Giới thiệu chung ứng dụng Quản lý Bán hàng trong Viindoo

Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt ứng dụng Bán Hàng của Viindoo và các thiết lập phân quyền người dùng

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Cài đặt ứng dụng Bán hàng

Để cài đặt ứng dụng Bán hàng, bạn cần truy cập kho ứng dụng và tìm kiếm ứng dụng bán hàng.

Access Viindoo Apps - Viindoo

Sau khi vào kho ứng dụng, bạn gõ từ khóa bán hàng ở thanh công cụ tìm kiếm, chọn ứng dụng Bán hàng và ấn Cài đặt.

Cài đặt ứng dụng Bán hàng - Viindoo

Thiết lập phân quyền Bán hàng

Bạn truy cập vào Thiết lập ‣ Thiết lập chung ‣ Quản lý người dùng để chỉnh sửa các quyền của tài khoản trên hệ thống.

Thiết lập hệ thống - Viindoo Thiết lập chung quản lý người dùng - Viindoo

Trên hệ thống có 3 nhóm quyền truy cập mặc định cơ bản:

  • Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: tài khoản với quyền này sẽ chỉ có thể tạo, chỉnh sửa, xem những dữ liệu của chính mình tạo ra trong ứng dụng.

  • Người dùng: Tất cả tài liệu: tài khoản với quyền này có thể tạo, chỉnh sửa, xem toàn bộ dữ liệu trên ứng dụng bán hàng.

  • Quản trị viên: tài khoản với quyền quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa, xem toàn bộ dữ liệu và xem báo cáo trên ứng dụng bán hàng, ngoài ra có thêm quyền thiết lập cấu hình.

Phân quyền mặc định ứng dụng Bán hàng - Viindoo

Để sử dụng thêm quyền Trưởng đội bán hàngGiám đốc khu vực bạn sẽ cần cài đặt thêm mô đun Quản lý đội bán hàng nâng cao trong kho ứng dụng (tham khảo Quản lý đội bán hàng).

  • Trưởng đội bán hàng: tài khoản với quyền này sẽ chỉ có thể xem, tạo, chỉnh sửa các dữ liệu, xem báo cáo bán hàng của các thành viên trong đội bán hàng của mình phụ trách.

  • Giám đốc khu vực: tài khoản với quyền này có thể xem, tạo, chỉnh sửa dữ liệu, xem báo cáo của tất cả các thành viên trong khu vực bán hàng của mình phụ trách. Ngoài ra, với quyền này, người dùng còn có thêm quyền cấu hình các đội bán hàng của công ty.

Phân quyền nâng cao ứng dụng Bán hàng - Viindoo