62,62 62,62 62.62 USD

63 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_meal
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Time Off (hr_holidays) Employees (hr) Calendar (calendar) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Tích hợp Đặt suất ăn và Bảng lương

Mô tả

Mô-đun này giúp bạn quản lý lệnh đặt suất ăn của nhân viên trên số lượng lớn, và gửi các đơn đặt này tới nhà bếp của công ty. Mô-đun này cũng cho phép bạn nắm được chi tiết chi phí bữa ăn cho nhân viên theo thời gian.

Tính năng nổi bật

 • Người đặt suất ăn có thể tạo lệnh đặt suất ăn cho nhiều nhân viên cùng lúc cho từng bữa nhất định (ví dụ bữa trưa, bữa tối, bữa khuya cho nhân viên làm đêm, v.v)
 • Người đặt suất ăn cũng có thể đặt cho cả khách của công ty, và chi phí suất ăn đó sẽ được tính vào chi phí của nhân viên phụ trách khách hàng này
 • Sau khi xác nhận, người phụ trách nhà bếp sẽ nhận được thông báo về lệnh đặt, và có thể xác nhận hoặc từ chối đơn đó.
 • Người quản lý bữa ăn có thể tạo nhiều kiểu suất ăn khác nhau, dùng để phân loại suất ăn trong lệnh đặt
 • Người quản lý bữa ăn có thể đặt giá tiêu chuẩn cho từng loại bữa ăn, phục vụ cho các mục đích liên quan đến chi phí
 • Người quản lý bữa ăn có thể tạo thông báo cho các bữa ăn, nhằm lưu ý cho người đặt về thời gian đặt bữa. Ví dụ, bữa trưa phải được đặt hoàn tất trước 10h sáng.
 • Hỗ trợ việc quản lý nhiều bếp ăn cho các công ty lớn

Báo cáo & Phân tích

 • Phân tích bữa ăn theo:

  • Nhân viên
  • Phòng ban
  • Bếp ăn
  • Ngày đặt (Ngày/ Tuần/ Tháng/ Năm)
  • Ngày xác nhận lệnh (Ngày/ Tuần/ Tháng/ Năm)
  • lệnh đặt
  • Loại suất ăn
  • Tình trạng đặt
 • Đo lường

  • Số lượng suất ăn
  • Số lượng lệnh đặt
  • Giá từng suất ăn
  • Tổng giá các suất ăn
 • Các loại báo cáo

  • Dạng bảng cột
  • Dạng đồ thị

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.