Tổng kết Triển lãm Techmart Haiphong 2022

Ngày 16-20.05 vừa qua, được tổ chức và chủ trì bởi Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, chuỗi sự kiện Hội thảo Techmart Haiphong 2022 được diễn ra thành công với chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội” nhằm nâng cao năng lực tiếp cận, cập nhật và đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực, qua đó phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và các địa phương trong cả nước sau đại dịch Covid-19.

 
 

Sự kiện góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả “Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ Quốc gia đến năm 2030” của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố XVI; Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.