Thanh toán lương và các khoản trích theo lương

Ở tài liệu này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn:

 • Thực hiện công việc thanh toán lương cho nhân viên.

 • Thực hiện thanh toán các khoản trích theo lương mà công ty đã trích từ lương nhân viên và các khoản trích theo lương mà công ty phải chịu.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Thanh toán lương

Trước tiên, bạn cần cài đặt thêm mô-đun Thanh toán với các dòng thanh toán. Bạn truy cập kho Ứng dụng của Viindoo, tắt bộ lọc mặc định, nhập từ khoá to_account_payment vào ô tìm kiếm và tiến hành cài đặt.

Cài đặt mô-đun gợi ý dòng thanh toán - Viindoo Accounting

Sau đó, tương tự như việc tạo tạo thanh toán cho khách hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp, công ty bạn cũng có thể thực hiện tạo lệnh thanh toán lương trên phần mềm như sau.

Truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán ‣ Tạo:

Thanh toán lương nhân viên - Viindoo Accounting

Các trường thông tin cần quan tâm như sau:

 • Kiểu đối tác: Nhà cung cấp;

 • Nhà cung cấp: Nhập liên hệ gắn với nhân viên mà bạn muốn thanh toán lương. Bạn có thể để trống nếu công ty chi trả cho nhiều nhân viên chứ không trả đích danh cho đối tượng nào;

 • Ghi nhớ: Nhập nội dung thanh toán lương.

Di chuyển đến tab Chi tiết thanh toán và ấn Thêm một dòng để nhập các thông tin sau:

 • Nhãn: Nhập nội dung thanh toán lương giống bên trên.

 • Tài khoản đối ứng: Chọn tài khoản công nợ phải trả cho nhân viên;

 • Số tiền: Nhập số tiền lương phải trả.

Sau khi điền các thông tin, bạn ấn Xác nhận để hoàn thành. Khi đó, bạn có thể truy cập vào đường liên kết tại trường Bút toán sổ nhật ký để xem bút toán sinh ra cho phiếu thanh toán lương:

Xác nhận thanh toán lương nhân viên - Viindoo Accounting Bút toán thanh toán lương - Viindoo Accounting

Thanh toán các khoản trích theo lương

Ở Việt Nam, theo luật kế toán, bạn sẽ cần theo dõi chi tiết các khoản đóng góp từ lương ở những tài khoản kế toán khác nhau. Nhưng khi thanh toán cho Cơ quan bảo hiểm hay Cơ quan thuế, v.v.. bạn sẽ có thể thanh toán theo tháng, theo quý hoặc có thể mỗi 6 tháng. Vì vậy mỗi thanh toán có thể thực hiện cho rất nhiều khoản công nợ. Viindoo cung cấp cho bạn tính năng gợi ý ra các khoản thanh toán gắn với đối tác thông qua các bút toán phát sinh của đối tác đó.

Để thanh toán cho các khoản trích theo lương, bạn tạo thanh toán tương tự như thanh toán cho khách hàng hoặc nhà cung cấp:

Thanh toán bảo hiểm - Viindoo Accounting
 • Kiểu đối tác: Nhà cung cấp;

 • Nhà cung cấp: Lựa chọn đối tác cần tạo thanh toán;

 • Gợi ý các dòng: Tích chọn để kích hoạt tính năng. Lúc này, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và gợi ý tất cả các phát sinh liên quan có gắn đến đối tác này.

 • Ghi nhớ: Nhập nội dung thanh toán lương.

  Ghi chú

  • Lưu ý, đối tác cần được gắn trên từng phát sinh kế toán của các khoản trích theo lương. Để gán đối tác, bạn thực hiện khai báo trên các loại Ghi nhận đóng góp.

Ấn Xác nhận để hoàn thành ghi nhận thanh toán và xem bút toán kế toán phát sinh:

Bút toán thanh toán bảo hiểm - Viindoo Accounting

Ghi chú

 • Tài khoản Thanh toán trả trước xuất hiện trong các bút toán thanh toán sẽ được thay thế bằng tài khoản Tiền gửi ngân hàng sau khi đối soát lương.