Product cost calculation software - Viindoo Manufacturing

Manufacturing cost software supports the calculation of production costs, labor costs, etc. automatically calculates costs

Quản lý giá thành sản phẩm là một khía cạnh quan trọng của mọi doanh nghiệp sản xuất. Việc tính toán và phân tích các chi phí sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận, tối ưu hóa nguồn lực và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của phần mềm tính giá thành sản phẩm và đi sâu vào những thách thức gặp phải khi tính toán giá thành sản phẩm cũng như thảo luận về cách phần mềm Viindoo đơn giản hóa quá trình này.

>>>> Xem thêm:Phần mềm sản xuất

Những thách thức gặp phải trong việc tính toán giá thành sản phẩm

Tính toán giá thành sản phẩm là một công việc phức tạp do sự tham gia của nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất. Dưới đây là một số thách thức phổ biến mà chúng ta thường gặp:

1.  Nhiều Yếu Tố Chi Phí: Chi phí sản xuất bao gồm nhiều thành phần khác nhau như nguyên vật liệu, lao động, chi phí chung. Theo dõi và gán chính xác những chi phí này vào các sản phẩm hoặc quy trình cụ thể có thể tốn thời gian và dễ gây lỗi.

Ví dụ, khi tính toán chi phí của một sản phẩm hoàn thiện, cần phải xem xét đến các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và các chi phí liên quan khác như bảo dưỡng máy móc và tiện ích.

2. Yếu Tố Chi Phí Biến Đổi: Chi phí sản xuất phụ thuộc vào những biến đổi do yếu tố như sự thay đổi giá thị trường của nguyên vật liệu, mức lương lao động và chi phí nhiên liệu. Theo dõi các biến số chi phí động này và tích hợp chúng vào tính toán chi phí đòi hỏi việc giám sát liên tục và điều chỉnh.

Ví dụ, nếu giá nguyên liệu tăng đột ngột, chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị có thể tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể.

3. Quy trình sản xuất phức tạp: Sản xuất hiện đại bao gồm các quy trình sản xuất phức tạp với nhiều bước và phụ thuộc lẫn nhau. Việc xác định chi phí chính xác ở từng giai đoạn có thể trở nên khó khăn, đặc biệt khi xử lý các cụm lắp ráp phức tạp hoặc tính định mức nguyên vật liệu (BOM) đa cấp.

Hãy xem xét một công ty sản xuất ô tô. Quy trình sản xuất bao gồm nhiều bộ lắp ráp như bộ lắp ráp động cơ, bộ lắp ráp thân xe và bộ lắp ráp nội thất, mỗi bộ đóng góp vào chi phí sản xuất tổng thể.

4. Độ chính xác và tích hợp dữ liệu: Thu thập dữ liệu chính xác để tính toán chi phí là rất quan trọng. Tuy nhiên, dữ liệu có thể nằm trong các hệ thống hoặc phòng ban khác nhau, gây khó khăn cho việc hợp nhất và tích hợp liền mạch. Dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến tính toán chi phí sai và ảnh hưởng đến việc ra quyết định.

Chẳng hạn, nếu số giờ lao động không được ghi lại chính xác hoặc nếu dữ liệu từ hệ thống thu mua không phản ánh chính xác chi phí nguyên vật liệu, kết quả phân tích chi phí sản xuất sẽ có sai sót.

>>>> Tham khảo thêm: Phần mềm quản lý chất lượng

Tối ưu hóa cùng phần mềm tính giá thành sản phẩm Viindoo Manufacturing

Viindoo Manufacturing cung cấp một giải pháp toàn diện cho quản lý giá thành sản phẩm Tận dụng công nghệ tiên tiến và tính năng trực quan để tối ưu hóa quá trình tính toán giá thành sản phẩm. Dưới đây là cách hoạt động của nó:

Chi phí dựa trên BOM

Phần mềm Viindoo hiểu các quy trình sản xuất phức tạp và hỗ trợ tính chi phí dựa trên hóa đơn nguyên vật liệu (BOM). Nó cho phép bạn xác định cấu trúc BOM phân cấp, chỉ định các thành phần cần thiết và chi phí liên quan của chúng. Bằng cách tự động cộng dồn chi phí từ các bộ phận lắp ráp cấp thấp hơn lên các sản phẩm cấp cao hơn, phần mềm Viindoo đơn giản hóa việc tính toán chi phí cho các tình huống sản xuất phức tạp.

Chẳng hạn, khi tính giá thành của một sản phẩm cuối cùng, phần mềm Viindoo xem xét chi phí của tất cả các cụm trung gian, cụm lắp ráp phụ và các thành phần được chỉ định trong BOM.

Bom-based costing - ViindooChi phí dựa trên BOM

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm?

Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Viindoo Manufacturing - Lập kế hoạch sản xuất tổng thể dựa trên nguồn lực và công suất thiết bị. Trực quan hóa trên biểu đồ Gantt. Kiểm soát tồn kho và cung ứng hiệu quả.

DÙNG THỬ NGAY 
    hoặc  Nhận tư vấn

Tự động tính toán chi phí vận hành

Phần mềm tính giá thành sản phẩm Viindoo cho phép tính toán chi phí vận hành một cách linh động theo giờ hoặc theo chi phí định mức trên từng công đoạn hoặc cả hai. Trên năng lực sản xuất hoặc hoạt động sản xuất bạn có thể chọn loại chi phí và nhập đơn giá tương ứng.

Costing method within manufacturing cost - ViindooPhương thức tính chi phí

Trong quá trình vận hành, bộ phận sản xuất ghi nhận số giờ thực tế sản xuất hoặc số lượng thành phẩm sản xuất thực tế. Từ đó, hệ thống nhân chúng với đơn giá tương ứng để tính toán tự động chi phí vận hành vào giá thành sản phẩm.

Record information for caculating manufacturing cost - Viindoo softwareGhi nhận thông tin để tính toán giá thành sản phẩm

Tập hợp chi phí cần phân bổ

Theo dõi chi phí cần phân bổ vào giá thành sản phẩm là một công việc phức tạp, có nhiều loại chi phí cần phân bổ và thông tin của chúng cần tập hợp từ những phòng ban khác nhau. Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu dùng chung (Nhiên liệu, bao bì...), chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí mua ngoài khác (Tiền điện, tiền nước phục vụ sản xuất)...

Đặc biệt,  Viindoo Manufacturing tích hợp với phần mềm kế toán thông dụng cho phép bạn tập hợp các chi phí này lại trên một giao diện, theo từng khoảng thời gian để bạn biết các chi phí nào cần thực hiện phân bổ, đã phân bổ được bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Tránh trường hợp kế toán phân bổ nhiều lần cho một loại chi phí.

Collecting costs for allocation - Manufacturing cost Viindoo softwareTập hợp chi phí cần phân bổ

Phân bổ theo nhiều loại tiêu chí

Sau khi tập hợp được chi phí cần để phân bổ vào thành phẩm, phần mềm tính giá thành Viindoo cho phép bạn phân bổ chúng bằng nhiều phương thức khác nhau như:

  • Bằng
  • Theo số lượng
  • Theo giá vốn hiện tại
  • Theo khối lượng
  • Theo thể tích
Allocating based on multiple criteria - ViindooPhân bổ theo nhiều loại tiêu chí

Cập nhật chi phí theo thời gian thực

Phần mềm Viindoo tích hợp với các nguồn dữ liệu liên quan như hệ thống quản lý hàng tồn kho, mua hàng và dữ liệu nguồn nhân lực. Bằng cách nắm bắt các cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, nó đảm bảo rằng chi phí sản xuất phản ánh thông tin mới nhất, bao gồm những thay đổi về giá nguyên vật liệu, tỷ lệ lao động hoặc các yếu tố chi phí khác.

Báo cáo giá thành sản phẩm

Viindoo Manufacturing tính toán và tập hợp chi phí lên báo cáo giá thành với giao diện dễ nhìn, số liệu được trình bày từ tổng quan đến chi tiết. Giúp bạn truy vết được đến từng số liệu nhỏ nhất.

Manufacturing cost report - Viindoo software
Báo cáo giá thành sản phẩm

Trong bài viết này, chúng tôi đã nêu ra tầm quan trọng của phần mềm tính giá thành sản phẩm, tập trung vào phần mềm Viindoo. Chúng tôi đã nói về những thách thức gặp phải trong việc tính toán chi phí sản xuất, nhấn mạnh các yếu tố như nhiều thành phần chi phí, yếu tố chi phí linh hoạt, quy trình sản xuất phức tạp và tích hợp dữ liệu chính xác. Sau đó, chúng tôi đã đi sâu vào cách phần mềm Viindoo đơn giản hóa quá trình tính toán chi phí sản xuất thông qua các tính năng như theo dõi thành phần chi phí, cập nhật chi phí thời gian thực, tính giá dựa trên danh mục vật tư và tích hợp dữ liệu và phân tích. Bằng cách tận dụng phần mềm Viindoo, doanh nghiệp có thể quản lý và tối ưu hóa giá thành sản phẩm, từ đó cải thiện lợi nhuận và đưa ra quyết định thông minh.

Product cost calculation software - Viindoo Manufacturing
Viindoo Technology Joint Stock Company, Yen Nguyen March 15, 2024

SHARE THIS POST