Dịch vụ dành cho Đối tác Viindoo

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp chúng tôi tin rằng các Doanh nghiệp xứng đáng được sử dụng một giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, tốt nhất để nâng tầm quản trị.

Để ngày càng có nhiều hơn nữa các Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và vận hành, chúng tôi mang đến dịch vụ thành viên dành cho các đối tác của Viindoo. Viindoo đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp, nền tảng cốt lõi và sản phẩm chất lượng hoàn thiện. Các đối tác phân tích nhu cầu của khách hàng, thực hiện cấu hình phần mềm, tư vấn triển khai và tập huấn cho khách hàng ứng dụng vào công việc hàng ngày.

Bạn được gì khi trở thành Đối tác của Viindoo

 Hoa hồng bán hàng lên tới 40%

 Được cung cấp công cụ bán hàng

 Truy cập tài nguyên mã nguồn của Viindoo

 Truy cập tài liệu Tập huấn trực tuyến Viindoo

 Được tập huấn tính năng Odoo/Viindoo

 Được tập huấn Kỹ thuật Lập trình trên nền tảng Odoo

 Nhận diện thương hiệu trên website viindoo.com/erponline.vn

Cấp độ Đối tác

Thường

Đồng

Bạc

Vàng

Yêu cầu
Người dùng mới một năm
- 40 người dùng 70 người dùng 100 người dùng
Tỷ lệ người dùng tái trả tiền (*)
- 60% 70% 80%
Nhận diện
Nhận diện trên viindoo.com / erponline.vn 

Khu vực Đồng Khu vực Bạc Khu vực Vàng
Quyền sử dụng thương hiệu Viindoo/ERPOnline
Lợi ích Tập huấnTập huấn tính năng Viindoo
8 giờ 15 giờ 30 giờ
Tập huấn Kỹ thuật​
8 giờ
15 giờ
30 giờ
Số giờ hướng dẫn và trợ giúp bán hàng
8 giờ
15 giờ
30 giờ
Lợi ích Bán hàng
Hoa hồng Viindoo SaaS
5% 20% 30% 40%
Hoa hồng Viindoo Apps
5% 10% 15% 20%
Số instance miễn phí giới hạn thời gian theo năm

5 15 25
Công cụ Bán hàng
Bộ công cụ trợ giúp bán hàng (nếu có)
Bộ công cụ trợ giúp tư vấn triển khai
Truy cập Tài nguyên
Truy cập mã nguồn Viindoo Addons

Truy cập mã nguồn Viindoo Enterprise

Tài liệu tập huấn trực tuyến Viindoo

Viindoo Forum

SEE OUR LIST OF PARTNERS

-

36.000.000 VND

36.000.000 VND​

36.000.000 VND​

(*) Tỷ lệ người dùng tái trả tiền: là tỷ lệ giữa số lượng Người dùng có hợp đồng tái trả tiền hiện có và số lượng Người dùng có hợp đồng Viindoo Saas đã hoạt động tại một thời điểm nào đó trong 12 tháng qua. Việc gia hạn hợp đồng hiện tại không được tính là khách hàng mới, nhưng Đối tác vẫn nhận được hoa hồng trên các hợp đồng này.

Quan tâm đến chương trình đối tác của chúng tôi?