Báo giá bán hàng được tạo ra với mục đích cung cấp cho khách hàng các thông tin về đặc điểm của sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, điều kiện bảo hành, bảo trì, vận chuyển, thông tin thanh toán...
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo báo giá, quản lý đơn bán và các thao tác trên đơn bán.
Lượt xem
91 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
90 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn