Kiểm kê hàng hóa là cần thiết để tránh việc mất mát, hay dư thừa hàng hóa mà mình không biết do một vài nguyên nhân nào đó. Từ đó đưa về số lượng tồn kho đúng.
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình kiểm kê hàng hóa trong phần mềm Viindoo.
Lượt xem
172 Tổng lượt xem
4 Lượt xem của thành viên
168 Lượt xem Công cộng
Chia sẻ lên các Mạng xã hội
Chi sẻ Link
Sử dụng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội
Chia sẻ bằng email

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nội dung này video bằng email.

Nhúng vào website của bạn