho)

    Giá trị phân bổ cho từng sản phẩm được tính bằng:
    • Nippon (xanh) = 60.000.000 * (50.000.000 / (50.000.000 + 220.000.000 + 50.000.000)) = 9.375.000 VNĐ

    • Nippon (bạc) = 60.000.000 * (220.000.000 / (50.000.000 + 220.000.000 + 50.000.000)) = 41.250.000 VNĐ

    • Nippon (hồng) = 60.000.000 * (50.000.000 / (50.000.000 + 220.000.000 + 50.000.000)) = 9.375.000 VNĐ

    Phân bổ chi phí về kho theo giá vốn - Viindoo Accounting
   • Phân bổ theo khối lượng

    Giá trị phân bổ cho từng sản phẩm được tính bằng:
    • Nippon (màu xanh) = 60.000.000 * (10 * 100) / ((10 * 100) + (15 * 400) + (12 * 100)) = 7.317.074 VNĐ

    • Nippon (màu bạc) = 60.000.000 * (15 * 400) / ((10 * 100) + (15 * 400) + (12 * 100)) = 43.902.440 VNĐ

    • Nippon (màu hồng) = 60.000.000 * (12 * 100) / ((10 * 100) + (15 * 400) + (12 * 100)) = 8.780.486 VNĐ

    Phân bổ chi phí về kho theo khối lượng - Viindoo Accounting
   • Phân bổ theo thể tích

    Giá trị phân bổ cho từng sản phẩm được tính bằng:
    • Nippon (màu xanh) = 60.000.000 * (0.015 * 100) / ((0.015 * 100) + (0.02 * 400) + (0.018 * 100)) = 7.964.602 VNĐ

    • Nippon (màu bạc) = 60.000.000 * (0.02 * 400) / ((0.015 * 100) + (0.02 * 400) + (0.018 * 100)) = 42.477.877 VNĐ

    • Nippon (màu hồng) = 60.000.000 * (0.018 * 100) / ((0.015 * 100) + (0.02 * 400) + (0.018 * 100)) = 9.557.521 VNĐ

    Phân bổ chi phí về kho theo thể tích - Viindoo Accounting
 4. Sau khi Xác nhận, trên giao diện phiếu phân bổ, bạn ấn vào đường liên kết Bút toán sổ nhật ký để xem bút toán kế toán:

  Bút toán kế toán chi phí về kho - Viindoo Accounting

Kế toán chi phí về kho khi sản phẩm đã xuất bán

Ví dụ trên là trường hợp lý tưởng, khi chi phí về kho được ghi nhận ngay tại thời điểm nhập kho và chưa phát sinh xuất bán. Trong thực tế, việc ghi nhận chi phí về kho có thể được thực hiện sau đó một vài ngày, thậm chí vài tháng, sau khi phát sinh các giao dịch bán hàng, xuất kho sản phẩm. Lúc này, doanh nghiệp cần ghi nhận và phân bổ chi phí về kho cho cả những sản phẩm đã xuất bán. Phần mềm kế toán Viindoo sẽ hỗ trợ bạn thực hiện nghiệp vụ này.

Sử dụng ví dụ trên, nhưng trong trường hợp này, bạn nhận được hóa đơn cho chi phí vận chuyển sau khi đã bán và xuất kho 10 sản phẩm Nippon (màu xanh). Các bước thực hiện như sau:

Vào Bán hàng ‣ Đơn bán để tạo và xác nhận đơn bán 10 sản phẩm Nippon (màu xanh). Sau đó bạn sẽ xác nhận phiếu xuất kho liên kết với đơn bán này:

Xuất kho sản phẩm trước khi ghi nhận chi phí về kho - Viindoo Accounting

Và khi ghi nhận chi phí vận chuyển cho số lượng hàng nhập về, hệ thống sẽ tự động hạch toán bút toán bổ sung cho giá vốn của 10 sản phẩm đã xuất kho:

Bút toán bổ sung giá vốn xuất kho - Viindoo Accounting

Ghi chú

 • Bạn có thể áp dụng tính năng Phân bổ chi phí về kho này để phân bổ chi phí sản xuất (chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, v.v..) cho các lệnh sản xuất.

 • Để kiểm tra ghi nhận chi phí về kho vào giá thành sản phẩm, bạn truy cập đến Kho vận ‣ Báo cáo ‣ Định giá Tồn kho.