Trợ giúp

Chào mừng!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Cộng đồng này là một cộng đồng các chuyên gia và những người có đam mê và đầy nhiệt huyết với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận những nội dung tốt nhất và các ý tưởng marketing mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp cho chính bạn thông qua sự đóng góp cho cộng đồng này.

Cộng đồng này danh cho những người dùng, đối tác và lập trình viên chuyên nghiệp với đầy đam mê. Bạn có thể hỏi câu hỏi về:

 • làm thế nào để cài đặt Odoo trên một hạ tầng cụ thể,
 • làm thế nào để cấu hình hay tuỳ biến Odoo theo các nhu cầu sản xuất kinh doanh đặc thù,
 • cách tốt nhất để ứng dụng Odoo đối với một nhu cầu sản xuất kinh doanh đặc thù,
 • làm thế nào để phát triển các phân hệ (module) theo đặc thù của chính bạn,
 • các câu hỏi cụ thể về các dịch vụ mà Odoo/ERPOnline cung cấp, v.v..

Trước khi đặt câu hỏi - vui lòng chắc chắn rằng bàn đã tìm kiếm các câu hỏi tương tự. Bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi theo tiêu đề hoặc từ khoá. Sẽ không có vấn đề gì khi bạn trả lời câu hỏi của chính mình.

Vui lòng tránh các câu hỏi quá chủ quan và dễ gây tranh cãi hoặc không liên quan đến cộng đồng này.

Bạn chỉ nên hỏi những câu hỏi thực tế, có thể trả lời được dựa trên các rắc rối mà bạn gặp phải. Các câu hỏi mang tính tán gẫu, không đầu không cuối làm giảm thiểu tính hữu dụng của trang này và đẩy các câu hỏi thực sự cần có sự trợ giúp ra khỏi trang đầu.

Để tránh cho câu hỏi của bạn bị gắn cờ hoặc có thể bị gỡ bỏ, hãy tránh hỏi những câu hỏi mang tính chủ quan mà…

 • mọi câu trả lời đều có giá trị đúng kiểu như hỏi: “______ bạn thích là gì?”
 • câu trả lời của bạn đã đi kèm câu hỏi rồi và bạn muốn có thêm câu trả lời, kiểu như hỏi: “Tôi sử dụng ______ cho việc ______, còn bạn thì sao?”
 • không thực sự có một rắc rối rõ ràng để giải quyết, kiểu như: “Tôi muốn biết có hai có cảm giác như tôi không.”
 • câu hỏi mang tính chất giả định, không hồi kết, kiểu như: “Điều gì sẽ xảy ra nếu ______?”
 • một sự huênh hoang được nguỵ tạo thành câu hỏi, kiểu như: “______ thật dở ẹc, tôi đúng chứ?”

Nếu câu hỏi của bạn tương tự với một trong số các ví dụ này hoặc bạn định hỏi kiểu như “Tôi muốn gia nhập vào một cuộc thảo luận về ______”, thì bạn không nên đặt câu hỏi ở đây nhưng có thể hỏi ở mailing list của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn định yêu cầu “Tôi muốn ai đó giải thích ______ cho tôi”, điều đó chắc không thành vấn đề gì khi tạo câu hỏi ở đây.

(Đoạn bên trên được lấy từ FAQ của Stackoverflow.)

Thêm nữa:

 • Câu trả lời không nên thêm hay mở rộng câu hỏi. Thay vì thế, hãy sửa câu hỏi hoặc thêm một bình luận câu hỏi.
 • Câu trả lời không nên đưa vào phần bình luận của câu trả lời khác. Thay vì thế, thêm một bình luận vào câu trả lời khác.
 • Câu trả lời không nên chỉ trỏ đến một Câu hỏi khác. Thay vào đỏ, hãy đưa nội dung vào phần bình luận với chỉ báo "Có thể trùng lặp với..." nếu câu hỏi mang tính trùng lặp với một câu hỏi khác. Tuy nhiên, bạn có thể đưa link và câu hỏi khác hoặc câu trả lời cung cấp các thông tin bổ sung liên quan.
 • Câu trả lời không nên chỉ cung cấp link đến giải pháp ở một trang khác. Thay vì thế, hay mô tả giải pháp cụ thể trong câu trả lời của bạn, thậm chí là copy/paste. Các link vẫn được chào đón nhưng không nên thay thế cho câu trả lời để dẫn chiếu đến nguồn khác hay phải đọc bổ sung ở chỗ khác.

Câu trả lời không nên thêm hay mở rộng câu hỏi. Thay vì thế, hãy sửa câu hỏi hoặc thêm một bình luận.

Câu trả lời không nên đưa vào phần bình luận của câu trả lời khác. Thay vì thế, thêm một bình luận vào câu trả lời khác.

Câu trả lời không nên chỉ trỏ đến một Câu hỏi khác. Thay vào đỏ, hãy đưa nội dung vào phần bình luận với chỉ báo "Có thể trùng lặp với..." nếu câu hỏi mang tính trùng lặp với một câu hỏi khác. Tuy nhiên, bạn có thể đưa link và câu hỏi khác hoặc câu trả lời cung cấp các thông tin bổ sung liên quan.

Câu trả lời không nên chỉ cung cấp link đến giải pháp ở một trang khác. Thay vì thế, hay mô tả giải pháp cụ thể trong câu trả lời của bạn, thậm chí là copy/paste. Các link vẫn được chào đón nhưng không nên thay thế cho câu trả lời để dẫn chiếu đến nguồn khác hay phải đọc bổ sung ở chỗ khác.

Các câu trả lời không nên khởi động một cuộc tranh cãi Cộng đồng Hỏi & Đáp này không phải là một nhóm tranh luận. Hãy tránh việc duy trì cuộc tranh luận trong các câu trả lời nếu chúng có xu hướng làm loãng các câu hỏi và câu trả lời. Đối với các thảo luận ngắn, hãy sử dụng tính năng bình luận.

Khi một câu hỏi hay trả lời được upvote, người mà đăng nội dung đó sẽ được một số điểm gọi là "điểm karma". Số điểm này được sử dụng làm thước đo cho lòng tin của cộng đồng dành cho người đó. Một số các nhiệm vụ điều hành sẽ được giao dần dần cho người đó dựa trên số điểm này.

Ví dụ, nếu bạn hỏi một câu hỏi thú vị hoặc đưa ra câu trả lời hữu ích, nội dung của bạn sẽ được bầu chọn tăng. Ngược lại, nếu câu trả lời không đúng hoặc lạc đề sẽ bị bầu chọn giảm. Mỗi bầu chọn tăng sẽ được cộng 10 điểm, mỗi bầu chọn giảm sẽ bị trừ 10 điểm. Có giới hạn 200 điểm mà sẽ được cộng dồn cho một câu hỏi hoặc trả lời mỗi ngày. Bảng mà được cho ở cuối sẽ lý giải các yêu cầu về điểm tín nhiệm cho từng kiểu tác vụ điều hành.

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community and use Google+ communities instead.

5 upvote, add comments
50 downvote
30 insert text link, upload files
750 your biography can be seen as tooltip
50 delete own comment
100 flag offensive, close own questions
300 edit any post, view offensive flags
500 accept any answer
500 delete any comment
500 close any posts
1.000 delete any question or answer