Giao diện tổng quan MRP


Phần mềm Quản lý Sản xuất MRP

Tự động hóa quy trình sản xuất

Kế hoạch tự động

Kế hoạch sản xuất được lập chính xác dựa trên số liệu thực tế về thời gian sản xuất. Đồng thời hệ thống cũng cho phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất một cách dễ dàng.

Tự động kiểm hàng

Khi có yêu cầu sản xuất, hệ thống tự động kiểm tra lượng hàng trong kho. Trường hợp thiếu hàng hệ thống sẽ tự sinh ra yêu cầu mua hàng để đáp ứng cho sản xuất.

Chủ động giữ hàng

Khi có nhu cầu hàng hóa phát sinh, hệ thống chủ động giữ hàng và sẵn sàng cung ứng cho sản xuất khi cần.

Dữ liệu tổng thể linh hoạt

Cập nhật thông tin theo 
thời gian thực

Hoạt động sản xuất được ghi lại một cách chính xác theo thời gian thực tế sản xuất. Từ trung tâm làm việc bạn có thể kiểm soát năng suất, hiệu suất thiết bị toàn phần của sản xuất. Đồng thời bạn cũng dễ dàng biết được các vấn đề tồn tại trong sản xuất là gì và từ đó có thể đưa ra những quyết sách tức thời để điều chỉnh sản xuất một cách hợp lý nhất.

Tổng hợp báo cáo động

Mọi thông tin về chi phí sản xuất, số lệnh sản xuất, số sản phẩm hoàn thành, thời lượng dự kiến, mức độ chênh lệch thời gian so với kế hoạch và hiệu suất thiết bị đều được tổng hợp lại qua các báo cáo. Qua đó các nhà quản lý có được cái nhìn tổng quan ở nhiều góc độ về hiện trạng sản xuất đồng thời giúp họ đưa ra được những quyết đinh sáng suốt cho doanh nghiệp của họ.

Phần mềm Quản lý Sản xuất MRP

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Bảo trì               

Quản lý thiết bị, cấp phát người dùng, lên lịch bải trì sửa chữa thiết bị

Quản lý Mua hàng                        

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Quản lý tồn kho  

Kiểm soát hoạt động kho vận, đồng bộ dữ liệu, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết

Kế toán    

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì