Thứ hạng

Tiếp tục học với Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo. Collect points on the forum or on the eLearning platform. Those points will make you reach new ranks.

Làm thế nào để có huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành Khóa học hoặc cán các mốc quan trọng, bạn sẽ được trao huy hiệu.

Làm thế nào để ghi được nhiều điểm hơn?

Bạn có thể ghi được nhiều điểm hơn bằng cách trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi khóa học. Điểm cũng có thể kiếm được ở các bài đăng trên diễn đàn.

Thứ hạng

 • Rank badge
  Tiến sĩ
  10.000 points
 • Rank badge
  Thạc sĩ
  2.000 points
 • Rank badge
  Cử nhân
  500 points
 • Rank badge
  Học sinh
  100 points
 • Rank badge
  Newbie
  1 points

Huy chương

Bên cạnh việc được mọi người biết đến với những câu hỏi, câu trả lời của mình, bạn còn nhận được huy hiệu cho những đóng góp thiết thực đó. Huy hiệu sẽ hiển thị trong hồ sơ cá nhân, và trong các bài viết của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu
350 người dùng được thưởng Đăng ký vào nền tảng
Hiểu về chính mình
Hiểu về chính mình
77 người dùng được thưởng Hoàn thành hồ sơ của bạn
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực
46 người dùng được thưởng Hoàn thành khoá học
Kiến thức được chứng nhận
Kiến thức được chứng nhận
40 người dùng được thưởng Lấy chứng nhận
Lập trình Odoo cơ bản
Lập trình Odoo cơ bản
16 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Python Junior
Python Junior
15 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Odoo kỹ thuật cơ bản
Odoo kỹ thuật cơ bản
10 người dùng được thưởng Congratulation, you succeeded this certification
Chứng nhận năng lực Khóa Python Cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Python Cơ bản
9 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
8 người dùng được thưởng Congratulation, you succeeded this certification
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
8 người dùng được thưởng Congratulation, you succeeded this certification
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
7 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Python nâng cao
Python nâng cao
6 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Chứng nhận năng lực Khóa kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa kế toán cơ bản
4 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Kế toán cơ bản
3 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Người hùng cộng đồng
Người hùng cộng đồng
2 người dùng được thưởng Đạt 2000 XP
Chứng nhận năng lực Khóa Bootstrap cơ bản
Chứng nhận năng lực Khóa Bootstrap cơ bản
1 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Chứng nhận năng lực Junior Consultant
Chứng nhận năng lực Junior Consultant
1 người dùng được thưởng Congratulation, you succeeded this certification
Chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
0 người dùng được thưởng Chúc mừng bạn đã nhận được chứng nhận tham gia khóa đào tạo Python cơ bản tại Viindoo
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
Đã tham gia khóa đào tạo Python cơ bản
0 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Lập trình Python cơ bản
Lập trình Python cơ bản
0 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Khóa học Odoo cơ bản
Khóa học Odoo cơ bản
0 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ
Khóa Nghiệp vụ cơ bản
Khóa Nghiệp vụ cơ bản
0 người dùng được thưởng Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chứng chỉ