Tối đa hóa lợi nhuận: Hiểu Công thức Giá trị Vòng đời của Khách hàng

Các doanh nghiệp ngày nay luôn tìm mọi cách để tăng lợi nhuận. Mặc dù việc thu hút khách hàng là quan trọng nhưng việc giữ chân khách hàng và khiến họ quay lại để biết thêm cũng rất quan trọng. Đó là nơi Công thức Giá trị trọn đời của khách hàng xuất hiện. CLV là thước đo được sử dụng để ước tính tổng giá trị mà một khách hàng sẽ mang lại cho doanh nghiệp trong suốt cuộc đời của họ. Hiểu và tận dụng công thức này có thể giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận của họ. Hãy đi sâu vào vấn đề này Viindoo Blog!

Công thức giá trị trọn đời của khách hàng là gì

Công thức Giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) là một cách để các doanh nghiệp đo lường tổng doanh thu mà họ có thể mong đợi kiếm được từ một khách hàng trong suốt vòng đời của họ. Công thức tính đến ba thành phần chính: giá trị mua trung bình, tần suất mua trung bình và tuổi thọ của khách hàng.

Công thức giá trị trọn đời của khách hàng là gì

Công thức CLV là gì

>>> Xem thêm: Tìm hiểu và Tính Giá trị trọn đời của khách hàng

Các thành phần của Công thức Giá trị Vòng đời của Khách hàng

Giá trị mua trung bình

Giá trị mua trung bình đề cập đến số tiền trung bình mà một khách hàng chi cho mỗi lần mua. Để tính toán điều này, hãy chia tổng doanh thu cho số lần mua hàng của khách hàng. Ví dụ: nếu một khách hàng chi tổng cộng 500 đô la và thực hiện 5 lần mua hàng, thì giá trị mua hàng trung bình của họ sẽ là 100 đô la. Phân tích giá trị mua hàng cá nhân là rất quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp xác định khách hàng nào đang chi tiêu nhiều nhất và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của họ cho phù hợp.

Tần suất mua trung bình

Tần suất mua hàng trung bình là số lần khách hàng mua hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Để tính toán điều này, hãy chia tổng số lần mua hàng của khách hàng cho số tháng hoặc số năm họ là khách hàng. Ví dụ: nếu một khách hàng thực hiện 6 lần mua hàng trong một năm, thì tần suất mua hàng trung bình của họ sẽ là 0,5. Hiểu hành vi của khách hàng và mua hàng lặp lại rất quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp xác định khách hàng nào trung thành nhất và nhắm mục tiêu họ bằng các nỗ lực duy trì.

Tuổi thọ của khách hàng

Tuổi thọ của khách hàng đề cập đến khoảng thời gian khách hàng tiếp tục kinh doanh với một công ty. Nó có thể được đo bằng tháng hoặc năm. Ước tính tuổi thọ của khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử là rất quan trọng vì nó cho phép các doanh nghiệp dự đoán thời gian khách hàng có thể sẽ tiếp tục là khách hàng và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của họ cho phù hợp.

Công thức Giá trị trọn đời của khách hàng

Tuổi thọ của khách hàng

>>> Xem thêm: Top 10 sim đẹp nhất phần mềm quản lý bán hàng

Tối đa hóa lợi nhuận với CLV

Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) là thước đo hiệu quả giúp doanh nghiệp hiểu được giá trị lâu dài của khách hàng. Bằng cách tính toán CLV của từng khách hàng, các doanh nghiệp có thể phân khúc khách hàng của họ và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của họ để tối đa hóa lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về ba cách mà các doanh nghiệp có thể sử dụng CLV để tăng lợi nhuận của họ.

Xác định khách hàng có giá trị cao

CLV giúp doanh nghiệp xác định những khách hàng giá trị cao của mình. Đây là những khách hàng mang lại nhiều doanh thu nhất trong suốt cuộc đời của họ. Bằng cách xác định những khách hàng này, doanh nghiệp có thể điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của mình cho những khách hàng này và cung cấp cho họ các ưu đãi, khuyến mãi và phần thưởng được cá nhân hóa. Bằng cách đó, các doanh nghiệp có thể giữ chân những khách hàng có giá trị cao này quay lại nhiều hơn, từ đó làm tăng lợi nhuận của họ.

Công thức Giá trị trọn đời của khách hàng

Duy trì khách hàng

Đánh giá chi phí mua lại khách hàng

Đánh giá chi phí thu hút khách hàng so với CLV là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu chi phí để có được một khách hàng lớn hơn CLV của họ, doanh nghiệp có thể đang lỗ đối với khách hàng đó. Do đó, các doanh nghiệp nên tập trung vào việc giành được những khách hàng có CLV cao. Bằng cách đó, các doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ đang đầu tư vào những khách hàng sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn theo thời gian, điều này cuối cùng sẽ làm tăng lợi nhuận của họ.

Đánh giá các sáng kiến giữ chân khách hàng

Giữ chân khách hàng là rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp. Bằng cách đánh giá hiệu quả của các sáng kiến giữ chân khách hàng, doanh nghiệp có thể tăng lòng trung thành của khách hàng và khiến họ quay lại nhiều hơn. CLV có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các sáng kiến này bằng cách theo dõi các thay đổi của CLV theo thời gian. Nếu CLV tăng theo thời gian, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy các sáng kiến duy trì đang hoạt động. Nếu CLV đang giảm, có lẽ đã đến lúc đánh giá lại các sáng kiến duy trì và thực hiện các thay đổi để giữ khách hàng trung thành.

>>> Xem thêm: 6 phần mềm bán lẻ quản lý điểm bán hàng hiệu quả

câu hỏi thường gặp

Giá trị trọn đời của khách hàng tốt sẽ phụ thuộc vào ngành, quy mô kinh doanh và các yếu tố khác của bạn. Không có câu trả lời chung cho tất cả câu hỏi này, nhưng nói chung, CLV cao hơn sẽ tốt hơn CLV thấp hơn.

Tần suất bạn tính toán giá trị trọn đời của khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn. Một số doanh nghiệp thực hiện phép tính này hàng quý, trong khi những doanh nghiệp khác thực hiện hàng năm hoặc trên cơ sở khi cần thiết.

Có, giá trị trọn đời của khách hàng có thể âm nếu chi phí để có được và giữ chân một khách hàng vượt quá doanh thu mà họ tạo ra cho doanh nghiệp.

Bạn có thể sử dụng giá trị trọn đời của khách hàng để xác định những khách hàng có giá trị nhất, phát triển các chiến lược tiếp thị và bán hàng có mục tiêu, đồng thời tối ưu hóa các nỗ lực dịch vụ khách hàng của mình.

Giá trị trọn đời của khách hàng có giống với vốn chủ sở hữu của khách hàng không?

Không, giá trị trọn đời của khách hàng và vốn chủ sở hữu của khách hàng là hai thước đo khác nhau. Mặc dù cả hai đều đo lường giá trị của khách hàng đối với doanh nghiệp, giá trị khách hàng sẽ tính đến các yếu tố khác như lòng trung thành với thương hiệu và tiềm năng giới thiệu.

Tóm lại, công thức Giá trị trọn đời của khách hàng là một công cụ thiết yếu cho các doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ. Bằng cách hiểu thành phần của công thức, các doanh nghiệp có thể phân khúc khách hàng của họ và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của họ cho phù hợp. Xác định khách hàng có giá trị cao, đánh giá chi phí thu hút khách hàng và đánh giá các sáng kiến giữ chân khách hàng là ba cách mà doanh nghiệp có thể sử dụng CLV để tăng lợi nhuận.

Tối đa hóa lợi nhuận: Hiểu Công thức Giá trị Vòng đời của Khách hàng
Viindoo Technology Joint Stock Company, Monica Nguyen 17 tháng 5, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Hiểu và Tính toán Giá trị Vòng đời của Khách hàng