Nút hành động trên hợp đồng lao động

Nút hành động trên hợp đồng lao động

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

48,11 48,11 48.11 USD

48 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_contract_actions
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Employee Contracts (hr_contract) Employees (hr) Discuss (mail)
Các mở rộng Bảng lương Tăng ca

Mô tả

 • Mặc định, việc chuyển đổi hợp đồng lao động giữa các trạng thái được thực hiện bằng cách nhấp vào một trạng thái trên thanh tiêu đề. Điều này không có vấn đề gì cho đến khi chúng ta cần một cái gì đó như kiểm soát quy trình làm việc. Ví dụ: không được phép hủy hợp đồng lao động khi nó đã có một phiếu lương chưa vào sổ, v.v.
 • Mô-đun này giúp cho việc kiểm soát quy trình hoạt động trên hợp đồng lao động tốt hơn.

Tính năng nổi bật

Mô-đun này cung cấp các thay đổi sau:

 • Thêm các nút hành động trong thanh trạng thái giúp quản lý các giai đoạn của hợp đồng ngay cả khi hợp đồng đã bị vô hiệu hóa.
 • Các nút sau đây để tạo quy trình làm việc đơn giản cho hợp đồng lao động:
  • Giai đoạn Mới:
   • Khởi động: để bắt đầu hợp đồng lao động
  • Giai đoạn Đang chạy:
   • Đặt về chờ gia hạn: đặt hợp đồng sang tình trạng 'Chờ gia hạn'
   • Đóng: để đặt hợp đồng về trạng thái Hết hạn (đóng)
   • Hủy bỏ: để hủy hợp đồng
  • Giai đoạn Hết hạn:
   • Gia hạn: gia hạn hợp đồng, đặt hợp đồng về trạng thái Đang chạy
  • Giai đoạn Đã hủy:
   • Thiết lập về Mới: để đặt Hợp đồng sang trạng thái Mới (Bản nháp)

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.