Cấu trúc lương và Kiểu Cấu trúc lương

Cấu trúc lương là một bộ các quy tắc tính lương được sử dụng để công ty hoặc các thành viên lãnh đạo xác định mức lương mà nhân viên trong công ty sẽ được trả. Với phần mềm Quản lý lương Viindoo, cấu trúc lương được xây dựng và thiết kế theo cấu trúc phả hệ (cấp cha - cấp con). Nghĩa là bạn sẽ xây dựng các Cấu trúc lương dựa trên một Cấu trúc lương cơ bản, bao gồm tất cả các quy tắc tính lương mà nhân viên nào trong công ty cũng sẽ được áp dụng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các cấu trúc lương, kiểu cấu trúc lương và ứng dụng trong nghiệp vụ tính lương của doanh nghiệp.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau

Kiểu Cấu trúc lương

Kiểu Cấu trúc lương sẽ giúp bạn phân loại và tìm kiếm Cấu trúc lương.

Để xem được các Kiểu Cấu trúc lương trong hệ thống, bạn truy cập ứng dụng Bảng lương ‣ Cấu hình ‣ Cấu trúc lương.

Hệ thống sẽ tự động đề xuất một kiểu cấu trúc lương cơ bản, bấm vào một bản ghi để chỉnh sửa thông tin hoặc tạo bản ghi mới:

Kiểu Cấu trúc lương
  • Tên: Tên của kiểu cấu trúc lương này dựa theo nhu cầu phân loại của bạn.

  • Cấu trúc lương thông thường: Được tự động điền trên hợp đồng lao động của nhân viên, sử dụng như một cấu trúc lương mặc định để tính lương thông thường. Ví dụ: phiếu lương hàng tháng.

  • Cấu trúc Lương tháng 13: Được tự động điền trên hợp đồng lao động của nhân viên, sử dụng như một cấu trúc Lương tháng 13 mặc định.

  • Khung Giờ làm việc Mặc định: Được tự động điền trên hợp đồng lao động của nhân viên.

Cấu trúc lương

Để xem được các cấu trúc lương trong hệ thống, bạn truy cập ứng dụng Bảng lương ‣ Cấu hình ‣ Cấu trúc lương.

Cấu trúc lương - Quản lý tiền lương Viindoo

Hệ thống sẽ tự động đề xuất một cấu trúc lương cơ bản bao gồm các quy tắc tính lương như:

Quy tắc lương cơ bản - Quản lý tiền lương Viindoo

Bên cạnh đó, bạn có thể chỉnh sửa các Cấu trúc lương trên theo thực tế mà công ty bạn đang áp dụng, có thể bớt hoặc thêm các Quy tắc lương mà bạn mong muốn.

Để tạo một cấu trúc lương mới, hãy ấn vào nút Tạo:

Cấu trúc lương - Quản lý tiền lương Viindoo

Tại đây, bạn sẽ lưu ý tới các trường thông tin sau:

  • Tên: Tên của cấu trúc lương. Ví dụ: Cấu trúc lương cho Ban giám đốc.

  • Tham chiếu: Tham chiếu cho cấu trúc lương.

  • Cấp cha: Lựa chọn cấu trúc lương cấp cha.

  • Kiểu Cấu trúc lương: Nhập Kiểu cấu trúc lương phù hợp giúp bạn phân loại và tra cứu sau này.

Để thêm một quy tắc lương vào cấu trúc lương, bạn ấn vào Thêm một dòng, hệ thống sẽ điều hướng bạn đến giao diện để tạo mới một quy tắc lương.

Tạo mới Cấu trúc lương - Quản lý tiền lương Viindoo

Thực tế, các doanh nghiệp có thể tổ chức cấu trúc lương theo các cách quản trị khác nhau như: Theo vị trí công việc, theo phòng ban, theo cấp bậc nhân viên...

Khi tạo cấu trúc lương mới, trường Cấp cha chọn Cơ sở cho cấu trúc lương mới và thêm các dòng quy tắc lương mới.

Ví dụ: Cấu trúc lương Quản lý bán hàng sẽ được kế thừa toàn bộ các quy tắc lương của cấu trúc lương cấp cha là Cơ sở cho cấu trúc lương mới và có thêm quy tắc lương Quy trắc lương phụ cấp trách nhiệm theo như ảnh minh họa.

Ghi chú

Cấu trúc lương được dựa trên cấu trúc lương cấp cha sẽ kế thừa tất cả các Quy tắc lương của cấu trúc lương cấp cha. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn chỉ cần tạo thêm cho nó một Quy tắc lương mà chỉ được áp dụng riêng cho cấu trúc lương này.