Mô đun Bảng lương giải quyết một số bài toán của doanh nghiệp

 • Công tác tiền lương trong doanh nghiệp thường tốn rất nhiều thời gian do:
  • Số lượng nhân viên lớn.
  • Áp dụng nhiều chế độ tiền lương khác nhau, công thức tính toán khác nhau cho các đối tượng khác nhau.
  • Để tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác tính toán tiền lương hàng tháng, doanh nghiệp cần tốn khá nhiều nhân sự để theo dõi, tổng hợp số liệu từ các phòng ban, phân xưởng, v.v.
  • Doanh nghiệp làm việc ca kíp linh động, hình thức làm việc của mỗi nhân viên khác nhau: số buổi nghỉ, số ca làm thêm giờ, hoa hồng, chiết khấu, v.v. làm cho việc tính tiền lương trở nên phức tạp, dễ gây nhầm lẫn cho bộ phận quản lý lương.
 • Thời gian tổng hợp và tính toán lương kéo dài dẫn đến hệ lụy về việc cập nhật số liệu chung của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch tài chính, sản xuất, kinh doanh.
 • Việc phân tích chi phí liên quan đến tiền lương khó để chi tiết theo từng bộ phận, từng dự án hoặc theo một số mục đích khác.
 • Độ chính xác của dữ liệu phụ thuộc khá nhiều vào sự cẩn trọng và kỹ năng trình bày của nhân sự làm lương.
 • Để xây dựng các báo cáo phân tích chi phí lương cho từng bộ phận, từng mục đích với một khoảng thời gian dài khá tốn thời gian và để có được số liệu cập nhật ngay khi có nhu cầu không hề dễ dàng.

Mô đun này lấy dữ liệu từ một số module như Quản lý Vào/Ra (hr_attendance), Quản lý Ngày nghỉ (hr_holidays), Quản lý Nhân viên, Kế toán lương (to_hr_payroll_account), v.v. để tính lương một cách khoa học và minh bạch.

Tính năng cơ bản

Mô đun này cho phép:

 1. Tạo Phiếu lương và tạo Bảng lương nhanh chóng
  • Chỉ với một vài nhấp chuột, người dùng có thể tạo Phiếu lương riêng lẻ cho từng nhân viên, Bảng lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Các thông tin về hợp đồng, cấu trúc lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, các khoản đóng góp về bảo hiểm, thuế thu nhập, v.v. đều được tự động cập nhật vào phiếu lương để làm căn cứ tính lương.
  • Gắn một Phiếu lương đến một Bảng lương có sẵn.
  • Gửi Bảng lương cho ngân hàng nếu doanh nghiệp chọn hình thức chuyển tiền lương của nhân viên qua tài khoản ngân hàng.
 2. Các ứng dụng tích hợp tính lương:
  • Hợp đồng lao động: Hệ thống sẽ dựa vào các thông tin trên hợp đồng để làm cơ sở tính lương như Cấu trúc lương nhân viên áp dụng, Ngày bắt đầu hợp đồng, Tiền công/Tiền lương, v.v.
  • Hồ sơ nhân viên: Có thể truy xuất các thông tin để phục vụ cho bảng lương như Danh sách nhân viên của công ty, Dữ liệu Vào/Ra, Bảng chấm công, v.v.
  • Ứng dụng quản lý suất ăn: Chỉ cần tạo ra các suất ăn của nhân viên trong tháng ở Ứng dụng Suất ăn, hệ thống sẽ tự động trừ vào bảng lương gần nhất của nhân viên đó.
  • Ứng dụng quản lý nghỉ: Hệ thống sẽ dựa vào thông tin trên phiếu nghỉ của nhân viên và tính toán ra số giờ nghỉ và tính toán lương.
 3. Thiết lập:
  • Quy tắc lương với 2 lựa chọn:
   • Chọn quy tắc Tiền lương bản địa: Hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng đến mô đun Ứng dụng để cài đặt các Ứng dụng Tính lương Bản địa hóa của Việt Nam.
   • Tạo các quy tắc lương: Hệ thống sẽ tự động bổ sung thêm các quy tắc lương mặc định của hệ thống (Trong trường hợp 1 hay nhiều quy tắc lương mặc định đã bị xóa). Các quy tắc lương này có thể được nhóm lại thành một nhóm như nhóm Phụ cấp, nhóm Giảm trừ, v.v.
  • Cấu trúc lương: Cho phép tạo ra nhiều cấu trúc lương khác nhau như là cấu trúc lương cho khối văn phòng, cấu trúc lương cho khối sản xuất hoặc theo vị trí công việc, v.v. Có thể gán một cấu trúc lương với một vị trí công việc giúp cho việc nhập dữ liệu đối với một nhân viên mới thuận tiện và nhanh chóng hơn.
  • Quy tắc Thuế TNCN theo quy định của Việt Nam.
  • Ghi nhận Đóng góp/Nhóm Ghi nhận Đóng góp: Giúp phân loại các khoản đóng góp bởi các nhóm đối tượng tham gia vào quá trình cấu thành nên tiền lương như Người lao động, cơ quan bảo hiểm, công đoàn, v.v.
  • Mẫu Chế độ Đãi ngộ cho Hợp đồng: Cho phép thiết lập các khoản đãi ngộ của người lao động được quy định trên hợp đồng lao động và theo quy chế công ty như Trợ cấp độc hại/đặc thù nghề, Thưởng chuyên cần, Thưởng hiệu quả công việc, v.v.
 4. Định khoản một phiếu lương và Định khoản cả bảng lương:
  • Định khoản một phiếu lương: Tự động tạo các bút toán lương cho kế toán nếu kích hoạt `Kế toán lương` trong mục `Thiết lập`>```Bảng lương```.
  • Định khoản cả bảng lương phục vụ nhu cầu bảo mật lương cho người lao động: Khi kích hoạt `Bút toán cho Bảng lương` trong mục `Thiết lập`>```Bảng lương```, một bút toán duy nhất sẽ được sinh ra cho tất cả các phiếu lương thuộc cùng một bảng lương. Ngược lại, mỗi phiếu lương sẽ có riêng một bút toán kế toán.
 5. Cung cấp các báo cáo với thông tin trực quan, đa chiều:
  • Báo cáo Phân tích Lương: Cho phép xem các chỉ tiêu có trong bảng lương và được thiết kế với giao diện Pivot, giúp người dùng có thể lọc, nhóm, hay tự mình thiết lập bảng Báo cáo với chỉ tiêu mà người dùng muốn theo dõi.
  • Lịch sử đóng góp từ lương: Người dùng có thể tra cứu, quản lý những khoản một nhân viên cụ thể đóng góp với các tiêu chí:
   • Cơ sở tính toán
   • Ngày bắt đầu
   • Ngày kết thúc
   • Tình trạng
   • v.v.
  • Phân tích Thuế thu nhập cá nhân theo nhiều chiều với các giá trị tính toán như:
   • Giá trị thuế
   • Cơ sở tính thuế
   • Thu nhập bị tính thuế
   • v.v.

Vấn đề hiện tại

 1. Với chu kỳ lương, có một hạn chế về ngày âm. Bạn có thể thay thế nó bằng cách thiết lập ngày dương và tháng âm.

 2. Trong trường hợp phiếu lương có nhiều hợp đồng:

  • Quy tắc lương sẽ được tính toán dựa trên cấu trúc lương của hợp đồng mới nhất.
  • Dòng phiếu lương liên quan đến các khoản phụ cấp sẽ được tính toán dựa trên các khoản phụ cấp của hợp đồng mới nhất.

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.