Hệ thống phần mềm quản trị Doanh nghiệp Viindoo cho phép Doanh nghiệp bổ sung thêm tính năng trong hệ thống bất cứ khi nào.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Cài đặt/Gỡ cài đặt một hoặc nhiều Ứng dụng, Module.

Views
375 Total Views
4 Members Views
808 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website