Các bước thiết lập hệ thống Kế toán cơ bản trước khi sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu tới bạn từng bước cần thiết lập khi mới sử dụng phần mềm kế toán của Viindoo.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Cài đặt module Kế toán

Truy cập kho Ứng dụng, tìm kiếm theo mô-đun Kế toán & Tài chính (to_account_accountant), ấn Cài đặt để cài đặt ứng dụng:

Cài đặt module kế toán Viindoo

Lựa chọn bản địa hóa tài chính

Bạn có thể chọn hệ thống kế toán tương ứng bằng cách truy cập Kế toán ‣ Cấu hình và chuyển tới mục Bản địa hóa Kế toán Tài chính:

Bản địa hóa tài chính kế toán Viindoo

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt thêm hệ thống kế toán khác khi lựa chọn tính năng Cài thêm các gói.

Cảnh báo

Tính năng này có hiệu lực khi hệ thống kế toán của bạn chưa phát sinh bất kỳ giao dịch nào.

Thiết lập thông tin Công ty

Truy cập Thiết lập chung ‣ Công ty ‣ Cập nhật thông tin công ty:

thông tin công ty Viindoo

Thiết lập thông tin Công ty:

thông tin công ty Viindoo

Thiết lập phân quyền

Bạn cần cài đặt phân quyền tương ứng dựa vào vị trí công việc cho từng cá nhân để đảm bảo cá nhân có đầy đủ quyền hạn sử dụng phục vụ cho công việc. Truy cập Cấu hình ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng, lựa chọn tài khoản người dùng cần thiết lập, ấn Sửa và chuyển tới mục Kế toán.

Thiết lập phân quyền

Hệ thống đang chia thành 4 nhóm quyền:

Thiết lập phân quyền người dùng kế toán Viindoo
  • Kiểm toán viên - Chỉ xem: Chỉ có quyền truy cập đọc tất cả thông tin liên quan đến thanh toán và hóa đơn khách hàng/nhà cung cấp, bút toán sổ nhật ký, sao kê ngân hàng, v.v. và xem một số báo cáo như Tờ khai Thuế GTGT , Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán , Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .

  • Lập hóa đơn: Có quyền tạo/sửa các phát sinh liên quan đến thanh toán và hóa đơn khách hàng/nhà cung cấp.

  • Kế toán viên: Kế thừa quyền từ quyền Lập hóa đơn, có thể tạo/nhập sao kê và xem được toàn bộ báo cáo kế toán trên hệ thống.

  • Quản trị viên: Kế thừa quyền từ quyền Kế toán viên và có quyền thiết lập các cấu hình trong ứng dụng Kế toán.

Bảng gợi ý các bước thực hiện tiếp theo

Truy cập Kế toán, bạn sẽ nhìn thấy tại giao diện tổng quan bảng thông tin gợi ý thiết lập. Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng gợi ý này, ấn X ở góc phải để tắt bảng thông báo. Lưu ý rằng trong trường hợp đã tắt thì bảng sẽ không được mở lại.

bảng thông tin kế toán Viindoo

Nhập hóa đơn đầu tiên

Tại đây, bạn có thể thử nghiệm tạo hóa đơn đầu tiên theo mẫu của hệ thống, hoặc tải hóa đơn của bạn lên hệ thống, hay gửi mẫu hóa đơn tới nhà cung cấp.

Tạo hóa đơn đầu tiên - Phần mềm Kế toán Viiindoo

Ghi chú

Để kiểm tra hóa đơn nhà cung cấp vừa tạo, truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn NCC. Xem thêm tại Quản lý Hóa đơn Nhà cung cấp.

Thêm tài khoản ngân hàng

Để thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho công ty, bạn nhấp vào Thêm một ngân hàng và điền đầy đủ thông tin vào form bao gồm:

Tài khoản ngân hàng - Phần mềm kế toán Viindoo

Kỳ kế toán

Ấn Cấu hình tại mục Kỳ kế toán, bạn có thể xác lập năm tài chính của công ty.

Kỳ kế toán - Phần mềm kế toán Viindoo

Ghi chú

Bạn có thể thay đổi ngày kết thúc kế toán bằng cách truy cập Kế toán ‣ Cấu hình, chuyển tới mục Chu kỳ Tài chính. Chi tiết bạn xem thêm tại Quản lý năm tài chính.

Hệ thống tài khoản

Ấn Xem xét lại tại mục Hệ thống tài khoản để chuyển sang giao diện hệ thống tài khoản kế toán trên hệ thống.

Hệ thống tài khoản kế toán Viindoo

Tại đây bạn có thể:

  • Thiết lập hệ thống các tài khoản bằng cách ấn vào nút Thiết lập tại tài khoản cần cấu hình.

  • Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản bằng cách nhập vào cột Số dư nợ đầu kỳ hoặc Số dư có đầu kỳ.