Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo Quality


Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo hỗ trợ xây dựng nền tảng cho quy trình kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp, từ các hoạt động sản xuất, vận hành đến chất lượng từng sản phẩm.


Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo Quality

Tối ưu hiệu quả quy trình Quản lý chất lượng với Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo Quality


Viindoo Quality đáp ứng tối đa quy trình quản lý chất lượng của một doanh nghiệp, giúp tạo ra những kết quả nhất quán, ngăn ngừa sai sót, giảm thiểu chi phí.


1. Hoạch định chất lượng

Thiết lập tiêu chí chất lượng linh hoạt phù hợp với nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp.


2. Đảm bảo chất lượng

Triển khai quy trình dựa trên các tiêu chí thông qua việc tạo và quản lý phiếu kiểm tra chất lượng.


3. Kiểm soát chất lượng

Chủ động tạo cảnh báo chất lượng, đồng thời đưa yêu cầu phòng ngừa/ khắc phục.


4. Cải tiến chất lượng

Theo dõi báo cáo đa chiều để xây dựng chính sách cải tiến thích hợp.

Tính năng nổi bật của Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo Quality

Xây dựng nguồn lực và phương tiện phục vụ hoạch định chất lượng

  • Quản lý việc kiểm tra chất lượng thông qua việc phân công, chia đội kiểm soát.
  • Hỗ trợ thiết lập đa dạng tiêu chí như kiểu chất lượng, kiểu kiểm soát,… cho việc đánh giá, kiểm soát chất lượng từng nghiệp vụ/ sản phẩm cụ thể.
  • Cho phép phân chia các giai đoạn xử lý cảnh báo từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành, phân loại cảnh báo theo tag chất lượng.
  • Quản lý các bước hành động để phòng ngừa/ khắc phục khi xử lý cảnh báo chất lượng.

Tìm hiểu thêm

Tiêu chí chất lượng - Phần mềm quản lý chất lượng Viindoo

Chuẩn hóa quy trình đảm bảo và kiểm soát chất lượng

Tự động kiểm soát quy trình chung của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm trên từng giai đoạn của lệnh sản xuất, phiếu dịch chuyển kho theo nhu cầu.

​Kiểm tra chất lượng chặt chẽ nhờ hệ thống tiêu chí được tự động phản ánh trên phiếu kiểm tra chất lượng.

Tạo cảnh báo chất lượng khi nghiệp vụ/ sản phẩm không đạt. Từ đây, các hành động cần thiết được đưa ra và phân công nhằm xử lý cảnh báo, hoàn thành kiểm soát chất lượng.

Kiểm tra cảnh báo chất lượng - Phần mềm quản lý chất lượng Viindoo

Hệ thống báo cáo, phân tích đa chiều theo thời gian thực

Báo cáo chất lượng - Phần mềm quản lý chất lượng Viindoo

Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo Quality cung cấp 3 loại báo cáo với các giao diện khác nhau như biểu đồ, pivot, danh sách, kanban, lịch.

  • Báo cáo Kiểm tra chất lượng
  • Báo cáo Cảnh báo chất lượng
  • Báo cáo Phân tích hành động​

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

viindoo manufacturing

Sản xuất

Tự động đề xuất kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong kho theo quy tắc đã xây dựng.
 

viindoo inventory

Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.


viindoo purchase

Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng.

viindoo sales

Bán hàng

Cung cấp thông tin về hàng bán chạy, số lượng bán ra trong các giai đoạn, hỗ trợ lên kế hoạch cung ứng.

Trải nghiệm Phần mềm Quản lý Chất lượng Viindoo 

- 15 ngày MIỄN PHÍ!